MONITORING a EVALUACE

Komplexní problémy dopravního systému lze řešit jen pomocí celistvého a integrovaného přístupu. Vzhledem k dynamicky se měnícím podmínkám je takový přístup jediným způsobem, jak najít dlouhodobé řešení v oblasti mobility. Tuto vizi je možno uskutečnit nejen procesem plánování městské mobility, ale také procesem hodnocení strategických plánů a stávajících dopravních politik. Města mohou využít několika způsobu hodnocení, např. prostřednictvím Místní agendy 21., případně lze využít k hodnocení doporučené INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY, pokud město si nechalo vypracovat svůj plán udržitelné městské mobility.

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Monitoring dopravních cest pro cyklisty a cyklotras v Libereckém kraji a příprava programu na Evropský týden mobility na téma „Veřejný prostor“

Monitoring dopravních cest pro cyklisty a cyklotras v Libereckém kraji a příprava programu na Evropský týden mobility na téma „Veřejný prostor“
15. 05. 2024 | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy a Partnerství pro městskou mobilitu, z.s, vás zve na dvoudenní pracovní workshop Monitoring dopravních cest pro cyklisty a cyklotras v Libereckém kraji a příprava programu na Evropský týden mobility na téma „Veřejný prostor“. Setkání proběhne ve dnech 24.– 25. června 2024... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Veřejný prostor (tag42)

Zjišťování kvality vlakových a autobusových nádražích

Zjišťování kvality vlakových a autobusových nádražích
14. 05. 2024 | Spolek Partnerství pro městkou mobilitu pracuje se zahraničními partnery na projektu A2PT (Active 2 Public Transport). V současné době vyhodnocujeme kvalitu a dostupnost služeb na vlakových a autobusových nádraží pro pěší a cyklistickou dopravu. Vyhodnocovali jsme v Olomouckém kraji vlaková a autobusová nádraží ve městě: Šternberk, Uničov, Červenka, Litovel, Olomouc, Přerov,... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Středočeský kraj - Koncepce rozvoje cyklistiky

Středočeský kraj - Koncepce rozvoje cyklistiky
13. 05. 2024 | Středočeský kraj si nechal vypracovat Koncepci rozvoje cyklistiky v regionu i o potřebách měst kvůli rozvoji infrastruktury. Cílem je navrhnout priority a opatření pro rozvoj cyklistiky na následujích šest let. Středočeský kraj má na území 503km cyklostezek. Na základě doporučení rady, koncepci ještě musí schválit zastupitelé. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Světový den vody a lesy ČR

Světový den vody a lesy ČR
27. 03. 2024 | Zatímco řada měst staví parkoviště, nechává kvůli tomu kácet stromy a trávníky mění na asfalt - škodí životnímu prostředí, vysouší půdu, zabírá prostor další zeleni (viz Co umí strom aneb o zahradě s trochou fyziky), tak  Lesy České republiky v celé zemi spravují potoky a malé vodní nádrže, mokřady, tůně i rašeliniště, které jsou v krajině důležitým... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Veřejný prostor (tag42)

Česko v pohybu

Česko v pohybu
20. 03. 2024 | Metoda a základní výsledky celostátního průzkumu dopravního chování. Příručka od CDV, která sleduje účely cest, dělbu přepravní práce, přepravní časy a vzdálenosti, volbu hlavního dopravního módu aj. Ke stažení zde. číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Anketa o kvalitě života v Praze 10

Anketa o kvalitě života v Praze 10
11. 03. 2024 | Praha 10 připravila anketu, která se týká kvality života v téhle městské části. Jedná se o kvalitu veřejných prostranství, bezpečnosti, občanské vybavenosti. Anketa se dá vyplňovat do 24.března 2024.  Dotazník najdete zde. Například v indexu kvality života v českých městech šestkrát za sebou vyhrálo město Říčany. Více zde. číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14)

Pěší navigace v Praze

Pěší navigace v Praze
08. 03. 2024 | Praha uživatelsky testuje novou podobu pražské navigace. Co turisté žádají? Co bude motivovat lidi víc chodit po městě? Jak vůbec na to?  Více zde. Foto: příklad z Vídně číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Strategický plán 2024 - 2027 PIARC - Světová silniční asociace

Strategický plán 2024 - 2027 PIARC - Světová silniční asociace
24. 01. 2024 | Silniční světová asociace (PIARC) podporuje mezinárodní spolupráci a výměnu informací o silniční dopravě. Zde je Strategický plán na rok 2024-27 a odráží další zlepšení zavedená v předchozím cyklu. číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Školy řeší nápor mama taxi

Školy řeší nápor mama taxi
10. 01. 2024 | To, že před některými školami jsou dopravní problémy, to víme všichni z praxe. Uvědomme si, jak je důležité, aby děti (ale samozřejmě i dospělí) chodili pěšky (jezdili na kole, koloběžce atp.), je to nejlepší trénink pro tělo i pro výkonnost mozku. Ale... Dopravní plánování s tím ruku v ruce zatím nejde.  Kvůli množství aut i chodců vznikají ráno před některými... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Pandemie koronaviru a vliv na používání MHD

Pandemie koronaviru a vliv na používání MHD
02. 01. 2024 | Pandemie koronaviru a zvýšené používání digitálních formátů, které vyvolala, vede ke změnám ve veřejné dopravě. Strach z nákazy a změněné pracovní podmínky způsobily v Německu pokles poptávky v letech 2020/2021. Opatření, jako je jízdenka za 9 eur, prokázala, že k zatraktivnění veřejné dopravy je zapotřebí inovativních přístupů. Nedávná studie vyhodnotila... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Co je to PIARC?

