STUPEŇ AUTOMOBILIZACE

Stupeň automobilizace udává počet aut v území na tisíc obyvatel.

V České republice dosáhl v roce 2022 stupeň automobilizace 541 aut/ 1000obyvatel, v roce 2017 to bylo 525 vozidel. Pro zajímavost: v roce 1990 připadalo na tisíc obyvatel ČR „pouhých“ 233 osobních vozů, v roce 2010 už 427 automobilů. 

Nejvyšší stupeň automobilizace ve světě je v USA , v Evropě vládne Lucembursko (v roce 2017 bylo registrováno 670 automobilů na 1 000 obyvatel. Více zde: 

Ke stažení