Pěší ukazatele ve městě

  - Natočení mapy dle pohledu chodce umožňuje rychlejší orientaci a hledání cílů (již ne natočení mapy na sever)
  - Ukazatel o délce chůze v min a je preferován před vzdáleností v m nebo km
  - Matný povrch podkladu, kvůli lepší čitelnosti za různých světelných podmínek a počasí
  - Ukazatel místa, kde se chodec nachází a kružnice vyznačující 5 a 15 docházkové vzdálenosti
  - Uličník a legenda snadno nalezitelné

  Promyšlené umisťování směrovek v rámci uličních prostranství a náměstí

  Zdroj: Ropid     Příklady z Vídně. 2024

      Aktuality podle tagu
      V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
      Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

      Chůze má zelenou - Walkability

      Chůze má zelenou - Walkability
      25. 06. 2024 | Projekt Walkability zpracovává Metodiku, která pomůže zlepšit podmínky pěší dopravy ve městech. Je vyvíjen nástroj pro mapování a vyhodnocování podmínek pěší dopravy (UWET), vytvoří se dvě specializované mapy pro vytvoření Koncepcí walkability měst Ostrava a Most. A následně se získané zkušenosti využijí při tvorbě metodiky pro česká města. Více zde. Skvělá... číst dále
      Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Veřejný prostor (tag42)

      Via Czechia - pěšky nebo na kole skrz Českou republiku

      Via Czechia - pěšky nebo na kole skrz Českou republiku
      17. 06. 2024 | Mnozí z Vás už šli nebo jeli na kole či na koni do španělského Santiaga de Compostella. Někteří dokonce Pacifickou hřebenovku nebo přechod Kanady - Velkou stezku. A co naše Via Czechia stezky? Vyberte si, i tady je co překonat. Více zde. číst dále
      Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Cykloturistika (tag46)

      Větší ochrana stromů

      Větší ochrana stromů
      12. 06. 2024 | Stromy jsou pro zmírňování následků klimatické změny zásadní. Proto se mění význam stromů rostoucích mimo les.  Arnika v legislativní skupině MŽP usiluje o zefektivnění právní ochrany dřevin. Navrhuje Novelu zákona o ochraně přírody a krajiny a motivovat k hledání postupů, při kterých se stromy kácet nebudou. V současné době se nesází stromy tam, kde došlo ke... číst dále
      Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Veřejný prostor (tag42)

      Startwithchildren - jednoduše nejlepší cesta

      Startwithchildren - jednoduše nejlepší cesta
      31. 05. 2024 | 28. a 29.5.2024 proběhla v Bratislavě konference Startwithchildren. Nosnou myšlenkou je, že co je dobré pro děti, je dobré pro všechny. Svět se odvrací od měst stavěných "pro otce" - dálnice, silnice; to už by mělo být minulostí. Teď přecházíme z úrovně "přežít" na úroveň "žít". Města krátkých vzdáleností, kdy můžete všude bezpečně chodit pěšky, jezdit na... číst dále
      Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Senioři (Občan, tag40), Veřejný prostor (tag42), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43)

      Ode dneška budu chodit pěšky

      Ode dneška budu chodit pěšky
      20. 05. 2024 | Vaše předsevzetí nebo známá písnička od Bratří Ebenů? V roce 1888 vznikl klub Českých turistů. Skvělá volnočasová aktivita pro většinu z nás. A chůze se navíc stále doporučuje, a to se píše rok 2024! Letos se konal 88 ročník pochodu Praha - Prčice,  pořádají se aktivity typu 10.000 kroků a další. Navíc častá doporučení lékařů o důležitosti chůze... číst dále
      Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Vzdělávací program v trvale udržitelné mobilitě - CIVITAS Deep Dive

      Vzdělávací program v trvale udržitelné mobilitě - CIVITAS Deep Dive
      07. 05. 2024 | Chcete se dovzdělat v trvale udržitelné mobilitě? 27.května začíná Civitas Deep Dive se zaměřením na pěší a cyklistickou dopravu. Bude následovat změna chování v kontextu veřejné dopravy, cyklistické a pěší... Více zde. číst dále
      Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Slovensko v červnu bude jezdit na kole

      Slovensko v červnu bude jezdit na kole
      03. 05. 2024 | Největší kampaň na Slovensku, podporující rozvoj cyklistické dopravy startuje od 1. června. Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak týmy a to dojížděním do práce na kole, koloběžce, pěší chůzí nebo veřejnou dopravou. Soutěží se o elektrické kolo, skládací a městká kola, rekreační pobyty, nákupní poukázky a další ceny. Více zde. číst dále
      Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

      Proč pěšky nebo na kole?

      Proč pěšky nebo na kole?
      02. 05. 2024 | Víte proč je pro Vás lepší jít do práce pěšky nebo jet na kole? Máte to daleko? Vystupte o pár zastávek dříve, jezdíte-li autem pak zaparkujte pár kilometrů před prací... Vyplatí se Vám to! Co se jinak stane s Vaším tělem? Více zde. P.S. nejen Vám, ale i okolí to pomůže. číst dále
      Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Veřejný prostor (tag42)

      Koruna za kilometr

      Koruna za kilometr
      25. 04. 2024 | Město Prostějov motivuje magistrátní týmy, aby se zúčastnily akce Deset tisíc kroků. Za každý ušlý kilometr věnuje jednu korunu Oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Agel v Prostějově. Ta za ně nakoupí antidekubitní matrace. Více zde. číst dále
      Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43)

      Fenomén - Argentinská ulice ve Vídni.... Trend v ČR za 20 let???

      Fenomén - Argentinská ulice ve Vídni.... Trend v ČR za 20 let???
      24. 04. 2024 | » 60 nově vysazených stromů» 1300 m² otevřené zelené plochy» 5000m² nových zpevněných ploch» Vodní prvky, hry podél cesty, mobiliář k posezení » Prioritní osa cyklistického provozu» Více prostoru pro jízdu na kole» Dvě stanice Wien Mobil (půjčovna kol) a více stojanů pro jízdní kola» Lepší spojení a viditelnost » Širší chodníky a větší plochy náměstí»... číst dále
      Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Veřejný prostor (tag42), Sdílená zóna (tag45)

      Náměstí v Uherském Hradišti pro lidi

      Náměstí v Uherském Hradišti pro lidi
      23. 04. 2024 | V Uherském Hradišti jsou nové lokality na bydlení, tak se začíná rekonstrukcí náměstí. Na náměstí by místa pro auta měla nahradit místa pro kola. Ze tří směrů na náměstí povedou pěší zóny a díky tomu se náměstí výrazně zklidní. Skvělá lidská myšlenka. Více zde. Mapa - mapy.cz číst dále
      Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Veřejný prostor (tag42)

      Pocitová mapa - proč?

      Pocitová mapa - proč?
      18. 04. 2024 | Pocitová mapa nabízí možnost zapojit občany, aby se vyjádřily k otázkám: Kam rádi chodíte na procházku? Kde se Vám líbí? Kde se necítíte bezpečně?Kam byste nepustily děti? Nebo: Kam se nedostanete pomocí MHD?  Co Vám chybí na Vašem sídlišti? Kde Vám chybí přechod pro chodce? Mapování probíhá buď offline - kdy sezvete obyvatele města a oni do vytištěné... číst dále
      Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Koordinátor mobility (Role města, tag5), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Senioři (Občan, tag40), Veřejný prostor (tag42), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43), Bezbariérovost (tag44), Cykloturistika (tag46)

      Pokud město funguje pro děti, funguje pro všechny.

      Pokud město funguje pro děti, funguje pro všechny.
      15. 04. 2024 | Když jsme navrhli města, aby se tátové mohli pohodlně dostat do práce, vznikly dálnice. Ale město přátelské k dětem bude ekologičtější, bezpečnější, pohodlnější a zdravější pro všechny. Představte si veřejný prostor plný hrajících si, lezoucích a schovávajících se dětí. Takový prostor je téměř vždy vhodný pro ostatní, protože potřeby dětí jsou... číst dále
      Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Senioři (Občan, tag40), Veřejný prostor (tag42), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43)

      20km/h v centru Frankfurtu

      20km/h v centru Frankfurtu
      04. 04. 2024 | Evropská města omezují maximální povolené rychlosti. Standard je 50km/h, některá města 30km/h (např. Paříž, Brussel, Helsinky, Zurich) a ve Frankfurtu se jezdí například v centru jen 20km/h. Samozřejmě se omezuje i parkování, jak počtem parkovacích míst, tak cenou za stání. Důvod? Kvalita života místních obyvatel. Snížená rychlost, nemožnost nebo cena parkování často... číst dále
      Štítky: Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Chůze pro zdravé město, zdravý život

      Chůze pro zdravé město, zdravý život
      01. 04. 2024 | Tím, že budete chodit do práce, do škol, nakupovat atp pěšky, pomůžete nejen sobě, ale i celému městu. Zjistíte detaily, kterých jste si ve svém okolí vůbec nevšimli, pozdravíte se se sousedy a v porovnání s jízdou autem nebo MHD po sobě nezanecháte ekologickou stopu. Celá řada měst bojuje s teplotními a emisními problémy, pojďme do toho dřív než bude pozdě. Potřebujete... číst dále
      Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

      Turisté zahajují sezónu

      Turisté zahajují sezónu
      26. 03. 2024 | Přišlo jaro, příroda se probouzí, všude spousta energie. A nejen to rozproudilo dobrou náladu Českým turistům. Obnovuje se značení, altánky, čistí se pramínky, opravují památky. Turistům se usnadňuje novou aplikací Nocleh vyhledávání volných turistických chat, je více možností alternativního přenocování, vznikají nová nouzová tábořiště. Na oblibě získávají... číst dále
      Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Cykloturistika (tag46)

      ŠVÝCARSKO: Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

      ŠVÝCARSKO: Kanton VAUD: Příměstský přírodní park
      21. 03. 2024 | Ve Švýcarsku vytvořili "příměstský přírodní park". Uvědomují si, že růst měst znamená řadu rizik, neexistuje způsob ochrany v blízkosti velkých sídel. Krom toho, je to způsob, jak omezit nápor na přírodu a zemědělství a nabídnout lidem místo k rekreaci a pohybu v přírodě. Více zde. číst dále
      Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Veřejný prostor (tag42)

      Česko v pohybu

      Česko v pohybu
      20. 03. 2024 | Metoda a základní výsledky celostátního průzkumu dopravního chování. Příručka od CDV, která sleduje účely cest, dělbu přepravní práce, přepravní časy a vzdálenosti, volbu hlavního dopravního módu aj. Ke stažení zde. číst dále
      Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Cykloautobusy - Olomoucký kraj

      Cykloautobusy - Olomoucký kraj
      13. 03. 2024 | V Olomouckém kraji vyjedou cyklobusy společnosti FTL Prostějov už o Velikonocích, byť největší zájem začíná později, většinou v dubnu a v květnu. Jedná se o linku z Prostějova do Jedovnic a Bouzova. Další cyklobusy budou v provozu od konce dubna do konce září a to každý víkend.Více info číst dále
      Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Cykloturistika (tag46)

      Pěší navigace v Praze

      Pěší navigace v Praze
      08. 03. 2024 | Praha uživatelsky testuje novou podobu pražské navigace. Co turisté žádají? Co bude motivovat lidi víc chodit po městě? Jak vůbec na to?  Více zde. Foto: příklad z Vídně číst dále
      Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Bogota - město dopravních zácp a znečištěného ovzduší

      Bogota - město dopravních zácp a znečištěného ovzduší
      29. 02. 2024 | Zde je příběh hlavního města Bogoty, kde za včasu nezačali stavět metro a místo toho na stávajících silnicích zavedli jen autobusovou dopravu. Navíc na naftu. Město sužují už leta dopravní zácpy a znečištění ovzduší. Za posledních osm let se rozrostlo využívání jízdních kol - z jednoho procenta na 17%. Jak komplexně vyřešit tuto problematiku? Ženy nechtějí jezdit... číst dále
      Štítky: Vize (Role města, tag1), Zahraniční města (Role města, tag8), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      15ti minutové město

      15ti minutové město
      28. 02. 2024 | Koncepce městské mobility... Myšlenka 15ti minutových měst na papíře, která vede ke zdravému, praktickému, smysluplnému městu. Jak ji skutečně realizovat? Jaká mají města a obce problémy? Více zde. číst dále
      Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Litovel - smíšená stezka pro chodce a cyklisty po jedné z hlavních tras ve městě

      Litovel - smíšená stezka pro chodce a cyklisty po jedné z hlavních tras ve městě
      26. 02. 2024 | Litovel chce zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů v okolí průtahu městem. V některých úsecích chybí chodníky nebo samostatný cyklopruh. Součástí bude i oprava autobusového zálivu. Situace pomůže jak motoristům, tak cyklistům i chodcům. Více zde. číst dále
      Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Veřejný prostor pro život

      Veřejný prostor pro život
      20. 02. 2024 | O tom bude debata 5.března v MAPPA. Nechceme již jen cenově dostupné bydlení, ale také praktický a příjemný veřejný prostor. Možnost se bezpečně pohybovat na kole, pěšky. Nemít strach o své děti, když si sami venku hrají a nebo po vlastní ose jezdí samy přes město na kroužky. Debatu doplňuje výstava v Ostravě - Město staví město, 1. 12. 2023 – 30. 4. 2024. Více... číst dále
      Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

      MaaS v Praze a Středočeském kraji

      MaaS v Praze a Středočeském kraji
      15. 02. 2024 | Pražská PID Lítačka se integrovala s carsharingem Anytime, aby nabídla nové možnosti, jak kombinovat různé formy dopravy. Jde o optimalizaci kombinací MHD a VHD (veřejné hromadné dopravy), vlaků, taxi, pěší chůze, kol, sdílených a vlastních aut. Carsharing Anytime s automatickou převodovkou a elektroauty se stává alternativou k tradičnímu vlastnictví auta. Více info: Byzmag Více... číst dále
      Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

      Kotojedy a Vážany spojí nová cyklostezka

      Kotojedy a Vážany spojí nová cyklostezka
      14. 02. 2024 | V letošním roce (2024) by měla nová cyklostezka spojit mezi částmi Kotojedy a Vážany. Jedná se cca o 500m, součástí je dřevěná lávka přes Kotojedku a odpočinkové místo s mobiliářem. Kroměřížská radnice zaplatí přibližně dva milióny, zbytek se uhadí z dotace z evropských fondů. Zdroj: Město Kroměříž / Kroměřížský zpravodaj 13.2.2024 Foto: mapy.cz číst dále
      Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Plán mobility města Jičína

      Plán mobility města Jičína
      12. 02. 2024 | Město Jičín 16210 obyvatel (2023) si nechává od CityTraffic zpracovat Plán udržitelné mobility (SUMP). Hotový by měl být koncem září roku 2024. Ti co jezdí auty, řeší nedostatek parkovacích míst, veřejná doprava není dořešená integrací do širší veřejné dopravy (vlakové spoje), nevyhovuje autobusové nádraží. Cyklistům chybí vhodné trasy a chodcům nevyhovují... číst dále
      Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Veřejný prostor (tag42)

      Bezpečné cesty do školy

      Bezpečné cesty do školy
      31. 01. 2024 | Program Bezpečné cesty do školy řeší - že každý čtvrtý prvňák vnímá cestu do školy jako nebezpečnou. Děti by rády chodily pěšky, jezdily na kole, koloběžce. A každé čtvrté dítě jezdí do školy autem. Zároveň 75 % rodičů požaduje u škol bezpečnější cesty pro chodce a více než polovina rodičů se přiklání pro větší zklidnění dopravy u školy. Víme... číst dále
      Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Prostějov - proměna Žižkova náměstí

      Prostějov - proměna Žižkova náměstí
      22. 01. 2024 | Ubudou parkovací místa a vzniknou nové odpočinkové zóny pro chodce, alej stromů, ekologická opatření - zadržování dešťové vody. Kamená dlažba nahradí původní asfalt, přibudou lavičky, osvětlení i vodní prvky. Vznikne sdílená zóna pro pěší a cyklisty. Podrobněji zde. Foto zdroj: Prostějovský večerník. číst dále
      Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Barcelona investuje do kvality života a zdraví!

      Barcelona investuje do kvality života a zdraví!
      16. 01. 2024 | Barcelona kvůli zdraví svých spoluobčanů, kvůli klimatické změně, kvůli kvalitě života přeměňuje město k lepšímu. Více zeleně, více parků, z křižovatek dětská hřiště. Před pár lety naprosto nemyslitelné, dnes realita. Více zde. číst dále
      Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

      V Brně zrušili pěší zónu před nádražím. Jako první v ČR zde chtějí zavést sdílenou zónu

      V Brně zrušili pěší zónu před nádražím. Jako první v ČR zde chtějí zavést sdílenou zónu
      12. 01. 2024 | Přes rok byla před vlakovým nádražím v Brně pěší zóna. Teď jí má nahradit sdílená zóna. Teorie je jasná, automobilová doprava může jet max 20km/h a nikdo nikoho nesmí ohrozit. Sice máme dopravní zákony, ale v takovéhle realitě funguje spíše právo silnějšího. Podvědomě jako pěší dáte přednost autům, protože Vám hrozí úraz... Je to v tomto případě brněnského... číst dále
      Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Školy řeší nápor mama taxi

      Školy řeší nápor mama taxi
      10. 01. 2024 | To, že před některými školami jsou dopravní problémy, to víme všichni z praxe. Uvědomme si, jak je důležité, aby děti (ale samozřejmě i dospělí) chodili pěšky (jezdili na kole, koloběžce atp.), je to nejlepší trénink pro tělo i pro výkonnost mozku. Ale... Dopravní plánování s tím ruku v ruce zatím nejde.  Kvůli množství aut i chodců vznikají ráno před některými... číst dále
      Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Pěší a cyklistické novinky v ČR

      Pěší a cyklistické novinky v ČR
      03. 01. 2024 | Lávka pro pěší a cyklisty v Děčíně V roce 2024 by měla začít mnoho let odkládaná stavba lávky pro pěší a cyklisty, která bude zavěšená na železniční most mezi děčínským hlavním a východním nádražím. Její vybudování zpříjemní a urychlí pro pěší a cyklisty cesty mezi oběma centry Děčína. Stavba by měla vyjít zhruba na 74 milionů korun. Město si od... číst dále
      Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Nové cyklistické spojení mezi Lipenskem a Vyšehradskem

      Nové cyklistické spojení mezi Lipenskem a Vyšehradskem
      18. 12. 2023 | Nový cyklistický úsek Loučovice - Vyšší Brod je v provozu. Pro cyklisty to znamená lepší komfort a rozhodně větší bezpečnost. A pro místní?  Ekonomický příjem z turismu. Zdroj: Budějcká drbna. Pátek, 15. prosince 2023, 15:31 V provozu je další část Vltavské cyklostezky. Nově mohou cyklisté využívat úsek Loučovice - Vyšší Brod. Nově zprovozněná trasa měří... číst dále
      Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Co je to PIARC?

      Co je to PIARC?
      15. 12. 2023 | PIARC je Světová silniční asociace založená za účelem podpory spolupráce u témat souvisejících se silniční dopravou a infrastrukturou. PIARC byla založena v roce 1909, je mezinárodní, nepolitická a nezisková a již ve více než 120 zemích. Integruje odborníky z oblasti silniční dopravy a infrastruktury, uveřejňuje jejich doporučení a zprávy. Výsledky jsou široce přístupné... číst dále
      Štítky: Koordinátor mobility (Role města, tag5), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31), Ostatní (Občan, tag41)

      Finsko - údržba pěší a cyklistické infrastruktury

      Finsko - údržba pěší a cyklistické infrastruktury
      12. 12. 2023 | V zimních podmínkách jsou pěší a cyklistické trasy většinou pokryty uježděným sněhem. Do dvou hodin se zahajuje protismyková úprava. Uklouznutí na pěších a cyklistických trasách se předchází posypem nebo zdrsněním. Před zahájením údržby může být na pěších a cyklistických trasách několik centimetrů rozbředlého sněhu Trasy musí být do tří hodin od zahájení... číst dále
      Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Oslo - zimní údržba cyklistických tras

