Jaké změny můžeme udělat ve škole.


Která škola si nechá udělat školní plán mobility a také bude dávat podněty městu ke změnám?

Náměty na doprovodné akce ke kampani pro školy i veřejnost:

1) Co roztančit náměstí s dopravním hadem? Šlo by zapojit třeba základní uměleckou školu nebo nějaký taneční kroužek?
Děti mohou mít na sobě například reflexní vesty nebo třeba zelená ("hadí") trička - inspirace z Belgie.
https://www.facebook.com/Mobiel21/videos/2079225623533/?hc_ref=ARQOCioaMF7znaVLC7twmrQeQjGaBL59r32G7UpBAgceqwdSZVMBX6_Vsu1EjhAjnFg

2) Koncert cyklistických zvonků? Tady je pěkná verze z Oxfordu za doprovodu zvonkohry:
https://www.youtube.com/watch?v=J2uqwqHT8sg

3) Soutěž o nejoriginálněji nazdobené kolo, koloběžku (nebo jiné ekologické přibližovadlo)?
Inspirace z Rožňavy: https://www.trafficsnakegame.eu/slovakia/skoly/roznava-zs-ulica-pionierov-1/?edition=2

4) Mapování bezpečných cest do školy
Děti, rodiče, veřejnost zaznamenají na připravenou mapu místa, kde se necítí bezpečně při cestách do školy - kde je potřeba něco zlepšit v bezpečnosti

5) Soutěž o Píseň pro hada Edu - aneb proč vyměnit při cestě do školy auto za vlastní nohy, kolo nebo MHD.
Inspirovali nás kolegové ze Španělska touto písní: https://www.youtube.com/watch?v=7kWInU0kbDU


Školní plány mobility – zahrnuje celou řadu opatření, která primárně cílí na změnu dopravních vzorců chování dětí a rodičů během cest do školy a ze školy – především prostřednictvím snižování počtu jízd autem.

Pěškobus – Tzv. pěškobus podporuje děti v tom, aby do školy nebo do školky chodily ve skupinách pěšky.

Cyklobus – Cyklobus podporuje děti v tom, aby do školy a ze školy jezdily ve skupinách na kolech, děti mladšího věku v doprovodu dospělé osoby.

Cyklistický výcvik – Význam cyklistického výcviku je v tom, že především u mladších dětí hraje bezpečnost v dopravním provozu důležitou roli při rozhodování, jestli vůbec budou na kole jezdit. Cyklistický výcvik se ale může týkat i celých rodin nebo zaměstnanců v některých organizacích.

Doporučení:

  • Proveďte průzkum školních tras – Revize tras, které vedou do jednotlivých škol a školek, hledání silných a slabých míst, seznam nutných opatření podle priorit.
  • Poskytněte dětem ve škole vzdělání v oblasti bezpečnosti dopravy – Zaveďte povinnou výuku o bezpečném chování v dopravním provozu.
  • Zasaďte se o zlepšení dopravní situace v blízkosti škol – Zákaz vjezdu aut v zóně 500m od školy.
  • Dopravní zklidnění kolem školy pomocí komplexního plánování rychlosti.
Indikátor ECI B.6 - Cesty dětí do a ze školy

Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common Indicators) jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni.

  • Titulkový ukazatel: Procento dětí dopravující se do školy autem
  • Ukazatel: Způsob dopravy dětí z domova do školy a zpět a Pocit bezpečí na cestě do a ze školy
  • Definice: „Hromadná doprava" představuje školní autobus, školní taxi nebo soukromý automobil vezoucí více než dvě děti. „Soukromý automobil" představuje soukromý automobil vezoucí nejvíce dvě děti. Data by měla být sbírána mezi dětmi ve věku 3-15 let, tedy mezi těmi, kteří chodí do mateřské školy, základní devítileté školy či navštěvují první čtyři roky víceletého gymnázia. V zahraničí se udává konečný věk, ve kterém je možno dat sbírat, možnost dětí řídit malý motocykl. Indikátor musí být určován s ohledem na „nejběžnější způsob přepravy",což lze definovat jako způsob dopravy používaný v alespoň 50 % školních dní v roce (nebo jinak s odkazem na určité datum stejné pro všechny děti, určené při sběru dat).
  • Otázka: Jak je bezpečná a funkční je pro malé děti místní komunita a systém hromadné dopravy z pohledu jejich rodičů? Jaký druh dopravy se používá pro dopravu dětí do školy a zpět? Jak důležité je vychovávat děti, aby přijaly udržitelný životní styl? Tento indikátor má především za cíl určit počet dětí, které chodí do školy pěšky a/nebo na kole, a u ostatních zjistit, z jakých důvodů používají hromadnou dopravu nebo soukromá auta.
Více k danému indikátoru se lze dočíst zde.