HLUK A VIBRACE Z DOPRAVY

Co je hluk a co způsobuje?

Hluk z dopravy má na psychiku člověka významný dopad, způsobuje pocit únavy, deprese, rozmrzelost, agresivitu či zhoršení paměti. Důsledkem může být i celkové snížení výkonnosti. Pokud jsme hluku vystaveni dlouhodobě, může způsobit vysoký krevní tlak, poškození srdce nebo nespavost.

Při dlouhodobém působení hluku nad 130 decibelů, což je třeba hluk při startu letadla, může dojít k trvalému poškození sluchu. Jenže i intenzita 70 decibelů po dlouhou dobu, běžná podél hlavních silnic, umí sluch poškodit skoro stejně.


Jaká je současná situace v Evropské unii?

  • Přibližně 40 % Evropanů je vystaveno hluku takové intenzity, která může poškodit zdraví.
  • Až sto milionů obyvatel EU je vystaveno nadlimitnímu hluku s intenzitou přesahující 65 decibelů.
  • V Evropě je dlouhodobý vliv hluku z dopravy příčinou přibližně tří procent všech úmrtí na srdeční selhání.

PŘÍKLAD ZE ZLÍNA

Nejvíce hluku způsobují ve městech často automobily. Ve ZLíně v místech s překročenými limity žije 28 tisíc lidí.


Přes den překračuje silniční provoz limity hluku asi u 2 300 budov, v nichž žije asi 21 tisíc obyvatel města. V noci tyto limity nesplní dokonce až tři tisíce staveb, což má přímý dopad asi na 28 tisíc lidí.

Nadměrnému hluku z železniční dopravy je ve městě vystaveno přibližně tisíc obyvatel ve dne a pět tisíc v noci.

Budoucnost hluku ve Zlíně

Předpokládáme, že dojde k poklesu hluku, a to jednak odvedením dopravy ze zatížených oblastí, jednak výstavbou protihlukových stěn. Ty vzniknou i v souvislosti s rekonstrukcí železniční trati Otrokovice – Vizovice.

Oproti tomu se ale zřejmě zvýší hluková zátěž na okraji města, tam pravděpodobně přibydou nové komunikace i budovy. V místech, kde se hluk kvůli dopravním stavbám zvýší, musejí být splněny hygienické splněny.

INSPIRACE

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Hluková zátěž patří mezi největší rizika života ve městě

Hluková zátěž patří mezi největší rizika života ve městě
28. 02. 2023 | Hluk, znečištění ovzduší, nedostatek zeleně, to všechno má mnoho lidí spojené s životem ve městě. Moderní města se snaží tyto faktory co nejvíce eliminovat například zvyšováním dostupnosti škol a úřadů pro pěší. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. pro vás připravil překlad anglického článku zabývajícího se problémem hlukového znečištění a... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)

AirTracker – systém pro monitoring ovzduší

AirTracker – systém pro monitoring ovzduší
30. 01. 2023 | FD ČVUT v Praze, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství vyvinul originální systém AirTracker, který představuje komplexní řešení pro průběžný monitoring znečištění ovzduší a pokrývá celý informační řetězec od senzoru až po www vizualizaci pro konečného uživatele systému. Systém je zcela modulární a v základní konfiguraci používáme dvě stanice... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Evropský atlas mobility

Evropský atlas mobility
25. 03. 2022 | Publikace představuje klíčová fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě a jejím cílem je přispět k úsilí o udržitelnou a spravedlivou mobilitu v Evropské unii. Publikace vznikla ve spolupráci Heinrich-Böll-Stiftung a Partnerství pro městskou mobilitu. V 18 kapitolách doprovázených 47 podrobnými infografikami ukazuje fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě.   Evropa... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Ostatní (Fakta a čísla, tag16)

Vliv dopravy na fyzické zdraví - fakta a čísla

Vliv dopravy na fyzické zdraví - fakta a čísla
04. 08. 2021 | Kvalita ovzduší Škodlivý dopad znečištění ovzduší je potvrzen nedávnými studiemi Světové zdravotnické organizace (WHO), které odhadují, že každoročně je ve 27 zemích EU a ve Velké Británii znečištěním malými částicemi přímo způsobeno 376 000 předčasných úmrtí. Počet úmrtí souvisejících se znečištěním se nicméně za posledních 30 let snížil na polovinu.... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15)