      Oslo - zimní údržba cyklistických tras
      11. 12. 2023 | Jak se řeší zimní údržba cyklistických stezek ve městě? Jako u nás, kde sníh z chodníku nahrnou na cyklostezku?  Napsali jsme našemu kontaktu do Norska a tady sdílíme, jako to probíhá tam. Oslo: Prioritní zimní provoz se týká 120 kilometrů infrastruktury po celém městě.Na které se vztahuje, se můžete podívat na této mapě: https://experience.arcgis.com/experience/d4369b3b80e549418430c5f4bec4e971.Zde... číst dále
      Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Zahraniční města (Role města, tag8), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

      Šetříte pohybem po městě CO2? Vídeň vás odmění vstupenkou do galerie

      Šetříte pohybem po městě CO2? Vídeň vás odmění vstupenkou do galerie
      09. 12. 2023 | Vídeň má připraveno 2000 volných vstupenek na kulturní zážitky pro ty, kteří místo auta budou jezdit na kole, MHD nebo chodit pěšky. Za ušetřených 20 kg CO2 vstupenka pro Vás. Krásná myšlenka podpořit udržitelnou dopravu a kulturu současně! Více zde. číst dále
      Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Kampaně (Občan, tag35)

      Středočeský kraj chce vybudovat další část cyklostezky Greenway Jizera

      Středočeský kraj chce vybudovat další část cyklostezky Greenway Jizera
      08. 12. 2023 | Jde o cyklostezku Greenway Jizera z Loukova do Bakova nad Jizerou. Cíl projektu je umožnění bezpečného pohybu pěších a cyklistů na dálkové páteřní cyklotrase v daném území tak, aby co nejméně využívali silnice. Více zde. číst dále
      Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      50 000 stromů od MasterCard

      50 000 stromů od MasterCard
      29. 11. 2023 | Vzpomínáte si na Zelenou výzvu 2023 o které jsme psali v půlce října? Organizovala ji ČSOB a MasterCard a zapojili 12 společností z finančního sektoru s více jak 4300 zaměstanci.  Společně nasbírali 2 000 000 zelených kilometrů a společnost MasterCard se zavázala vysadit 50 000 stromů.  Zároveň vzkaz pro všechny: berte tuto výzvu jako takovou rozcvičku a teď rozjeďte... číst dále
      Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

      Chodci sobě - aneb potřeba údržby infrastruktury

      Chodci sobě - aneb potřeba údržby infrastruktury
      28. 11. 2023 | Oprava chodníků a cyklistické infrastruktury bývá prioritně řešena až po opravě silnic. Aby chodci a cyklisté na sebe upozornili, často píšou emaily na technické oddělení s požadavkem na opravu. V Praze na to funguje aplikace - chodci sobě. Údržba infrastruktury v dobrém stavu je důležitá, aby uživatele neodrazovala od aktivní dopravy. Ve Finsku například cyklisté si... číst dále
      Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Ve Frankfurtu nad Mohanem 20 km/h a konec s parkováním

      Ve Frankfurtu nad Mohanem 20 km/h a konec s parkováním
      24. 11. 2023 | Od prosince tohoto roku se rychlost vybraných ulic v centru města mění na 20 km/h. Počet parkovišť bude o 300 000 méně. Nejde o to udělat centrum bez aut, ale centrum s co nejméně auty. Zvýšit kvalitu života, zařadit více cyklistů, koloběžkařů a chodců do ulic. Frankfurt přiznává, že tato opatření se setkávají s vlnou kritiky. Čtěte zde. A jaký bude další krok?... číst dále
      Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Vídeň sází na zelené veřejné prostory - asfaltové parkoviště se promění v oázu zeleně

      Vídeň sází na zelené veřejné prostory - asfaltové parkoviště se promění v oázu zeleně
      22. 11. 2023 | Vídeňský trh Naschmarkt v novém kabátě.  Vídeňští občané dávají jasně najevo, že si přejí více zeleně, možnosti k ochlazení, nový prostor pro kulturní akce, prodej regionálních potravin. A Vídeňské radnici se líbí plnit takovéhle přání. Je to skutečně takhle jednoduché? ;-) Obrovské parkoviště u největšího městského trhu Naschmarkt se přemění v rozkvetlou... číst dále
      Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32), Ostatní (Občan, tag41)

      Všude se něco děje

      Všude se něco děje
      21. 11. 2023 | Co se staví, co se řeší pro cyklisty a chodce v České Republice? Máme pro Vás pár novinek křížem krážem Českou Republikou. Svratku ve Žďárských vrších propojila cyklostezka se sousedním Herálcem  Stezka měří přibližně 3 km, z toho 70m vede přes řeku a přes mokřad po dřevěném mostě. Cyklostezka tak propojí město Svratku ve Žďárských vrších s Herálcem.  Jihlavská... číst dále
      Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Do práce na vlastní pohon

      Do práce na vlastní pohon
      16. 11. 2023 | Nedávno přijel Martin na bílém kole ;o) tak Vám chceme připomenout, že třetí týden v lednu 15. – 21. 1. 2024 proběhne akce Do práce na kole - do práce na vlastní pohon. AkceI je zaměřena individuálně, můžete jezdit na kole, chodit pěšky, či různě to kombinovat. Udělejte něco pro sebe i pro celé Vaše město! P.S.: I Vy, co pracujete z domova, můžete se před prací... číst dále
      Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

      Dostupnost a doprava. Příklady z praxe. Vídeň

      Dostupnost a doprava. Příklady z praxe. Vídeň
      15. 11. 2023 | Spolkové ministerstvo pro klima, životní prostředí, energetiku a mobilitu (BMK) Vídeň 2022, uveřejnilo příklady z praxe jak může být přístupnost v dopravě úspěšná. Cílem brožury je povzbudit ty, kterých se to týká, a také dopravní a infrastrukturní společnosti a správní orgány, aby k tématu přistupovaly pozitivně. Smyslem je nahlížet na přístupnost jako na nutnost... číst dále
      Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Ostatní (Občan, tag41)

      Vídeň město pro pěší

      Vídeň město pro pěší
      14. 11. 2023 | Celá Evropa, aby se inspirovala, jak budovat cyklistickou infrastrukturu a další vychytávky podporující cyklisty, jezdí do holandských měst. A víte, kam se hlavně jezdí, pokud chcete podpořit pěší dopravu? Do Vídně. Vídeň je totiž městem chodců. Více než třetinu svých denních cest absolvují Vídeňané pěšky. A podpora chůze je jednou z hlavních priorit vídeňských... číst dále
      Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Raná - Louny. Propojení novou cyklotrasou. Využití biokoridoru pod komunikací?

