Plánování veřejného prostoru
s ohledem na podporu aktivní mobility


Veřejný prostor je nádoba omezeného obsahu a je jen naší volbou, jaký způsob jejího využití upřednostníme.
K dispozici je velká databáze příkladů BEFORE - AFTER.Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Nový veřejný prostor - Šantovka v Olomouci

Nový veřejný prostor - Šantovka v Olomouci
22. 01. 2024 | Nový veřejný prostor vzniká mezi "starou" a "novou" Šantovkou v Olomouci. Vytváří se nový přístup k vodě, most, nová zeleň, dětské hřiště. Plánuje se rekonstrukce zbořeného jezu, kde by mohl vzniknout vodácký kanál.  Více zde číst dále
Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Vídeň sází na zelené veřejné prostory - asfaltové parkoviště se promění v oázu zeleně

Vídeň sází na zelené veřejné prostory - asfaltové parkoviště se promění v oázu zeleně
22. 11. 2023 | Vídeňský trh Naschmarkt v novém kabátě.  Vídeňští občané dávají jasně najevo, že si přejí více zeleně, možnosti k ochlazení, nový prostor pro kulturní akce, prodej regionálních potravin. A Vídeňské radnici se líbí plnit takovéhle přání. Je to skutečně takhle jednoduché? ;-) Obrovské parkoviště u největšího městského trhu Naschmarkt se přemění v rozkvetlou... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32), Ostatní (Občan, tag41)

Stromy, cyklisté, parkoviště i chodci. Litomyšl po dostavbě D35 zúží průtah

Stromy, cyklisté, parkoviště i chodci. Litomyšl po dostavbě D35 zúží průtah
08. 11. 2023 | Město Litomyšl by si přálo rekonstruovat průtah městem. Ze čtyř pruhů vytvořit dva a zbylý prostor využít pro stromy, cyklisty, chodníky i parkoviště. ŘSD plánuje obchvat města na rok 2027. Kdy se městu podaří vyřešit dopravní následky socialismu? Více zde. číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Jak by vypadala Vaše ulice podle holandského vzoru?

Jak by vypadala Vaše ulice podle holandského vzoru?
29. 10. 2023 | Umíte si představit, kdyby Vaši ulici někdo přestavěl dle holanského stylu? Aby v ní bylo více zeleně, chodců a cyklistů? Náročné co? Zkuste tohle: napište název ulice a město na web https://dutchcyclinglifestyle.com/ a za chvilku uvidíte rozdíl! číst dále
Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Sdílená zóna

Sdílená zóna
24. 09. 2023 | Novela Zákona č. 361/2000 Sb., včetně nového dopravního režimu „sdílená zóna“ úspěšně prošla legislativním procesem a je již i zveřejněna ve Sbírce zákonů jako Zákon č. 271/2023 Sb. (https://www.psp.cz/sqw/text/sbirka.sqw?o=9&T=366 nebo https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-271). Od 1.1.2024, tedy od začátku účinnosti této novely, tedy české právní normy budou... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Zóny setkávání: nový trend v dopravním řešení v Evropě

Zóny setkávání: nový trend v dopravním řešení v Evropě
31. 03. 2023 | Zóny setkávání jsou koncept sdíleného prostoru, který se v posledních letech stává stále běžnějším řešením dopravy a prostoru ve městech po celé Evropě. Tyto zóny jsou vytvořeny s cílem zklidnit automobilovou dopravu v centru města a umožnit tak větší prostor pro chodce, cyklisty a ostatní uživatele městského prostoru. Bohužel, v České republice zatím není zavedení... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Dobříš chce ochránit děti na cestě do školy. Pomoci má školní ulice

Dobříš chce ochránit děti na cestě do školy. Pomoci má školní ulice
21. 03. 2023 | Komplex dvou základních škol a gymnázia v centru Dobříše ve Středočeském kraji navštěvuje denně kolem 2 000 školáků a studentů. Třetinu z nich přivážejí rodiče automobily. To znamená, že v areálu se před začátkem vyučování otočí kolem 300-500 aut. To vytváří samozřejmě nepřehledné a potenciálně nebezpečné situace pro ty, kdo přicházejí pěšky nebo... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Děti (Občan, tag38)

V anglickém městě vznikla ze čtyřproudové silnice rozkvetlá zahrada. Inspiruje také českou praxi?