Co je to PIARC?
15. 12. 2023 | PIARC je Světová silniční asociace založená za účelem podpory spolupráce u témat souvisejících se silniční dopravou a infrastrukturou. PIARC byla založena v roce 1909, je mezinárodní, nepolitická a nezisková a již ve více než 120 zemích. Integruje odborníky z oblasti silniční dopravy a infrastruktury, uveřejňuje jejich doporučení a zprávy. Výsledky jsou široce přístupné... číst dále
Štítky: Koordinátor mobility (Role města, tag5), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31), Ostatní (Občan, tag41)

Finsko - údržba pěší a cyklistické infrastruktury

Finsko - údržba pěší a cyklistické infrastruktury
12. 12. 2023 | V zimních podmínkách jsou pěší a cyklistické trasy většinou pokryty uježděným sněhem. Do dvou hodin se zahajuje protismyková úprava. Uklouznutí na pěších a cyklistických trasách se předchází posypem nebo zdrsněním. Před zahájením údržby může být na pěších a cyklistických trasách několik centimetrů rozbředlého sněhu Trasy musí být do tří hodin od zahájení... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Oslo - zimní údržba cyklistických tras

Oslo - zimní údržba cyklistických tras
11. 12. 2023 | Jak se řeší zimní údržba cyklistických stezek ve městě? Jako u nás, kde sníh z chodníku nahrnou na cyklostezku?  Napsali jsme našemu kontaktu do Norska a tady sdílíme, jako to probíhá tam. Oslo: Prioritní zimní provoz se týká 120 kilometrů infrastruktury po celém městě.Na které se vztahuje, se můžete podívat na této mapě: https://experience.arcgis.com/experience/d4369b3b80e549418430c5f4bec4e971.Zde... číst dále
Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Zahraniční města (Role města, tag8), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Údržba cyklistických stezek od sněhu

Údržba cyklistických stezek od sněhu
10. 12. 2023 | Odklízejí se ve Vašem městě cyklostezky od sněhu? Napište nám. Budeme rádi za všechny Vaše informace. Tým Partnerství pro městskou mobilitu číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Monitorování pohybu chodců, cyklistů a vozidel ve městech

Monitorování pohybu chodců, cyklistů a vozidel ve městech
06. 12. 2023 | Predstavujeme vám moderní AI senzor viSEN od společnosti VisionCraft, který zásadním způsobem mění způsob monitorování pohybu vozidel, chodců a cyklistů ve městech. S pokročilými technologiemi a respektem k soukromí poskytuje přesné a spolehlivé údaje pro podporu rozhodování založených na přesných datech. Více informací najdete zde číst dále
Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Senioři na elektrokolech bez přilby

Senioři na elektrokolech bez přilby
04. 12. 2023 | Elektrokola nám díky přídavnému motoru dovolují dojet dál než běžná kola. Mnohem rychleji. A do terénů, do kterých bychom si na běžných kolech vůbec netroufli.  Co na to říkají statistiky? Na elektrokolech dochází u seniorů ke zranění dvakrát častěji než u pádů při jízdě na běžném kole.  Nehody elektrokol bohužel často končí úrazy hlavy a páteře. A 37... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Chodci sobě - aneb potřeba údržby infrastruktury

Chodci sobě - aneb potřeba údržby infrastruktury
28. 11. 2023 | Oprava chodníků a cyklistické infrastruktury bývá prioritně řešena až po opravě silnic. Aby chodci a cyklisté na sebe upozornili, často píšou emaily na technické oddělení s požadavkem na opravu. V Praze na to funguje aplikace - chodci sobě. Údržba infrastruktury v dobrém stavu je důležitá, aby uživatele neodrazovala od aktivní dopravy. Ve Finsku například cyklisté si... číst dále
Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Plánování městské logistiky

Plánování městské logistiky
09. 11. 2023 | Zásilkové služby ve městech v dnešní době příbývají na důležitosti. Narůstá celkový počet dodávek v ulicích nejen kvůli zásobování, ale i kvůli internetovým obchodům. Partnerství pro městskou mobilitu pro Vás připravilo překlad čtvrté kapitoly - Kroky plánování udržitelné městské mobility jako pomoc pro přípravu SULP. Celý dokument zde:  Sustainable urban... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Bezpečnější cyklistika ve světě