      Raná - Louny. Propojení novou cyklotrasou. Využití biokoridoru pod komunikací?
      13. 11. 2023 | Vrch Raná známe všichni z Českého středohoří, z něhož pravidelně vzlétají paraglidisti. Dalším cílem, jak zvýšit turistiku v regionu a propojit místa bezpečnou cestou jak pro cyklisty tak pro pěší, je cca 10km cyklotrasa z Rané do Loun. V plánu jsou dokonce i zamýšleny informační cedule a  odpočívky. Více zde. číst dále
      Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Každá aktivita se počítá.

      Každá aktivita se počítá.
      11. 11. 2023 | Před pár dny skončila naše chodecká výzva 10000kroků. Další se na Vás chystá v dubnu 2024. Tak si třeba vyzkoušejte virtuální challenge a překonejte sami sebe v běhu, cyklistice, jízdě na kolečkových bruslích, v plavání, v chůzi nebo na koloběžce. Výborné pro ty, kterým chybí motivace pro pravidelný pohyb. Aktuální výzvy zde. číst dále
      Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

      Česká republika dopravně

      Česká republika dopravně
      06. 11. 2023 | Do velkých měst lidé za prací dojíždějí hromadnou dopravou. Rozvinutá města s rozvinutou sítí hromadné dopravy jsou také místem, kde lidé jezdí do práce hromadnými prostředky. Ale malé obce? Města a kraje s méně rozvinutou hromadnou dopravou? Tak tam zase vládne automobil. Jedná se především o karlovarský kraj  a Vysočinu. A kolo? To zase nejvíce jezdí v nížinách... číst dále
      Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Změna za 20 let - jak se jezdí do práce?

      Změna za 20 let - jak se jezdí do práce?
      04. 11. 2023 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu pro Vás připravil článek - jak Češi dojíždí za prací teď a jak dojížděli před 20 lety. Výsledky jsou víc než tristní!  Posaďte se, data jsou neúprosná! Za posledních 20 let klesl modal split všech dopravních způsobů v České republice, až na individuální motorovou dopravu. Celých 36% přešlo z trvale udržitelné dopravy... číst dále
      Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Modal split - Češi do práce

      Modal split - Češi do práce
      03. 11. 2023 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu analyzoval data ze SLDB z roku 2021, abychom zjistili, jakým způsobem se lidé s trvalým pobytem v ČR dopravují do práce.  Data jsou následující: 61% auto nebo motorka 25% hromadná doprava (meziměstský autobus, vlak a městská hromadná doprava) 10% pěšky 4% kolo Celý článek zde. Další zajímavé informace vyšly na aktualne.cz. Základní... číst dále
      Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      V Paříži se jezdí 30km/h téměř všude!!

      V Paříži se jezdí 30km/h téměř všude!!
      02. 11. 2023 | Od 30. srpna 2021 je v celé Paříži s výjimkou okruhu, bulváru Maréchaux a několika dalších silnic omezen provoz vozidel na 30 km/h. Co tím Paříž získala? Větší bezpečnostSnížení rychlosti na pařížských silnicích snižuje počet nehod se zraněním v průměru o 25 %. U vážných a smrtelných nehod může toto snížení dosáhnout více než 40 %. Nižší rychlostní... číst dále
      Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Chodecká výzva pro rok 2023 - Právě teď.

      Chodecká výzva pro rok 2023 - Právě teď.
      01. 11. 2023 | Skončila výzva 10000kroků? Nezoufejte, stále záleží na každém kroku! Právě teď se třeba organizuje celoroční challenge, kdy každý měsíc zapíšete do webového formuláře počet ujitých kilometrů. Vzdálenost je možné i odhadnout a nebo různými způsoby měřit. Není to soutěž, ale motivační výzva k pravidelnému pohybu. Více na Právě teď. číst dále
      Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

      Žáci a studenti do škol – jak?

      Žáci a studenti do škol – jak?
      31. 10. 2023 | Tipli byste si, že:  27% žáků a studentů chodí do školy pouze pěšky 23% žáků autobusem Kde se chodí do školy nejvíce pěšky? v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezkém. Kde se jezdí nejvíce do škol autobusem? na Vysočině, v Jihočeském kraji, Plzeňském, Královehradeckém, Pardubickém a Zlínském. Kde zase do škol většina... číst dále
      Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Jak by vypadala Vaše ulice podle holandského vzoru?

      Jak by vypadala Vaše ulice podle holandského vzoru?
      29. 10. 2023 | Umíte si představit, kdyby Vaši ulici někdo přestavěl dle holanského stylu? Aby v ní bylo více zeleně, chodců a cyklistů? Náročné co? Zkuste tohle: napište název ulice a město na web https://dutchcyclinglifestyle.com/ a za chvilku uvidíte rozdíl! číst dále
      Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Jak chodit s dětmi do školy

      Jak chodit s dětmi do školy
      28. 10. 2023 | Umět se samostatně orientovat v okolí svého domova je nezadatelným právem i povinností každého z nás. Neupírejme je proto ani dětem. Každodenním tréninkem může být pěší cesta do školy – ať už samostatná či v doprovodu rodičů. Je nepochybné, že dítě, které chodí do školky či školy pravidelně pěšky (nebo jezdí na kole), si osvojuje kompetence, které pak... číst dále
      Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35), Děti (Občan, tag38)

      Klub českých turistů - 135let výročí od založení

      Klub českých turistů - 135let výročí od založení
      26. 10. 2023 | Klub českých turistů je náš největší celonárodní organizátor turistických pochodů a díky svému unikátnímu systému značení celosvětově uznávaný. Jeho systém se používá například v Chorvatsku, Brazílii, v Banátu a v Mongolsku. Dnes KČT sdružuje téměř 40 000 turistů po celém Česku. Velice si vážíme jeho činnosti, je pro nás velmi významný organizátor turistických... číst dále
      Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Ženy v bezpečí - praktický manuál pro ženy řidičky, cyklistky a chodkyně

      Ženy v bezpečí - praktický manuál pro ženy řidičky, cyklistky a chodkyně
      24. 10. 2023 | Ministerstvo dopravy - Besip - vydalo v roce 2017 manuál pro ženy řidičky, cyklistky a chodkyně. Manuál se týká i maminek, shrnuje, co je třeba vědět, když vozíte s sebou dítě v autě, na kole, v MHD nebo v kočárku. Manuál je ke stažení zde. číst dále
      Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Ženy (Občan, tag39)

      Jaký vliv mají lázeňské lesy na duševní zdraví?