V anglickém městě vznikla ze čtyřproudové silnice rozkvetlá zahrada. Inspiruje také českou praxi?
24. 01. 2023 | Kdybyste v roce 2010 sdělili obyvatelům anglického města Sheffield, že za pár let bude z rušné čtyřproudové silnice vedoucí okolo centra města zóna pro pěší, cyklisty i ostatní druhy městské dopravy spojená do kvetoucí městské zahrady, pravděpodobně by k vám nikdo z nich neměl zrovna velkou důvěru. Píše se ale rok 2022 a právě o této silnici se nyní říká,... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Městské čtvrti pro pěší: výstavba ve správných lokalitách snižuje naši závislost na autech

Městské čtvrti pro pěší: výstavba ve správných lokalitách snižuje naši závislost na autech
20. 01. 2023 | Jednou z aktivit spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. je i realizace výzvy 10000 kroků. Jedním jejím cílem je pomáhat měnit veřejná prostranství, zlepšovat mobilitu ve městech, učit města komunikovat témata spojená s dopravou (zejména plány městské mobility, který musí mít svou komunikační strategii), pomáhat městům tvořit místa pro život v duchu Ghelovských... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Díky jízdním kolům je Lublaň příjemnějším městem

Díky jízdním kolům je Lublaň příjemnějším městem
08. 07. 2022 | Ve dnech 14. - 17. 6. 2022 se ve slovinské Lublani konala další meziinárodní konference VeloCity 2022. Shodou okolností patří mezi města, která jsou prezentována jako příklad podpory cyklistické dopravy na Akademii městské mobility, viz následujíci odkaz: https://www.akademiemobility.cz/lublan-295 Proto také spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. nechal také přeložit... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Méně aut, více místa pro lidi. Ve Vídni už vzniká první superblok

Méně aut, více místa pro lidi. Ve Vídni už vzniká první superblok
07. 07. 2022 | Ve vídeňské činžovní zástavbě začala proměna běžné čtvrti v takzvaný superblok. Ten se vyznačuje omezením motorové dopravy a proměnou ulic v pěší zóny s řadou kvalitních míst pro trávení volného času. Díky zeleni zvýší komfort obyvatel i v horkých letních dnech.   První takzvané superbloky se začaly přibližně před pěti lety objevovat v Barceloně. Koncept... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Publikace na téma sdíleného prostoru

Publikace na téma sdíleného prostoru
04. 07. 2022 | Hlavní město Praha, oddělení rozvoje dopravy se obrací na odborníky v oblasti dopravy a mobilty s žádostí o názor na publikaci, která řeší veřejný prostor. Na území hl. m. Prahy v posledních letech existuje množství různorodých požadavků, které má veřejný prostor splňovat a jak má vypadat. Na druhé straně pak stojí limity, prostorové nebo legislativní. Ve spolupráci... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Zahrada Park Krajina: Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy

Zahrada Park Krajina: Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy
26. 06. 2022 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. zveřejňuje se souhlasem článek Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy od Ing. Martiny Havlové, Ph.D., autorizované krajinářské architektky České komory architektů. Článek vyšel v časopise Zahrada Park Krajina, vydávaného SZKT (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu). Více o Ceně Víta Brandy. Cílem bylo ocenit realizace... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

Nástroj Healthy Streets Design Check pomáhá zlepšovat kvalitu ulic

Nástroj Healthy Streets Design Check pomáhá zlepšovat kvalitu ulic
02. 02. 2022 | Jedním z významných cílů realizace Plánu udržitelné městské mobility (tzv. SUMP) je zajištění „humanizace“ uličního prostoru, tzn., aby vedle jeho dopravní funkce byl zároveň z hlediska života a potřeb lidí přívětivý a funkční. Uliční prostor musí být multifunkční a nikoliv být jen prostorem sloužícím dopravě. V rámci plnění ostatních funkcí (např.... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Lidsky přívětivý dopravní systém znamená: učinit Tempo 30 standardem v městských oblastech

Lidsky přívětivý dopravní systém znamená: učinit Tempo 30 standardem v městských oblastech
03. 09. 2021 | V roce 1992 bylo město Graz mezinárodním průkopníkem s implementací celoplošného Tempo 30 s výjimkou hlavních silnic. Řada měst v Rakousku, jako Dornbirn a Leoben, stejně jako Grenoble, Helsinky, Lille, Curych a Barcelona na mezinárodní úrovni, následovala příklad. Nejnověji, na začátku roku 2021, Brusel stanovil Tempo 30 jako standard v zastavěné oblasti, Tempo 50 se stalo... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Superbloky. Vídeň jako Barcelona či Berlín

Superbloky. Vídeň jako Barcelona či Berlín
27. 08. 2021 | Více zeleně a volného veřejného prostoru, méně dopravy. Vídeň po vzoru Barcelony či Berlína plánuje svůj první superblok. Při výběru lokality sehrála významnou roli i analýza českého startupu. Radnice chce do přípravy zapojit i místní obyvatele a zohlední strategické cíle města.   Koncept takzvaných superbloků, které získaly světovou pozornost zejména díky Barceloně,... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Boloň chystá ulice pro děti mimo centrum města