Bezpečnější cyklistika ve světě
05. 11. 2023 | Mezinárodní program hodnocení silnic (iRAP) vydal zprávu pod názvem Bezpečnější cyklistika ve světě. Projektový tým spolupracoval s místními partnery na identifikaci cílové sítě, sběru dat, tvorbě map rizik, návrhu bezpečnostních řešení a vyhodnotil infrastrukturu v celkové délce 246 km v Madridu, Barceloně, Bogotě a Fayetteville v Arkansasu a dalších 1 115 "bodových"... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Zahraniční města (Role města, tag8), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

V České republice stále roste stupeň automobilizace

V České republice stále roste stupeň automobilizace
27. 10. 2023 | Každým rokem máme v České republice více aut na 1000 obyvatel. Nejedná se ani tak o nová auta, ale o ta ojetá. Ty jsou cenově Čechům dostupnější. Stáří vozového parku roste. Bohužel vysoké stáří vozového parku má výrazně negativní vliv na počet zraněných a usmrcených osob při dopravních nehodách a na ekologii silničního provozu. Např. Vídeň a Berlín mají... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Zahraniční města (Role města, tag8), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

PATH Symposium 2023

PATH Symposium 2023
10. 10. 2023 | PATH tvoří přední organizace zabývající se udržitelnou mobilitou, které spolupracují na podpoře pěší a cyklistické dopravy. A nedávno, 21.září se konalo první sympozium Partnerství pro aktivní mobilitu a zdraví (PATH), sešli se členové koalice, plejáda odborníků na aktivní cestování a posluchači z řad příznivců pěší a cyklistické dopravy, aby si vyměnili názory... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Londýn v číslech

Londýn v číslech
18. 09. 2023 | Chcete si udělat představu, jak to vypadalo s dopravou v Londýně před Covidem a po Covidu? Ale pozor, přece jen je to velké město na naše měřítka. Má přes 9 miliónů a dvojnásobnou hustotu obyvatel než Praha. Pomohla pandemie ke vzrůstu aktivní mobility? Transport for London 2023 číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Ostatní (Fakta a čísla, tag16)

Jarní balíček Evropské komise pro semestr 2022

Jarní balíček Evropské komise pro semestr 2022
23. 05. 2022 | Jarní balíček Evropské komise týkající se evropského semestru 2022 poskytuje členským státům podporu a pokyny v době, kdy uplynuly dva roky od prvních dopadů pandemie COVID-19 a kdy probíhá ruská invaze na Ukrajinu. Hospodářská prognóza z jara 2022 předpokládá, že ekonomika EU bude v letech 2022 a 2023 dále růst. Přestože hospodářství EU zůstává odolné, ruská... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Lekce 12 - Role indikátorů v SUMP a světová náboženství

Lekce 12 - Role indikátorů v SUMP a světová náboženství
17. 06. 2020 | Titulek je úmyslně napsán tak, aby zaujal. Má to ovšem svůj důvod. Každý, kdo něco slyšel o světových náboženstvích, tak tuší, že lze v nich vystopovat dva přístupy k životu. 1) Pomoci měřitelných ukazatelů člověk zjistí, zda je na „správné cestě“…2) Jsou určitě věci mezi nebem a zemí, které se prostě nedají změřit. Nejde ale o to říci, která varianta... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Všechno, co teď děláme, je místní Agenda 21…

Všechno, co teď děláme, je místní Agenda 21…
30. 03. 2020 | Všechno, co teď děláme, je místní Agenda 21... Tak se jmenuje název článku, který vyšel dne 25. března 2020 na oficiálních stránkách Informačního systému místní Agendy 21.  Citujeme: …takovou reakci slýcháme nyní od našich kolegů v obcích a městech – koordinátorů místní Agendy 21, když se jich ptáme, jak aktuální situaci zvládají. Velice nás to těší... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7)

Brno a data

Brno a data
12. 01. 2020 | Zveřejňujeme odkat na webovou stránku: CYKLODOPRAVA V BRNĚ, Oddělení dat, analýz a evaluací | Magistrát města Brna. Současně zveřejňujeme i související článek: Brno se střelilo do vlastní nohy. Jeho aplikace potvrdila, že nemá rádo cyklisty A teď "Babo raď!!!" číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Monitoring a evaluace (Role města, tag7)

Podněty pro český dopravní průzkum nové generace

Podněty pro český dopravní průzkum nové generace
11. 12. 2019 | V Česku probíhá řada průzkumů, ale doposud žádný se nezaměřil na otázku "Omezování automobilové dopravy na krátké vzdálenosti." Možná existuje, ale my o něm nevíme. Budeme rádi, když jeho výsledky nám zašlete. Zatím přicházíme se zprávou ze Skotska. Mimo jiné, myslíte si, že i v Česku by platilo toto konstatování?: Více než polovina dotazovaných podporuje řadu... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)