Strategie snižování hluku z dopravy a znečištění ovzduší

Strategie snižování hluku z dopravy a znečištění ovzduší
21. 07. 2021 | Projekt Phenomena (posouzení potenciálních zdravotních přínosů opatření zaměřených na snižování hluku (Potential Health Benefits of Noise Abatement Measures v EU) financovaný EU pracuje na identifikaci opatření pro snížení zdravotního zatížení hlukem z okolního prostředí. Jeho prvotní zjištění naznačují, že účinky nadměrného hlukového znečištění by měly... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)

Pětina Evropské populace je dlouhodobě vystavena škodlivým hladinám hluku

Pětina Evropské populace je dlouhodobě vystavena škodlivým hladinám hluku
18. 07. 2021 | Řešení hlukového znečištění a znečištění ovzduší „Nadměrný hluk závažně poškozuje lidské zdraví a je rušivý pro každodenní činnosti lidí ve škole, v práci, doma a ve volném čase. Může narušovat spánek, mít kardiovaskulární a psychofyziologické účinky, snižovat výkonnost a vyvolávat podrážděnost a změny v sociálním chování,“ uvádí Světová... číst dále
Štítky: Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)

30 minut chůze nebo jízdy na kole denně znatelně pomáhá, ukáže Evropský týden mobility

30 minut chůze nebo jízdy na kole denně znatelně pomáhá, ukáže Evropský týden mobility
13. 07. 2021 | Duševní zdraví je jedním z klíčových témat letošního ročníku a zdůrazňuje aspekt, který bývá často opomíjen: doprava může významně ovlivnit stav lidského duševního zdraví a pohody. Umožňuje lidem spojit se s ostatními a udržovat s nimi vztahy, získat přístup k profesním a vzdělávacím příležitostem a volnočasovým aktivitám mimo jejich domov a poskytuje jim... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15)

Hluk z dopravy významně poškozuje zdraví

Hluk z dopravy významně poškozuje zdraví
21. 11. 2020 | Když jsme dlouhodobě vystaveni hluku z dopravy, má to neblahý vliv na náš zdravotní stav. Rozsáhlý výzkum univerzity v Oxfordu, založený na datech o půl milionu lidí ze tří různých evropských databází, teď potvrdil výsledky dřívějších studií, které spojují hluk s obezitou. Jak v článku na izurnal.cz potvrdil lékař Miroslav Šuta, který se dlouhodobě věnuje vlivu... číst dále
Štítky: Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)

Proměny městských bulvárů: Groothertoginnelaan, Haag

Proměny městských bulvárů: Groothertoginnelaan, Haag
24. 02. 2020 | Všimli jste si například někdy v poslední době, jak hlučné jsou naše ulice? A co je zdrojem toho hluku? Vědci i lékaři vědí, že hluk je jedním z největších stresových faktorů, ohrožuje sluch i srdce a nebezpečnější je o to více, že si ho často ani neuvědomujeme, nebo před ním nemáme úniku. 60% veškerého hluku na našich ulicích přitom způsobují auta. Nizozemské... číst dále
Štítky: Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Litoměřice využívá síť 12 senzorických stanic pro monitoring ovzduší

Litoměřice využívá síť 12 senzorických stanic pro monitoring ovzduší
13. 10. 2019 | Město Litoměřice od roku 2017 provozuje síť 12 senzorických stanic pro monitoring ovzduší, vyvinutou Ústavem bezpečnostních technologií i inženýrství Fakulty dopravní ČVUT, Data získávána touto sítí slouží odboru životního prostředí nejen k získávání informací o aktuálním stavu znečištění, ale i k možné analýze zdrojů znečištění. Město má k dispozici... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)

Propojení mobility, dopravy a kvallity ovzduší

Propojení mobility, dopravy a kvallity ovzduší
01. 07. 2019 | Je potřeba stále připomínat, že existuje silné spojení mezi tématy mobility a dopravy se souvisejícími tématy Městské agendy EU, které v principu pokrývají všechny oblasti rozvoje měst. V tomto kontextu existuje mnoho vzájemných přesahů a vazeb. Dnes připomínáme vazbu na kvalitu životního prostředí. Toto spojení musí být využito jako účinný příspěvek k dosažení... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)

Statisíce lidí ve velkých městech obtěžuje nadměrný hluk.

Statisíce lidí ve velkých městech obtěžuje nadměrný hluk.
24. 02. 2019 | Česká televize v rámci pořadu Události odvysílala v sobotu 23. 2. 2019 reportáž o hluku. Doporučujeme shlédnout. Mapa míst, kde se překračují hlukové limity Statisíce lidí ve velkých městech obtěžuje nadměrný hluk. Ukázaly to poslední hlukové mapy, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Hygienici je zpracovali už potřetí. Příklady zvuků a jejich intenzita Teď... číst dále
Štítky: Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)