      Jaký vliv mají lázeňské lesy na duševní zdraví?
      21. 10. 2023 | Přinášíme Vám závěry Institutu lázeňství a balneologie o přínosu tréninku nordic walking v přírodní léčebné krajině Karlových Varů pro duševní zdraví. Výzkumu se zúčastnilo 36 osob a posuzovalo se  6 faktorů nálady a emocí: napětí, deprese, hněv, vitalita, únava a zmatenost, Zlepšení došlo v následujících faktorech - únava, napětí, deprese a hněv. Největší... číst dále
      Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Bezpečnost chodců - vliv rychlosti vozidel

      Bezpečnost chodců - vliv rychlosti vozidel
      20. 10. 2023 | Německý FUSS e.V. Profesní sdružení pro pěší dopravu v Německu uveřejnil informace k bezpečnosti pěší dopravy. Při klesající rychlosti vozidel kledá procentuelní riziko úmrtí chodce. Důležitý argument, proč snižovat rychlosti aut ve městech. Článek pro Vás přeložilo Partnerství pro městkou mobilitu. Více zde. číst dále
      Štítky: Strategie (Role města, tag2), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Hurá na cestu. Třeba do Santiaga!

      Hurá na cestu. Třeba do Santiaga!
      19. 10. 2023 | Říká se, že všechny cesty vedou do Říma, ale více poutníků rozhodně najdete na cestě do Santiaga. Zvolte si trasu, která Vám přijde zajímavá, vyberte dovolenou a vydejte se poznat vzdálené kouty země, lidi podobných zájmů a nepřeberné množství zážitků. Je to na Vás, jestli půjdete pěšky nebo jinak. Je to skvělá očista! Více zde. číst dále
      Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Pozitivní účinky lesa na naše zdraví

      Pozitivní účinky lesa na naše zdraví
      16. 10. 2023 | Ing. Alina Huseynli z Institutu lázeňství a balneologie je známá například svou přednáškou „Terapeutické působení lesního prostředí“. Zmiňuje v ní, že venkovní prostředí je vlastně obrovské zdravotní zařízení, které má blahodárné účinky na zdraví člověka. Např. Snižuje krevní tlak Snižuje hladinu stresových hormonů kortizolu a adrenalinu Snižuje... číst dále
      Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Podpora pěší dopravy

      Podpora pěší dopravy
      15. 10. 2023 | Plánování měst přizpůsobené automobilu zavedlo města do slepé uličky: Ukázalo se, že z míst, která se automobilové dopravě přizpůsobila, zmizel život. Bydlet v oblasti zatížené automobilovým provozem není příjemné a mnoho lidí to přivedlo k rozhodnutí se odstěhovat Tak to byla jen krátká citace. Tento dokument skýtá mnohem víc. Rozhodně doporučejeme k přeč... číst dále
      Štítky: Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Zelená výzva - běžte pěšky, jeďte na kole.... Motivace pro banky a finanční instituce

      Zelená výzva - běžte pěšky, jeďte na kole.... Motivace pro banky a finanční instituce
      14. 10. 2023 | Společnosti ČSOB a Mastercard vyzývají banky a finanční instituce k zapojení do Zelené výzvy. Vyměňte auta za nohy, kola, koloběžky, skateboardy MHD a sbírejte zelené kilometry. Pomůžete tím nejen sobě, ale i životnímu prostředí. Mastercard se navíc zavázalo podpořit výsadbu stromů v závislosti na počtu ujetých kilometrů. Počty km se počítají mezi prací a domovem. Více... číst dále
      Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

      Do práce na kole! Ale i pěšky!! Počítejte s dalšími výzvami!

      Do práce na kole! Ale i pěšky!! Počítejte s dalšími výzvami!
      13. 10. 2023 | S výzvou Do práce na kole choďte, běhejte, jezděte na kole či koloběžce na jaře, v létě i v zimě! Podpořte myšlenku aktivní dopravy, posilte vztahy mezi kolegy. Nejbližší výzva je 15. – 21. 1. 2024, tentokrát pro jednotlivce. Více na Automatu. číst dále
      Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

      Mexiko - pravidelné nedělní jízdy na kole, bruslích atp... Již 15let!!

      Mexiko - pravidelné nedělní jízdy na kole, bruslích atp... Již 15let!!
      12. 10. 2023 | Již více než 15 let v hlavním městě Mexica - v Mexico city (9 209 944 obyvatel!) se každou neděli zavírají některé ulice pro automobilovou dopravu. "Muévete en bici" (Rozjeď se na kole) je program podporovaný ministerstvem mobility (Semovi), který zve všechny zájemce ke sportovním aktivitám na kole, skateboardu, kolečkových bruslích a pěšky. Například v červnu šlo o trasu... číst dále
      Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      PATH Symposium 2023

      PATH Symposium 2023
      10. 10. 2023 | PATH tvoří přední organizace zabývající se udržitelnou mobilitou, které spolupracují na podpoře pěší a cyklistické dopravy. A nedávno, 21.září se konalo první sympozium Partnerství pro aktivní mobilitu a zdraví (PATH), sešli se členové koalice, plejáda odborníků na aktivní cestování a posluchači z řad příznivců pěší a cyklistické dopravy, aby si vyměnili názory... číst dále
      Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Hamburk - jasná přednost chodcům před auty

      Hamburk - jasná přednost chodcům před auty
      09. 10. 2023 | V Hamburku zavedli v prosinci 2022 na křižovatce stálou zelenou pro chodce a cyklisty. Auta mají červenou a zelenou dostanou, až když je systém detekuje. Jednoduché a krásné s jasnou vizí - chodci a cyklisté mají prioritu! Celý článek zde číst dále
      Štítky: Strategie (Role města, tag2), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      The PEP - Národní politika pěší chůze

      The PEP - Národní politika pěší chůze
      21. 09. 2023 | 12.-13. září 2023 se v Lisabonu pořádalo školení PEP (Celoevropský program pro dopravu, zdraví a  životní prostředí), kterého jsme se za Spolek Partnerství pro městskou mobilitu také zúčastnili. Smyslem bylo, aby účastníci po absolvování programu byli schopni rozvíjet a zlepšovat účinnost národních politik v oblasti pěší dopravy v rámci celého programu v celoevropském... číst dále
      Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

      Úpravy pro aktivní mobilitu na stezce u kanálu poblíž města Aldermaston jsou v plném proudu

      Úpravy pro aktivní mobilitu na stezce u kanálu poblíž města Aldermaston jsou v plném proudu
      12. 09. 2023 | V České republice na podporu výstavby bezpečné cyklistické infrastuktury je realizován projekt CYKLOVIZE2030. V Evropě to ovšem není nic výjimečného, případně se i inspirovat zahraničními příklady. Proto představujeme modernizaci 2,5km dlouhé vlečné stezky podél kanálu Kennet and Avon v Aldermastonu v hrabství Berkshire v Severním Irsku.. Jedná se o součást programu Stezky... číst dále
      Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Nebylo by úžasné, kdyby se v Anglii podařilo zakázat parkování na chodnících?