Boloň chystá ulice pro děti mimo centrum města
11. 08. 2021 | Plánovat s ohledem na děti. Bylo by skvělé, kdyby města, která realizují plány udržitelné městské mobility, s takovými plány počítala. Jako inspiraci pro česká města spolek Partnerství pro městskou mobilitu přeložil článek Boloň chystá ulice pro děti mimo centrum města od autorky Sofie Pechinové, který byl zveřejněn na portále ELTIS. V italské Boloni se chystají... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Děti (Občan, tag38)

Stromy v Paříži nebo Goteborgu ochlazují město a povzbuzují k pohybu

Stromy v Paříži nebo Goteborgu ochlazují město a povzbuzují k pohybu
24. 07. 2021 | K fyzické aktivitě lze povzbuzovat poskytnutím městské veřejné zeleně, která nabízí prostor pro jogging, jógu nebo k tomu, aby si lidé užívali přírody a sluníčka, čímž zároveň že pomůžeme snížit povrchovou teplotu asfaltových silnic a budov, neboť stromy a větší keře poskytují stín. Příklady ze švédského Gothenburgu ukazují, že teplota v městském parku... číst dále
Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Kampaně (Občan, tag35)

15minutové město - Paříž a Vitoria-Gasteiz

15minutové město - Paříž a Vitoria-Gasteiz
19. 07. 2021 | Poskytnutí prostoru V průběhu kampaně EVROPSKÝTÝDENMOBILITY bylo v minulých 20 letech zorganizováno široké spektrum místních aktivit pro podporu chůze a cyklistiky v městských oblastech. Samosprávy organizují Den bez aut uzavřením středu města pro soukromá vozidla a využitím takto uvolněného prostoru k různým akcím na propagaci udržitelné městské mobility. Bulharské... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Jak zmapovat vlastní ulici a čtvrť

Jak zmapovat vlastní ulici a čtvrť
30. 05. 2021 | Tato zpráva byla převzata z newsletteru Kolem na kole, která vyšla dne 29. 5. 2021. Chcete si udělat přehled, jak je vlastně rozdělený veřejný prostor ve vaší ulici či čtvrti? Kolik místa dává vaše radnice lidem, co jdou po svých, kolik bezpečného pro ty, co se pohybují na kole, kolik pro auta, ať už v pohybu, nebo pro jejich skladování? Daniel Duriš na to mapování vytvořil... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

V USA ruší vybrané úseky dálnic ve městech

V USA ruší vybrané úseky dálnic ve městech
28. 05. 2021 | Odkaz na článek, jak USA ruší vybrané úseky dálnic ve městech. Zde článek v New York Times: https://www.nytimes.com/interactive/2021/05/27/climate/us-cities-highway-removal.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Publikace Město hřištěm: Jak plánování pro děti pomůže zachránit města

Publikace Město hřištěm: Jak plánování pro děti pomůže zachránit města
12. 05. 2021 | S eskalací klimatické krize a urbanizace je naléhavě nutné, aby se města stala ještě více inkluzivními a udržitelnými. Publikace naznačuje, že podívat se na město dětskýma očima pomůže posílit argumenty ve prospěch plánování a dopravní politiky, které skutečně fungují, a to pro lidi všech věkových skupin i celou planetu. Ukazuje, jak urbanisté a městští architekti... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Po městě 30 km/h. Ve Španělsku začíná platit plošné snížení rychlosti

Po městě 30 km/h. Ve Španělsku začíná platit plošné snížení rychlosti
10. 05. 2021 | Jak uvedl server zdopravy.cz, tak od zítřka čeká Španělsko zásadní změna pravidel na silnicích. Od úterý 11. 5. 2021 bude v ulicích měst na většině úseků platit omezení rychlosti z 50 na 30 km/h. Španělsko je první zemí na světě, která se rozhodla takto plošně snížit povolenou rychlost v zastavěném území. Změna má pomoci snížit nehodovost. O snížení rozhodlo... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Děti jako spolutvůrci udržitelných čtvrtí

Děti jako spolutvůrci udržitelných čtvrtí
17. 03. 2021 | Může být rozvoj měst udržitelný bez dětí? Evropský projekt CIVITAS Metamorphosis vychází z předpokladu, že hlavním ukazatelem toho, zda je městská část správně koncipovaná, udržitelná, a její prostor je zaměřený na člověka, je přítomnost většího počtu dětí ve veřejném prostoru. Klíčovou inovací a zásadním aspektem projektu je aktivní zapojení dětí jako... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Děti (Občan, tag38)

Mobilita jako sportovní hra

Mobilita jako sportovní hra
16. 03. 2021 | Zvyšování kvality městské mobility v celé městské části je poměrně náročný úkol, jak s ohledem na charakteristiku dané oblasti (velikost, lokace, propojení s dalšími částmi města), tak kvůli její dostupnosti (silnice, oblasti s omezením vjezdu motorových vozidel, pěší zóny), nebo stávajícímu dopravnímu systému a infrastruktuře (autobusové linky, parkoviště... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Kampaně (Občan, tag35)

Švédsko. Ulice v pohybu. Sbohem, parkování!

