Klimaaktiv mobil: Plnou parou vpřed k aktivní a klimaticky vstřícné mobilitě

Program klimaaktiv mobil je již od roku 2007 hlavní silou prosazování aktivní a klimaticky vstřícné dopravy na území Rakouska. Zahrnuje finanční a konzultační, ale i osvětové a vzdělávací aktivity a podporuje organizace, města i občany, kteří usilují o implementaci udržitelné mobility. Klimaaktiv mobil je jedinečný a může sloužit jako inspirace i pro jiné země.

Jeho vznik iniciovalo rakouské Spolkové ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energii, mobilitu, inovace a technologie (BMK), které v letech 2020 a 2021 výrazně navýšilo jeho financování a rozhodlo o jeho prodloužení až do roku 2031.

Základem programu klimaaktiv mobil je partnerství s podnikatelským sektorem, spolkovými státy, městy, obcemi a institucemi. Komu se díky projektům zaměřených na mobilitu podařilo snížit produkci emisí CO2, získává titul projektový partner klimaaktiv mobil a průkopník klimaticky vstřícné mobility.

Díky programu klimaaktiv mobil je Rakousko aktivním účastníkem v programu EHK OSN a SZO THE PEP i v Evropské platformě pro management mobility EPOMM. V květnu 2021 se ve Vídni konalo 5. zasedání ministrů na vysoké úrovni v rámci THE PEP. 

Díky programu klimaaktiv mobil je Rakousko aktivním účastníkem Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP) i Evropské platformy pro management mobility (EPOMM). V květnu 2021 se ve Vídni konalo 5. zasedání ministrů na vysoké úrovni v rámci THE PEP. 

 

Rakousko je díky svému mezinárodně oceňovanému programu klimaaktiv mobil a jeho iniciativám v oblasti financování průkopnickým státem jak v celé EU, tak v rámci programu THE PEP. Dlouhodobé rozšíření programu finanční podpory z programu klimaaktiv mobil současně zajistí udržitelnou podporu firmám, městům, vzdělávacím institucím a občanům, kteří usilují o implementaci aktivní, klimaticky vstřícné mobility.

Robert Thaler, předseda THE PEP a vedoucí odboru aktivní mobility a řízení mobility, BMK

 

HLAVNÍ AKTIVITY PROGRAMU

Podpora aktivní mobility

Jde zejména o dotace na rozvoj cyklistiky a nově i pěší dopravy. Například lze žádat až o 30 % nákladů na rozšíření cyklistické infrastruktury a v případě budování rychlých cyklistických tras až o o 50 %.

To je doplněno financováním vozového parku elektrokol a cargo kol, půjčoven jízdních kol či parkovacích zařízení pro jízdní kola ve starších obytných objektech.

Zároveň mohou rakouská města a obce od roku 2021 pokrýt až 50 % nákladů opatření na podporu pěší dopravy, a navíc tuto podporu kombinovat s dalšími.

Vše je doplněno o cyklistické kurzy pro děti a propagaci aktivní mobility. Speciálně se klimaaktiv mobil zaměřuje na mladé lidi, kteří po získání řidičského průkazu často negativně mění své dopravní návyky.

Podpora elektromobility

V roce 2021 bylo poskytnuto 46 milionů euro na podporu elektromobility. Soukromé osoby v Rakousku obdrží dotaci na nákup e-vozidla ve výši 5000 euro, firmy a organizace 4000 euro. Podporována je i instalace nabíjecích stanic.

V důsledku toho dosáhla v roce 2020 poptávka po e-vozech v rakouských zemích rekordní výše. Zatímco celkově počet nových registrací osobních aut klesl o 24,5 %, počet nově registrovaných elektromobilů vzrostl o 73 % na 15 972. V roce 2021 se tento pozitivní trend ještě prohloubil.

Podpora inteligentního managementu mobility

Cílem v této oblasti je vytváření na míru upravených plánů pro firmy, obce, cestovní ruch a školy. Jedná se o různé aktivity počínaje podporou cyklistické a pěší dopravy až po elektromobilitu, bezemisní vozové parky a logistiku, novou mobilitu, systémy sdílených aut a jízdních kol nebo osvětové a informační kampaně.

Bezplatné poradenství

Konzultační programy pro ty, kteří chtějí žádat o finanční prostředky a odbornou pomoci pro přípravu managementu klimaticky vstřícné mobility. Příjemci jsou firmy, regiony, města a obce, organizace v cestovním ruchu a pro volný čas, děti, rodiče a školy, mládež a organizace na podporu eco-drivingu.

Osvětový program

Cílem je motivovat veřejnost k přijetí aktivních a klimaticky vstřícných způsobů dopravy. K tomu slouží například kampaň „Österreichradelt“ a Evropský týden mobility. Patří sem i pořádání konferencí, oceňování partnerů a pomoc akcím podporujících klimaticky vstřícnou mobilitu.

Certifikáty a vzdělávání

Certifikát klimaaktiv mobil získala řada rakouských autoškol, v nichž bylo již na 2 000 instruktorů proškoleno jako eco-driving instruktoři. Existují i vzdělávací kurzy pro instruktory cyklistiky, úředníky pro městskou mobilitu a instruktory pro mobilitu mládeže.

„Ochrana klimatu je pro rakouskou vládu klíčovou prioritou. Prostřednictvím programu klimaaktiv mobil nabízíme širokou škálu způsobů financování, které podporují přechod k udržitelné a klimaticky vstřícné mobilitě. Je to naše cesta, jak výrazně přispět k ochraně klimatu a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2040.“

Jürgen Schneider, vedoucí generálního ředitelství pro klima a energie, BMK (dočasně)

KLIMAAKTIV MOBIL – PŘÍBĚH ÚSPĚCHU

Externí evaluace provedená renomovaným Wuppertalským institutem potvrdila, že program klimaaktiv mobil hraje v procesu ekologické transformace mobility a naplnění klimatických cílů v Rakousku zásadní roli. Potvrzují to výsledky z let 2007–2020:

  • Zhruba 21 tisíc projektů klimaticky šetrné mobility, implementovaných asi 17 700 firmami, 1 500 městy, obcemi a regiony, 1 300 organizacemi v cestovním ruchu a 50 školami.
  • V důsledku všech aktivit se ročně ušetří 350 tisíc tun CO2.
  • Finanční podpora v oblasti mobility přesáhla 167 milionů euro.
  • Zajištěno nebo vytvořeno více než 10 700 pracovních míst.
  • Byla poskytnuta finanční podpora pro asi 47 800 alternativních vozidel, z toho 44 900 e-vozidel.
  • Dotaci získalo asi 340 projektů na podporu cyklistiky.
  • Ve spolupráci s partnery proběhlo vzdělávání pro více než 2 400 osob.
  • Bylo implementováno více než 120 projektů v oblasti mobility mládeže.

Evaluace potvrdila, že program klimaaktiv mobil značně urychluje ekologickou transformaci mobility. Tím přispívá k naplnění klimatických cílů a měl by nejen pokračovat, ale navíc rozšířit své aktivity.

Rozšířením portfolia nabídek především v oblasti financování a investic by měl být klimaaktiv mobil v příštích deseti letech schopen vytvořit nový ekonomický impuls a pracovní místa v oblasti ochrany klimatu a také pomoci překonat krizi po pandemii covidu, podporovat inovace a podniky a samozřejmě i města, obce i regiony.

 

 

 

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.