Jednotlivé kroky plánování udržitelné městské mobility pro elektrifikaci dopravy

Plánování a realizace elektrifikace dopravy je průřezová činnost, kterou nelze zařadit ani do určitého kvadrantu cyklu plánu udržitelné městské mobility, ani do jednotlivých kroků. Tento proces musí být plně integrován do celého procesu plánování udržitelné městské mobility a musí následovat celý cyklus SUMP a jeho jednotlivé kroky.

Ačkoli jsou všechny kroky stejně důležité, tato kapitola upozorňuje na to, jak začlenit elektrifikaci dopravy do některých fází a kroků cyklu SUMP, které byly identifikovány jako zvláště důležité nebo komplikované pro oblast elektromobility. Kromě toho je důraz kladen na příslušné činnosti týkající se plánování nabíjecí infrastruktury, která je nezbytným předpokladem pro zavedení řešení elektrické mobility.