Švédsko. Ulice v pohybu. Sbohem, parkování!
08. 03. 2021 | Jak se Švédové zapojují do plánů na zlepšení svých obcí.  Jak parklety nahrazují parkovací místa stoly, židlemi a květinami. Podobně jako v Paříži, ve Švédsku chtějí samosprávy zrušit 70 tisíc parkovacích míst. Foto: LundbergDesing Napříč celým Švédskem se obyvatelům měst nabízí šance pomoci s přestavbou městských prostor, které se nacházejí... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)

VEŘEJNÝ PROSTOR JAKO DRUHÝ OBÝVÁK

VEŘEJNÝ PROSTOR JAKO DRUHÝ OBÝVÁK
04. 02. 2021 | Zveřejňujeme překlad zpravodaje EPOMM 10/2020 na téma VEŘEJNÝ PROSTOR JAKO DRUHÝ OBÝVÁK Vážený čtenáři, Člověk přitahuje dalšího člověka, lidé přitahují lidi. Charakteristikou města, ve kterém stojí za to žít, je maximálně kvalitní, bezpečný a atraktivní veřejný prostor, který lze vnímat jako „obývací pokoj“ každého města. Jde o jedno z nejdůležitějších... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Co je to městský prostor?

Co je to městský prostor?
03. 02. 2021 | Městský – ve městě, týkající se města či charakteristický pro město Prostor – souvislá oblast či plocha, která je volná, dostupná nebo ničím neobsazená Města nabízejí příležitosti, propojují lidi a často usnadňují náš každodenní život. Jejich obrovský potenciál však lze využít jen tehdy, jsou-li plánována aktivně s ohledem na své obyvatele a jejich... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Od historických center měst až k nově budovaným oblastem - Rakousko

Od historických center měst až k nově budovaným oblastem - Rakousko
01. 02. 2021 | Existuje celá řada možností, jak zvýšit kvalitu času, který trávíme ve veřejném prostoru. Jednou z nejúčinnějších je snížit provoz motorové dopravy, ať už pomocí pěší zóny, sdíleného prostoru, omezení rychlosti nebo vjezdu motorových vozidel. Město Gmunden (Horní Rakousy) v souladu s dopravním generelem nabízí svým obyvatelům i turistům atraktivní veřejný... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktivní mobilita zlepšuje veřejný prostor – Německo

Aktivní mobilita zlepšuje veřejný prostor – Německo
31. 01. 2021 | Federální výzkumný program Experimentální rozvoj bydlení a měst (ExWoSt), nad nímž má dohled německý Federální institut pro výzkum budov, městských záležitostí a územního rozvoje, podporuje inovativní plánování a opatření týkající se důležitých občanských témat a bydlení. V rámci projektu Aktivní mobilita v městských čtvrtích projektové týmy ve čtyřech... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Sousedství je tam, kde probíhá každodenní život

Sousedství je tam, kde probíhá každodenní život
30. 01. 2021 | Městská čtvrť je oblast, kde lidé žijí a kde v ideálním případě chtějí mít v ulicích příjemný prostor s mnoha službami, obchody, kavárnami, bez kriminality a jiných problémů. V městských částech často také najdete místní iniciativy a skupiny, které se snaží zvýšit kvalitu některých aspektů ve své rezidenční oblasti. Projekty, které jsou v rámci CIVITAS... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Oáza klidu v každodenním shonu města

Oáza klidu v každodenním shonu města
28. 01. 2021 | Nejen v létě, ale i během podzimu mají restaurační předzahrádky (v Rakousku Schanigärten) svou sezónu. Svým specifickým stylem jsou důležitou součástí rakouských měst již od 18. století. Kromě pokusů zjistit, jaká je historie původu Schanigärten v Rakousku, zde existuje i objektivní definice: „Soubor stolků a židlí, umístěných ve veřejném prostranství (např.... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Město s lidským rozměrem, místo pro život a setkávání

Město s lidským rozměrem, místo pro život a setkávání
27. 01. 2021 | Koncept tzv. parkletů podporuje aspekt lidské interakce a diskuzi na téma nové interpretace veřejného prostoru, který bude mít především lidský rozměr. Kořeny této myšlenky bychom našli v San Francisku, kde obyvatelé na jeden den v daném prostoru umístili travní koberce, na ně rozložili piknikové deky a celý prostor proměnili v zelený obývák, kde si mohli dokonce hrát... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Městský prostor patří lidem, ne parkujícím autům

Městský prostor patří lidem, ne parkujícím autům
26. 01. 2021 | V rámci projektu CIVITAS Park4SUMP, který je součástí programu Horizon 2020 (viz také elektronická aktualita EPOMM: Management parkování a Plány udržitelné městské mobility: zaměřeno na CIVITAS Park4SUMP), byla nedávno vydána publikace „Dobré důvody pro management parkovacího prostoru“. Předkládá 34 argumentů ve prospěch managementu parkování, společně se základními... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Nová interpretace veřejného prostoru

Nová interpretace veřejného prostoru
25. 01. 2021 | Pod zkratkou D.I.N.G. se skrývá pokus prozkoumat novou metodu demokracie a aktivního občanství, která se zaměřuje na představivost a transformaci veřejného prostoru v lidském měřítku. To vše s důrazem na kvalitnější a ekologičtější mobilitu ve městech a podle principu „zdola nahoru“. Zkratka D.I.N.G. má dva významy. Na jedné straně jde o „přímou intervenci bez... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Francie - Champs-Elysées se stanou výjimečnou zahradou

Francie - Champs-Elysées se stanou výjimečnou zahradou
17. 01. 2021 | Pařížská starostka Anne Hidalgo představila plán na transformaci této rušné části města, která bude realizována až po olympiádě 2024.Architekt Philippe Chiambaretta popsal dnešní situaci velmi výstižně: ′′Champs-Élysées charakterizuje hlavní závažné problémy významných evropských měst: Znečištění, překypování aut, cestovní ruch a konzumní ruch." Výzkumy... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Humanizace uličního prostoru ke zvýšení kvality života ve městech a obcích

Humanizace uličního prostoru ke zvýšení kvality života ve městech a obcích
16. 01. 2021 | Představujeme stránky projektu MALINKA, který shrnuje poznatky o utváření bezpečného dopravního prostoru v ulicích měst a obcí - https://uliceiprochodce.cdvinfo.cz/ Na webových stránkách také najdete: Příručku Bezpečná obec Film Bezpečná obec Cílem projektu MALINKA je přispět nejen ke zvýšení dopravní bezpečnosti, ale i ke zmírnění sociopatologických... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Časopis Pilíř - o krajině, městech a domech.

Časopis Pilíř - o krajině, městech a domech.
23. 12. 2020 | Budovat si pozitivní vztah k našemu domovu, a tím myslíme i tomu vně bytů a domů, může člověk už od dětství. K tomu, aby se u toho nejmladší obyvatelky a obyvatelé měst také něco naučili a viděli svět okolo sebe v souvislostech, pomůže Časopis Pilíř - o krajině, městech a domech. Magazín je ke stažení zdarma a ke každému číslu jsou vytvořeny i výukové materiály... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Rozhovor o vizuálním smogu

Rozhovor o vizuálním smogu
22. 12. 2020 | Veřejný prostor je zaplaven vtíravou reklamou, mnohdy i nelegální. Nekonečné množství atakujících podnětů vede k nepozornosti při řízení, rozptylování i znecitlivění vůči kvalitám prostředí, ve kterém žijeme. Začtěte se do rozhovoru o vizuálním smogu s grafickou designérkou Kristínou Šebejovou, která se tématu věnuje dlouhodobě i ve svém projektu Reč mesta. Zdroj:... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Opuštěnou železnici v Praze nahradí park s promenádou pro pěší a cyklisty

Opuštěnou železnici v Praze nahradí park s promenádou pro pěší a cyklisty
28. 11. 2020 | Pražský magistrát má hotovou studii promenády s parkem, která nahradí rušenou železniční trať mezi Vršovicemi a Zahradním Městem. „Už se těším, až se budeme moct projít nebo projet po vršovické drážní promenádě. Bude kombinací newyorské The High Line a nizozemské cyklistické dálnice,“ řekl o novém projektu pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. Stavba... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Zóny 30 se mají v roce 2021 rozšířit

Zóny 30 se mají v roce 2021 rozšířit
13. 11. 2020 | 12. 11. 2020, Brusel, tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC)  Paříž rozšíří rychlostní limit 30 km/h tak, aby od roku 2021 pokrýval celé město a zahájila již veřejnou konzultaci o tomto opatření. Tento krok naplňuje volební slib starostky Anne Hidalgo. Paříž má již několik let limit 30 km/h pokrývající širokou oblast, ale nyní bude tato základní... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Města a obce v celé ČR řeší problémy s dopravou

Města a obce v celé ČR řeší problémy s dopravou
16. 10. 2020 | Přetížené silnice, chybějící obchvaty, kamiony v centru měst a obcí. Hluk, prach, nebezpečí. K tomu dlouhodobě podfinancované opravy komunikací, chybějící chodníky či cyklostezky. Veřejná doprava nedostatečná. Jak z toho ven? Zázračný lék neexistuje. Auta budou jezdit stále, komunikace se budou rozbíjet, obchvaty se za rok nepostaví a mnohde to ani nejde. Přesto ale... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Celosvětový průvodce koncepcemi uličního prostoru

Celosvětový průvodce koncepcemi uličního prostoru
07. 10. 2020 | Často jsou vedeny diskuse o uspořádání veřejného prostoru. V tomto kontextu všem doporučujeme ke shlédnutí vydání nejnovějšího globálního žebříčku hodnocení koncepce ulic, který vydala organizace NACTO-GDCI (Národní asociace úředníků v městské dopravě – Světová iniciativa pro plánování měst) v partnerství s IRAP (Mezinárodní program pro posuzování dopravních... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Vídeň chce veřejný prostor rozdělit férově

Vídeň chce veřejný prostor rozdělit férově
22. 09. 2020 | Bezmála tři čtvrtiny všech cest ve Vídni vykonají obyvatelé města pěšky, na kole nebo v MHD. Na auto připadá podle městské agentury pro mobilitu kolem 26 procent cest. Ale při pohledu na prostor věnovaný jednotlivým druhům dopravy je poměr obrácený. Jezdící a parkující automobily ve Vídni zabírají 67 procent pozemních komunikací. Cyklistům je vyčleněno pouze jedno... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Lekce 13.2. Balíčky opatření, aneb revoluce pro metodiku SUMP 2.0.

Lekce 13.2. Balíčky opatření, aneb revoluce pro metodiku SUMP 2.0.
20. 07. 2020 | Otázka do pranice. Objevují se v dnešních plánech udržitelné mětské mobility tzv. balčky opatření? Odpověď - NE! Pokud to někdo bude chtít zpochybnit, pak to dokáže, ale o tom to není. Pravdou je, že stávají SUMPy řeší dopravu sektorově - automobilová, veřejná, cyklistická, pěší doprava, parkování, atd. Ale aby byl nějaký SUMP postaven na balíčcích opatření,... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Regulace motorových vozidel v kontextu SUMP

Regulace motorových vozidel v kontextu SUMP
30. 06. 2020 | Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření regulace motorových vozidel ve městech. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „UVAR and SUMPs Regulating vehicle access to cities as part of integrated mobility policies“, která právě propojuje principy regulace motorových vozidel... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Třinec - příběh proměny jedné ulice

Třinec - příběh proměny jedné ulice
10. 05. 2020 | Již před časem vyšla zpráva, že v Třinci, na ulici Dukelská, byl zřízen ochranný pruh pro cyklisty a ulice byla zjednosměrněná, a to vše pro větší bezpečí pro cyklisty a pěší. Na téma bezpečnosti jsme včera zveřejnili příběh norského Osla, ale je dobré ukazovat a připomínat i ty české, dnes tedy z Třince. My vidíme jen opatření, ale kdo ví, co vše pro změnu... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Co může mít společného Paříž s městy jako jsou Litomyšl, Hodonín nebo Most?

Co může mít společného Paříž s městy jako jsou Litomyšl, Hodonín nebo Most?
27. 04. 2020 | Ve Francii je pro život v hlavním městě Paříži typické rčení metro-boulot-dodo, které v překladu znamená metro-práce-spánek. Vyjadřuje tak každodenní rutinu mnoha Pařížanů, které ovlivňuje fenomén dnešní době typický. Pod příslibem větší rychlosti a dostupnosti se cíle cest a základní funkce měst rozlily do okolí. V souvislosti s tím často urbanisté hovoří... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Proměny městských bulvárů: Groothertoginnelaan, Haag

Proměny městských bulvárů: Groothertoginnelaan, Haag
24. 02. 2020 | Všimli jste si například někdy v poslední době, jak hlučné jsou naše ulice? A co je zdrojem toho hluku? Vědci i lékaři vědí, že hluk je jedním z největších stresových faktorů, ohrožuje sluch i srdce a nebezpečnější je o to více, že si ho často ani neuvědomujeme, nebo před ním nemáme úniku. 60% veškerého hluku na našich ulicích přitom způsobují auta. Nizozemské... číst dále
Štítky: Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

102 příkladů dobré praxe z České republiky

102 příkladů dobré praxe z České republiky
25. 01. 2020 | Akademie městské mobility přináší moderní poznatky a inovace z evropských i mimoevropských zemí. Výměna zkušeností mezi jednotlivými městy, sdílení dobré praxe je cestou, jak se posouvat dál. Také proto jsme shromáždili články s příklady inspirace, které vyšly v minulém roce o jednotlivých městech a regionech ČR.  Celkem jich bylo 102 a jsou roztříděné podle... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

13 námětů pro živé ulice

13 námětů pro živé ulice
04. 01. 2020 | Představte si, že vám na dveře zaklepe váš soused: „Ahoj, jak se máš? Můžu s tebou na chvíli mluvit? Něco mě napadlo a chtěl bych to s tebou probrat… představ si, že bychom na nějakou časově omezenou dobu proměnili naši ulici v nádherný prostor plný zeleně, kde bychom se mohli všichni ze sousedství setkávat. Auta bychom umístili jinam, jen na pár měsíců, a pak... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Seznamte se s manifestem pro vládu Spojeného království

Seznamte se s manifestem pro vládu Spojeného království
12. 12. 2019 | Mobilita není o dopravě. Mobilita je o tom, jak se my všichni dostaneme k základním službám, které nám pomáhají naplnit naše každodenní potřeby a žít lépe. Dostupnost zaměstnání, vzdělání, čerstvých potravin, zelených ploch a zdravotní péče, to jsou některé ze základních lidských potřeb. Mobilita nám také umožňuje vidět se s rodinou, zapojovat se do vlastní... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Je možné "zhumanizovat" i pražskou magistrálu?

Je možné
08. 12. 2019 | O humanizaci veřejného prostoru, o designu ulice může být napsáno hodně novinek, vydáno tisíce svazků odborné literatury, může o tom hovořit tisíce odborníků, ale pokud se nezačnou objevovat zprávy o významu veřejného prostoru v médiích, moc věcí se nezmění. Takže právě z tohoto důvodu zveřejňujeme novinku, která dnes vyšla na Seznamu. Penta nechá „zmizet“... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Superbloky. Nové řešení dopravy ze Španělska

Superbloky. Nové řešení dopravy ze Španělska
06. 12. 2019 | Koncept takzvaných superbloků otestovali ve španělském městě Vitoria-Gasteiz. Superblok je hlavním prvkem strategie pro mobilitu a veřejný prostor. Veřejný prostor vrací zpět lidem. Superblok je nový koncept, geografický prostor vymezený hlavními koridory, který pokrývá několik částí města. Osobní auta a veřejná doprava se mohou pohybovat pouze vně superbloku, jeho vnitřní... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Jak se stát nejoblíbenějším starostou. Stačí vyřešit parkování

Jak se stát nejoblíbenějším starostou. Stačí vyřešit parkování
28. 11. 2019 | V posledních letech se mnohá města potkávají s reálným nedostatkem prostoru. Především na sídlištích, kde bývá mezi bytovými domy málo místa a domy zároveň mají nejméně šest či sedm pater na výšku. Existuje způsob, jak s nedostatkem prostoru řešit i důsledky klimatických změn? Článek v magazínu Ekolist.cz přináší několik úvah na téma souvislosti mezi designem... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Představujeme svítidlo PRELED 2G

Představujeme svítidlo PRELED 2G
26. 11. 2019 | Představujeme svítidlo PRELED 2G, které bylo vyrobeno na základě požadavků ministerstev, pro potřeby zamezení rušivého světla, tzv. „Světelného smogu“. Svítidlo vyzařuje světlo podélně s komunikací, ovšem omezeně vpřed a vzad. Viz technický list svítidla. Svítidlo PRELED 2G speciálně upravné pro zamezení svícení za sebe (rušivé světlo) pomocí přídavné clonící... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Školní plány mobility a příklad základní školy v Kunžaku

Školní plány mobility a příklad základní školy v Kunžaku
21. 11. 2019 | Teorie hovoří o tom, jak je důležitá spolupráce města či obce a organizací nebo institucí, které zde působí, při vytváření změn v oblasti mobility. K tomu slouží školní či firemní plány mobility. Někdy ale iniciativa vychází ze samotných škol, dokonce od dětí. Ukázkovým příkladem je obec Kunžak, která leží v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji,... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Děti (Občan, tag38)

Veřejný prostor - Kdy, když ne teď? Kdo, když ne my?

Veřejný prostor - Kdy, když ne teď? Kdo, když ne my?
20. 11. 2019 | Na konferenci na MD v Praze dne 12. 11. 2019 k plánům udržitelné městské mobility byl i prezentován tento snímek - Město s výraznými změnami ve veřejném životě, od nadvlády aut k aktivní dopravě: „Když to můžete udělat tady, můžete to udělat kdekoliv.“ Svým významem je výrok podobný tomu ze 17. listopadu 1989: "Kdy, když ne teď? Kdo, když ne my?" Tehdy šlo o... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Námět pro developery - realizujte filtrované čtvrti

Námět pro developery - realizujte filtrované čtvrti
13. 11. 2019 | Co jsou filtrované čtvrti?: „Městská část, v níž má pohyb osob přednost před pohybem motorových vozidel. Nejčastěji toho lze dosáhnout tak, že automobilová doprava nemá povolen průjezd ulicí (slepá ulice), ale cyklisté a chodci mohou volně projíždět/procházet. Využitím této koncepce do ulice proniká víc zeleně a vzniká prostor pro dětské hry a společenské kontakty.“... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Jak infrastrukturu adaptovanou na stav klimatu integrovat do plánování a obnovy

Jak infrastrukturu adaptovanou na stav klimatu integrovat do plánování a obnovy
11. 11. 2019 | Zítra 12. 11. 2019 v Praze na Ministerstvu dopravy proběhne konference "Od plánů udržitelné městské mobility 1. generace k SUMP 2.0" Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. otevře i otázku "Jak infrastrukturu adaptovanou na stav klimatu integrovat do plánování a obnovy". Lépe řečeno, upozorní na níže uvedený stejnojmenný překlad článku a vyzve přítomné, aby téma... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Svoboda na kolech: proč by design infrastruktury pro cyklisty měl vyhovovat i handbikerům

Svoboda na kolech: proč by design infrastruktury pro cyklisty měl vyhovovat i handbikerům
27. 10. 2019 | Jak kvůli nepromyšlenému designu mohou vznikat bariéry, které omezí svobodu pohybu pro tisíce lidí? O tom je další přeložená novinka. Svoboda: přesně to je mobilita. Během těch roků, co jezdím na handbiku a učím jezdit nové zájemce, jsem potkal celou řadu lidí, kteří tvrdí, že jízda na handbiku je svoboda. Pocit svobody je jedním z nejúžasnějších pocitů, jaké... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Co myslíme tím „aktivní doprava pro každého“?

Co myslíme tím „aktivní doprava pro každého“?
26. 10. 2019 | Výborná isnpirace i pro Českou republiku. Organizace We Walk, We Cycle, We Vote pořádala bezplatný workshop s názvem Aktivní doprava pro každého, jehož cílem je propojit skupinu cyklistů, skupinu osob se zrakovým postižením a osob na vozíčku, a hledat společnou řeč o tom, jak mají vypadat naše města a obce. V následujícím textu vysvětluje organizátorka Sally Hinchcliffová,... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Ostatní (Občan, tag41)

Městský prostor a sociální izolace

Městský prostor a sociální izolace
22. 10. 2019 | Podle posledních údajů žije víc než polovina (51 %) osob starších 75 let sama. Dvě pětiny seniorů uvádějí, že jejich hlavním společníkem je televize. K boji se sociální izolací může přispět i odstranění bariér, které starším osobám brání v pohybu v okolí jejich bydliště. O to se snaží organizace SUSTRANS. Představte si vaši typickou každodenní trasu do... číst dále
Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Senioři (Občan, tag40), Ostatní (Občan, tag41)

9 z 10 rodičů si přeje mít kolem škol ulice bez aut

9 z 10 rodičů si přeje mít kolem škol ulice bez aut
20. 10. 2019 | 9 z 10 rodičů si přeje mít kolem škol ulice bez aut. Žel, ta zpráva je z Velké Británie. v Česku údaje neznáme. Takže aspoň se můžeme podívat, jak to funguje u vzdálených sousedů. Jak ukazují nové údaje, rodiče i obyvatelé britských měst a obcí podporují uzavírky pro motorovou dopravu v ulicích, kde jsou školy. Uzavírka se týká doby, kdy děti do škol přicházejí... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Kampaně (Občan, tag35), Děti (Občan, tag38)

Design ulice – nový fenomén v dopravním plánování

Design ulice – nový fenomén v dopravním plánování
17. 10. 2019 | Poslední dobou se mění chápaní ulice a jejího designu. Před několika lety byla ulice vnímána především jako prostor spojující destinace hlavně pro motorová vozidla. Dnes je v projektech ulic často vnímán chodec či cyklista jako velmi důležitý prvek a veřejný prostor začíná odrážet jejich životní styl. Design ulice se stal novým fenoménem v dopravním plánování.... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)