      Nebylo by úžasné, kdyby se v Anglii podařilo zakázat parkování na chodnících?
      25. 06. 2023 | Soužití chodců a řidičů bývá někdy složité. Auta stojící na chodnících mohou blokovat cestu, obzvláště pro zdravotně postižené. Společnost Sustrans v Anglii chce zakázat parkování na chodnících. Tento článek pro vás přeložil spolek Partnerství pro městkou mobilitu z.s. Originální znění můžete nalézt ZDE.   Parkování vozidel na chodnících je často bezohledné... číst dále
      Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

      12 000 Čechů vykročilo na cestu ke zdraví ve Výzvě 10 000 kroků

      12 000 Čechů vykročilo na cestu ke zdraví ve Výzvě 10 000 kroků
      13. 05. 2023 | Kilo za rok, takový byl trend přibírání české populace během kovidového období.  Aktuálně se s nadváhou či obezitou potýká 75 % mužů a 60 % žen. Změnit to chce Výzva 10 000 kroků. Jarní kolo zahrnulo 12 834 aktivních účastníků, z nich 51 % tvořily osoby s nadváhou či obezitou.  Vyhlášení proběhlo v Prostějově, který zvítězil v počtu zapojených... číst dále
      Štítky: Koordinátor mobility (Role města, tag5), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Městské čtvrti pro pěší: výstavba ve správných lokalitách snižuje naši závislost na autech

      Městské čtvrti pro pěší: výstavba ve správných lokalitách snižuje naši závislost na autech
      20. 01. 2023 | Jednou z aktivit spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. je i realizace výzvy 10000 kroků. Jedním jejím cílem je pomáhat měnit veřejná prostranství, zlepšovat mobilitu ve městech, učit města komunikovat témata spojená s dopravou (zejména plány městské mobility, který musí mít svou komunikační strategii), pomáhat městům tvořit místa pro život v duchu Ghelovských... číst dále
      Štítky: Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Program Bezpečné cesty do škol

      Program Bezpečné cesty do škol
      18. 01. 2023 | Celkem tři pražské školy či školky, které podají přihlášku do 24. února 2023, budou vybrány k účasti v programu Bezpečné cesty do školy. Organizace Pěšky městem jim ve spolupráci s dopravními odborníky pomůže navrhnout a zrealizovat nové dopravní řešení pro jejich školu. Program pomáhá řešit nebezpečnou dopravní situaci v okolí škol. Každý čtvrtý školák... číst dále
      Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Anglie a podpora aktivní mobility

      Anglie a podpora aktivní mobility
      01. 11. 2022 | V Anglii byla nedávno založena nová organizace Active Travel England, která se ujímá vedení realizace vládního programu pro aktivní dopravu a cestování. Organizace vznikla na základě jednoho ze závazků plánu 2020 Gear Change – Odvážná vize pro pěší a cyklistickou dopravu. Došlo také k jmenování Chrise Boardmana národním komisařem pro cyklistickou a pěší dopravu v... číst dále
      Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Zahrada Park Krajina: Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy

      Zahrada Park Krajina: Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy
      26. 06. 2022 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. zveřejňuje se souhlasem článek Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy od Ing. Martiny Havlové, Ph.D., autorizované krajinářské architektky České komory architektů. Článek vyšel v časopise Zahrada Park Krajina, vydávaného SZKT (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu). Více o Ceně Víta Brandy. Cílem bylo ocenit realizace... číst dále
      Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

      CycleRAP: Nový nástroj hodnocení rizik pro cyklisty a uživatele lehké mobility

      CycleRAP: Nový nástroj hodnocení rizik pro cyklisty a uživatele lehké mobility
      18. 06. 2022 | Na konferenci Velo-city ve slovinské Lublani byl 14. května představen nástroj CycleRAP, a to v návaznosti na řadu úspěšných pilotních projektů v Evropě a čtyři roky výzkumu ve spolupráci s odborníky v oblasti cyklistiky a dopravní bezpečnosti. CycleRAP je jednoduchá, cenově dostupná a rychlá metoda pro evaluaci bezpečnosti silniční a cyklistické infrastruktury. Jejím... číst dále
      Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Děti si zaslouží bezpečné cesty do školy

      Děti si zaslouží bezpečné cesty do školy
      04. 02. 2022 | Děti ve školním věku patří k hlavním uživatelům pražských chodníků, polovina jejich cest po městě se uskuteční pěšky. Je proto na místě zjišťovat, jak se děti na svých cestách cítí a zda by nechtěly něco změnit. Program Bezpečné cesty do školy takové otázky každoročně pokládá zhruba tisícovce pražských školáků a několika stovkám rodičů.... číst dále
      Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Chůze a jízda na kole či elektrokole pomáhají zmírnit klimatické změny

      Chůze a jízda na kole či elektrokole pomáhají zmírnit klimatické změny
      03. 11. 2021 | Podle nejnovější studie, vedené vědci z Oxfordské univerzity, může rozvoj cyklistiky (včetně e-cyklistiky) a pěší dopravy pomoci zmírnit klimatickou krizi – a to i v případě, že auto nahradíte aktivní dopravou pouze na jeden den v týdnu. Pozvali jsme jednoho z autorů, doktora Christiana Branda, aby nám k tomuto tématu řekl víc. Je vysoce nepravděpodobné, že by... číst dále
      Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Aktivní dojíždění a jeho zdravotní přínosy

      Aktivní dojíždění a jeho zdravotní přínosy
      30. 10. 2021 | Kieran Turner je asistentem výzkumu ve Výzkumném středisku fyzické aktivity pro zdraví (PAHRC) při University of Edinburgh. Na následujících řádcích shrnuje, jaké přínosy získáme začleněním fyzické aktivity do každodenního dojíždění do práce či do školy, a vybízí k účasti v iniciativě Scottish Workplace Journey Challenge, která může zábavnou formou motivovat... číst dále
      Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      S aktivní dopravou je stárnutí jednodušší

      S aktivní dopravou je stárnutí jednodušší
      04. 10. 2021 | Andy Cope (Sustrans Head of Impact and Insight) vysvětluje, jak probíhá naše spolupráce s Centrem pro kvalitní stárnutí. Společně chceme zjistit, jak pomoci lidem ve středním věku (od 50 do 70 let) k využití aktivních způsobů dopravy, a jak si tato věková skupina může udržet, nebo dokonce zvýšit podíl aktivní dopravy ve svém životě. Aktivní doprava, především jízda... číst dále
      Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Co odhalil Evropský týden mobility ve Vídni? Skoro polovina tamějších domácností nevlastní auto

      Co odhalil Evropský týden mobility ve Vídni? Skoro polovina tamějších domácností nevlastní auto
      21. 09. 2021 | Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně Eurocomm-PR Praha 1. září 2021 Až do středy 22. září probíhá napříč městy u nás i v zahraničí Evropský týden mobility. Pro Vídeň je přitom ten letošní již dvacátý v řadě. Podle dostupných dat to však vypadá, že Vídeň na udržitelný způsob dopravy sází celoročně a ne jen jeden týden v roce. Skoro... číst dále
      Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Strade Aperte. Skutečné kilometry nebo mentální krůčky směrem ke změně chování?

