Dynamické řízení dopravy

Cílem je zajištění plynulé dopravy zejména na frekventovaných silnicích. Díky světelným signalizacím lze předcházet vytváření dlouhých kolon. Na základě namontovaných čidel je snímána aktuální hustota dopravy z jednotlivých směrů a operativně je nastavována délka intervalů. Systém také může reagovat na pohyb vozidel veřejné dopravy a složek IZS. Kromě průjezdu křižovatkami, může systém informovat řidiče o hustotě provozu, resp. zdržení na zvolené trase dopravy, a tím umožnit změnu dopravní trasy. V kombinaci s užíváním dynamického dopravního značení (snížení povolené rychlosti, úprava jízdních pruhů apod.) může jak zvýšit dopravní kapacitu daného dopravního spojení, tak podstatně zvýšit bezpečnost dopravy.

Díky dopravním systémům reagujícím na aktuální situaci, je provoz ve městech a obcích efektivnější, bezpečnější a ekologičtější. Inteligentní systémy ve městech a obcích zlepšují průjezdnost křižovatek, umožňují najít volná parkovací místa a organizují dopravu tak, aby se její účastníci vyhnuli místům s omezeným průjezdem nebo zcela neprůjezdným. Cílem je maximálně využít kapacitu silniční sítě optimalizací jejího využívání. Dalšími cíli jsou zajištění bezpečného průjezdu vozidel Integrovaného záchranného systému) IZS nebo preference hromadné dopravy osob.

Typová opatření:

  • Tvorba a úprava krajské dopravní sítě s ohledem na potřeby lidí a firem, vybavenost dopravní infrastruktury nejnovějšími technologiemi pro nové typy mobility, ochranu zdraví a bezpečnost a s minimalizací dopadů na životní prostředí.

Indikátor dosažení:

  • Počet křižovatek vybavených dynamickým systémem organizace dopravy, počet dopravních tras vybavených dynamickým dopravním značením.