Mobilab - MOBILNÍ LABORATOŘ PRO DOPRAVNÍ ANALÝZY

V laboratoři se zabýváme sběrem a zpracováním dopravně inženýrských dat, která dále využíváme pro zpracování různých druhů dopravních analýz jako je například určení tras tranzitní dopravy ve městech či konkrétních územních celcích. Laboratoř je vybavena nejmodernější měřicí technikou. Pro samotné zpracování dat využíváme vlastní i komerční software.

Naše výstupy slouží jako podklad pro vytváření dopravních modelů, simulací a tvorbě plánů

udržitelné mobility a konceptů chytrých měst. Na základě konkrétní poptávky vytváříme nezbytné podklady pro získání evropských dotací se zaměřením na životní prostředí a bezpečnost dopravy. Činnost laboratoře je také zaměřena na podporu projektově orientované výuky v bakalářských a magisterských studijních programech a na podporu vědeckovýzkumné činnosti ČVUT FD.