Klíčová sdělení pro zúčastněné strany ve venkovských regionech

... s otevřenými komunikačními kanály směrem k turistům

 • Aktivně a komplexně informujte návštěvníky o nabídkách mobility do destinace a v ní
 • Poskytněte informace před cestou, abyste turisty motivovali k příjezdu vlakem nebo autobusem (nebo dokonce na kole)
 • Poskytujte informace během cesty, aby byl host dobře informován a mohl se bez problémů pohybovat po destinaci

... bez otevřených komunikačních kanálů směrem k turistům

 • Poskytujte podporu a veškeré potřebné informace turistickým informačním centrům, turistickým atrakcím a turistickým ubytovacím zařízením (proaktivně)
 • Určete osobu, která je zodpovědná za požadavky subjektů cestovního ruchu, a sdělte jméno a kontaktní údaje této osoby

Bleskový průzkum Eurobarometr 2021 uvádí, že 36 % respondentů z evropské sedmadvacítky je připraveno změnit způsob dopravy kvůli jejímu ekologickému dopadu, ale téměř každý druhý uvádí, že je poměrně obtížné najít informace o uhlíkové stopě dopravních možností při plánování cesty.

Otázka č. 5 Jste připraveni změnit své návyky v oblasti cestování a cestovního ruchu tak, aby byly šetrnější k životnímu prostředí? Pokud ano, jakým z následujících způsobů? (Možnost více odpovědí, % EU27)

Základ: všichni respondenti (n=25 714)

Zdroj: MŠMT ČR: Evropská komise (2021), Flash Eurobarometer 499 - Postoje Evropanů k cestovnímu ruchu.

Na tomto místě je třeba zmínit, že Komise právě schvaluje multimodální informační služby o cestování (MMTIS7 ) a systém CountEmissions EU8 , které se společně snaží tento problém řešit.

Otázka č. 7 Jak snadné nebo obtížné je pro vás najít důvěryhodné informace pro plánování vašich cest v následujících aspektech? (% EU27)

Základ: všichni respondenti (n=25 714)

Zdroj: MŠMT ČR: Evropská komise (2021), Flash Eurobarometer 499 - Postoje Evropanů k cestovnímu ruchu.

V optimálním případě jsou návštěvníci venkovského regionu aktivně a komplexně informováni o nabídce mobility v regionu, neboť jednoduché a snadno dostupné informace mohou ovlivnit rozhodnutí turistů zvolit si destinaci s dobře rozvinutou sítí udržitelné mobility. Aby byl zajištěn co nejsnazší přístup k informacím, měly by být informace ideálně k dispozici v několika jazycích v elektronické i tištěné podobě, a to jak před cestou, tak během ní. Je důležité, aby se hosté ještě před rezervací pobytu, ale i během pobytu dozvěděli o možnostech, jak mohou být mobilní bez auta. Nejlepším způsobem je sdružit všechny relevantní informace o nabídce mobility a umístit je tam, kde je host hledá.

Jak ukazují údaje z průzkumu trhu německé Reiseanalyse, turisté dávají přednost tomu, aby informace o mobilitě získali od svého ubytovacího zařízení nebo místní/regionální organizace cestovního ruchu. Informace o nabídce udržitelné mobility by navíc měly být vždy umístěny na prvním místě. Je užitečné mít informace o alternativních nabídkách pro všechny cílové skupiny a věkové kategorie v čitelné, motivující a snadno dostupné formě.

Před zahájením cesty

Jaké informace?

 • Možnosti příjezdu veřejnou dopravou (vlak, dálkové autobusy, trajekty)
 • Informace o celém cestovním řetězci
 • Přehled o nabídkách mobility na místě (včetně půjčoven kol, sdílení aut, lanovek a koloběžek)
 • Rezervovatelné (celkové) nabídky
 • Výhody pro hosty (pohodlí, flexibilita, čas, dobré svědomí, zážitkový charakter)
 • Informace o úsporách nákladů, např. u kombinovaných jízdenek nebo jako bonus při cestování veřejnou dopravou
 • Poskytnutí mapy města a okolí, která zahrnuje služby mobility
 • Informace o turistických zařízeních dostupných bez auta
 • Vložené informace o jízdních řádech
 • Odkazy na rezervace nebo prodejny jízdenek dopravních sdružení
 • Externí možnosti rezervace a výhody, tj. jaké slevy můžete mít v muzeích a dalších zajímavých místech, které může mít držitel karty MHD

Kde je najít?

 • Webové stránky ubytování
 • Webové stránky turistických informací a turistických atrakcí
 • Webové stránky dopravců (konkrétní informace o turistických linkách, jízdenkách, ...)
 • Rezervační platformy, sociální média, chatboti jako doplněk k telefonním linkám
 • V katalozích cestovních kanceláří a dalších tištěných materiálech
 • Osobní vyškolené kontaktní osoby na místě (např. telefonní horká linka pro dotazy týkající se mobility)

Během cesty a pobytu

Jaké informace?

 • Komplexní informace o nabídce mobility

- nejbližší stanice, vzdálenosti

- příjezdy/odjezdy autobusů/vlaků (včetně čísel linek a názvu cílové stanice)

 - informace o jízdních řádech

- informace o službách

- možnosti platby

- telefonní čísla/možnosti objednání

 • informace o nabídce výletů, cyklistických/pěších túrách s průvodcem veřejnou dopravou a/nebo o půjčovnách kol v bezprostřední blízkosti
 • informace o možných kartách pro hosty a inkluzivních službách pro udržitelnou mobilitu

Kde je najít?

 • V ubytovacích zařízeních a turistických destinacích
 • Na letišti
 • Osobně v turistické informační kanceláři, v centru mobility
 • Na telefonní infolince
 • Na vývěskách a elektronických tabulích na autobusových zastávkách a vlakových nádražích.
 • Brožury/kontaktní seznamy v kompaktní podobě, např. pro autobusy na zavolání, taxíky, turistické autobusy
 • Multimodální aplikace s informacemi o nejdůležitějších službách, včetně turistických map, informací v reálném čase nebo rozšířené reality (virtuální doplňkové informace pro okolí)
 • Mobilní aplikace a další elektronické nástroje, které pomohou turistům najít informace a projít si tyto trasy samostatně.
 • QR kódy (např. k vyvolání virtuálních informací nebo funkcí)
 • Naváděcí a orientační systém na místě pro pěší, cyklisty a uživatele veřejné dopravy.
 • Online informace, které jsou k dispozici mimo otevírací dobu

Konkrétní nápady pro letecké destinace

 • Kontaktovat letecké společnosti kvůli možnosti zveřejnit několik novinek o udržitelných možnostech dopravy, které by turisté po přistání mohli najít.
 • Na letišti se vyhněte umístění přepážek autopůjčoven ještě před informacemi o hromadné veřejné dopravě.
 • Inzerujte veřejnou dopravu na letišti (například prostřednictvím informací umístěných u zavazadlového prostoru, aby si je lidé mohli přečíst při čekání na zavazadlo).

Konkrétní nápady pro horské destinace

 • Poskytujte informace o lyžařských a turistických autobusech.
 • Informujte o možnosti zapůjčení lyžařského vybavení a turistických holí.
 • Informujte o výhodách okružních a trojúhelníkových výletů s různými druhy dopravy (bez nutnosti vracet se k autu). Jízdu lanovkou lze kombinovat s pěší túrou a výletem autobusem nebo lodí.

Konkrétní nápady pro ostrovní destinace

 • Informujte o možnosti vzít si na palubu kola a o možnostech jejich zapůjčení na ostrově.
 • Při rezervaci trajektu by měly být uvedeny přímé informace o mobilitě na místě. Na palubě by turisté mohli být informováni online (obrazovky) i off-line (letáky, brožury, jízdní řády)
 • Ostrovy mohou být také vhodné k tomu, aby se místní mobilita částečně nebo zcela obešla bez automobilů, jako je tomu například na některých ostrovech v Severním moři v Německu nebo Nizozemsku. V tomto případě je obzvláště důležité, aby hosté dostali všechny důležité informace předem a komplexně. Patří sem například informace o možnostech mobility na místě, o vlakovém spojení s trajektem (kombinované jízdenky), o možnostech parkování a o zavazadlovém servisu.

Konkrétní nápady pro pohraniční regiony

 • V pohraničních regionech je třeba věnovat zvláštní pozornost jazykovým bariérám. Zde je vhodné poskytovat informace na místě a na internetu v obou jazycích. Informace musí být k dispozici i v cílové zemi.
 • Poskytujte informace o školních prázdninách a státních svátcích (s odlišnými jízdními řády)
 • Poskytněte informace o specifických tarifních možnostech, které na druhé straně hranice neplatí nebo nejsou známy.

Buďte však prosím realističtí: Když se potenciální turista zamýšlí nad příští dovolenou na venkově, udržitelná mobilita obvykle není to první, o čem přemýšlí. Namísto toho jsou obvykle hlavními motivy dovolené odpočinek a rekreace.

V některých venkovských lokalitách v Evropě je takový nedostatek jiných možností dopravy než automobilem, že právě to určuje volbu uživatele, nikoli skutečnost, zda je daný způsob dopravy "udržitelný".

Jde také o víc než jen o existenci možností ve venkovské destinaci. Tyto možnosti musí být přijatelné podle různých kritérií potenciálních uživatelů. Provozní doba, jízdní řád, trasa, pohodlí, snadná manipulace se zavazadly/dětmi atd., to vše může být problémem i pro ty, kteří využívají veřejnou dopravu. A dokonce i možnosti mobility v místě bydliště mohou mít vliv na výběr. Pokud je nejbližší vlaková stanice těžko dostupná bez auta, nejen cesta na stanici, ale celá cesta bude absolvována autem.

Lepší inspirací a informovaností tedy rozhodně nezachytíte všechny turisty a možná ani většinu. Musíte zlepšit i nabídku mobility a v dalších kapitolách najdete rozmanité nápady, jak toho dosáhnout.