Doprava a emise

Sektor dopravy, a zejména městská silniční doprava, se v evropských státech významně podílí na emisích znečišťujících látek a hluku. Podle Evropské komise je sektor dopravy "zodpovědný za téměř čtvrtinu emisí skleníkových plynů v Evropě a je hlavní příčinou znečištění ovzduší ve městech".
  1. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) navíc uvádí, že silniční doprava "je zdaleka největším zdrojem hluku v Evropě "
  2. Většinu těchto emisí a hluku produkují vozidla s konvenčním pohonem, která v evropských městech představují velkou část silničního provozu.