      Strade Aperte. Skutečné kilometry nebo mentální krůčky směrem ke změně chování?
      02. 08. 2021 | Vzhledem k tomu, že mnoho lidí volí možnosti aktivní mobility, jako je chůze nebo jízda na kole, byla městskými správami zavedena různá opatření pro podporu aktivní mobility a snížení zatížení veřejné dopravy. Mnoho měst rozšířilo svoji přechodnou infrastrukturu alternativní mobility k vytvoření trvalých řešení. Italské město Milán se inspirovalo různými městy... číst dále
      Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Pedestrianizace. Slyšeli jste o ní?

      Pedestrianizace. Slyšeli jste o ní?
      31. 07. 2021 | Pedestrianizace celých ulic může být opatřením blokujícím přístupnost určitých oblastí pro provoz osobních aut. Drobnější opatření v oblasti infrastruktury však také mohou mít významný vliv na bezpečnost chodců. Německá studie poukázala na různá opatření menšího rozsahu a jejich účinky. Jednalo se například o ostrůvky pro pěší, rozšíření obrubníků pro... číst dále
      Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Aktivní mobilita pomáhá transformovat městské části

      Aktivní mobilita pomáhá transformovat městské části
      20. 03. 2021 | Alstadt-Süd je velmi hustě obydlená část německého Kolín, kde bylo relizováno několik opatření na podporu chodců a cyklistů. Jde například o úpravy jízdních pruhů pro auta, z nichž jsou nyní vyhrazené cyklopruhy, dále odstranění překážek pro chodce, zajištění kvalitního parkování pro cyklisty, a také přípravu strategie pro pěší dopravu, a to ve spolupráci... číst dále
      Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Vídeňská mobilita: skoro každá druhá cesta pěšky nebo na kole

      Vídeňská mobilita: skoro každá druhá cesta pěšky nebo na kole
      25. 02. 2021 | Pandemie výrazně ovlivnila chování a cestování obyvatel ve městech. Ve Vídni v loňském roce výrazně stoupla obliba jízdy na kole a hlavně chůze. Dohromady se na modal splitu podílí ze 46 procent. Podíl automobilistů zůstal beze změny, naopak znatelně ubylo cestujících v MHD, ukazují data vídeňského dopravního podniku.   Práce z domova, dálková výuka a lockdown. Mnoho... číst dále
      Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Humanizace uličního prostoru ke zvýšení kvality života ve městech a obcích

      Humanizace uličního prostoru ke zvýšení kvality života ve městech a obcích
      16. 01. 2021 | Představujeme stránky projektu MALINKA, který shrnuje poznatky o utváření bezpečného dopravního prostoru v ulicích měst a obcí - https://uliceiprochodce.cdvinfo.cz/ Na webových stránkách také najdete: Příručku Bezpečná obec Film Bezpečná obec Cílem projektu MALINKA je přispět nejen ke zvýšení dopravní bezpečnosti, ale i ke zmírnění sociopatologických... číst dále
      Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Evropská rada pro bezpečnost dopravy: Jak na vyšší bezpečnost chodců a cyklistů

      Evropská rada pro bezpečnost dopravy: Jak na vyšší bezpečnost chodců a cyklistů
      25. 10. 2020 | Milán, Amsterdam, Brusel a Paříž. Všechna tato města se během koronavirové krize rozhodla do ulic vylákat víc lidí na kolech. A to pomocí opatření jako vytváření nových cyklopruhů, cyklostezek či aplikování nových strategií bezmotorové dopravy. To všechno přineslo velký nárůst počtu cyklistů, zrychlení i zpříjemnění dopravy. V Česku se zatím vede vášnivá diskuse... číst dále
      Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Chůze v kontextu SUMP

      Chůze v kontextu SUMP
      09. 07. 2020 | Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření pěší dopravy. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „Practitioner Briefing Supporting and Encouraging Walking“, která právě propojuje principy podpory chůze se SUMPem. Inspirativní příklady lze také dohledat na portálu... číst dále
      Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Vídeň: Dočasné cyklopruhy přitáhly o 66 % více uživatel

      Vídeň: Dočasné cyklopruhy přitáhly o 66 % více uživatel
      13. 05. 2020 | O dočasných opatřeních v ulicích měst v době korony jsme psali už několikrát. V současné době se v ulicích objevuje více cyklistů a Vídeň jim proto vyšla vstříc urychleným zřízením nového dočasného jízdního pruhu v ulici Praterstraße, kde narostl počet cyklistů o dvě třetiny. Další pop-up cyklopruh je v plánu. Už v dubnu začala rakouská metropole navíc vyznačovat... číst dále
      Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Vídeň otevírá ulice pro chodce, chrání tím obyvatele před nákazou

      Vídeň otevírá ulice pro chodce, chrání tím obyvatele před nákazou
      15. 04. 2020 | Už dříve jsme zveřejnili několik zpráv o tom, jak světové metropole reagovaly na epidemii COVID-19 opatřeními v dopravě. Vídeň začala s přeměnou tří desítek ulic na pěší zóny. Město tím chce minimalizovat riziko přenosu nákazy a umožnit dodržování bezpečnostních odstupů i v místech s hustou zástavbou.   V rakouské metropoli se od začátku týdne objevuje dvacet... číst dále
      Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Chodíte pěšky, jezdíte na kole? Ve Vídni vás radnice odmění.

      Chodíte pěšky, jezdíte na kole? Ve Vídni vás radnice odmění.
      21. 02. 2020 | Jak jednoduchá může být podpora městské cyklistiky, ukazuje nově Vídeň. Rakouská metropole, dlouhodobě vyhlašovaná za hlavní město s nejvyšší kvalitou života na světě, začíná s pilotním projektem, který obyvatele chodící pěšky a jezdící na kole nebo MHD odmění body Wien Token, které budou moci směnit za vstupy do kulturních institucí nebo na různé akce. Vídeňské... číst dále
      Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

      Pražské matky rekapitulují

      Pražské matky rekapitulují
      03. 12. 2019 | Pražské matky rekapitulují rok 2019. Představily závěry tří svých projektů: PĚŠKY DO ŠKOLY 2019Výzvu Pěšky do školy přijalo 50 škol z 21 obcí v celé ČR. Celkově se akce zúčastnilo 14 400 dětí ze 760 tříd. Některé školy uspořádaly jeden pěší den, ale zhruba 2/3 zvolily delší časový úsek, tedy alespoň týden, mnohdy i dva. 20 škol se zúčastnilo soutěže... číst dále
      Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)