44 příkladů na téma Změna vede přes děti a rodiče

DOPRAVNÍ NÁVYKY SE UČÍ V DĚTSTVÍ. PROTO SE ZAMĚŘUJEME NA DĚTI A RODIČE

Dopravní výchova je už dnes zakotvena v osnovách, ale zabývá se jen otázkou bezpečnosti. To je v pořádku, ale spolek Partnerství pro městskou mobilitu jde dále. Chce se zaměřit na změny v dopravním chování a kde jinde začít, než na cestách do školy, v duchu hesla "co se v mládí naučíš ...". Už od mládí je třeba učit děti a jejich rodiče, že je dobré, aby šli (jeli) do školy pěšky, nebo na kole. Motivace ke změně jde u dětí mnohem jednodušeji než u dospělých a přes ně to pokračuje na rodiče.

A pomůže to i bezpečnosti: "Vozit dítě do školy autem je jen zdánlivě bezpečné. Dítě je v autě jen pasivním účastníkem silničního provozu, naopak zkušenosti pro bezpečný pohyb v silničním provozu získává jen přímým kontaktem s každodenními problémy."

Cílem spolku Partnerství pro městskou mobilitu dále je, aby se mladá generace aktivně zapojila do procesu změn v oblasti dopravy a mobility. V roce 2019 byl zahájený ve spolupráci se školami program CityChangers. V roce 2019 byl program testován a v roce 2020 bude rozjet naplno. Žáci a studenti dostanou úkol, aby sami přišli s návrhy v oblasti dopravy a mobility a město si vybere jeden, dva z nich, které by zrealizovalo. Více se o programu můžete dočíst na webových stránkách CityChangers

Inspirací pro program CityChangers je těchto 15 zahraničních příkladů:

A 19 českých příkladů:

10 příkladů programu CityChangers na školách a s učiteli v roce 2019: