Klíčová sdělení pro zúčastněné strany ve venkovských regionech

 • Pravidelně kontrolujte vlastní nabídku
 • Zjistěte, zda má vaše úsilí pozitivní účinek
 • Provádějte průzkumy mezi hosty

Shromažďování dat

Přesné informace o mobilitě turistů v rámci celého cestovního řetězce jsou důležité pro všechny zainteresované subjekty z oblasti politiky, správy, cestovního ruchu a mobility. Jsou předpokladem pro správné plánování, financování a marketing nabídek udržitelné turistické mobility. Důležité je pravidelně přezkoumávat vlastní aktivity a kontrolovat, zda opatření přinášejí požadované efekty. Proto doporučujeme povzbuzovat kolegy k využívání dostupných nabídek mobility a poskytování konstruktivní zpětné vazby s ohledem na turistickou mobilitu. Co takhle odměna za nejlepší nápad?

Pravidelný a komplexní průzkum turistické mobility by navíc vytvořil základ, který by dopravním plánovačům usnadnil náležitě začleňovat potřeby cestovního ruchu a poskytovatelům služeb v cestovním ruchu by umožnil uvědomit si význam tématu mobility. Manažeři cestovního ruchu by mohli být dotazováni na své potřeby v souvislosti s mobilitou hostů i zaměstnanců.

Lze využít stávající průzkumy, sčítání návštěvnosti, údaje o mobilních sítích a statistické údaje a doplnit je o další otázky týkající se cestovní mobility, nebo provést vlastní průzkumy.

Lze provést kvalitativní průzkumy nebo ohniskové skupiny s turisty o preferencích, ochotě, nedostatcích a překážkách nebo provést kvantitativní výpočty na základě údajů o cestování. Průzkumy trhu se v ideálním případě provádějí pro všechny druhy dopravy; za účelem získání dalších specifických informací pro danou destinaci by měla hrát roli i místní oblast. Faktory související s kontextem, které by se vedle způsobu dopravy měly řešit při příjezdu a na místě, jsou následující:

 • roční období,
 • organizace a délka trvání cesty,
 • typ ubytování,
 • počet cestujících,
 • typ cesty (slunce a pláž, aktivní, kultura, ...),
 • navštívené aktivity a atrakce.

Vzhledem k tomu, že potřeby mobility často vycházejí z individuálních faktorů, měly by být do analýzy zahrnuty také informace o věku, pohlaví, životním stylu, socioekonomickém postavení a původu účastníka.

Vytváření a zachycení hodnoty

V neposlední řadě: Poskytování na míru upravených řešení mobility ve venkovských oblastech představuje také správnou příležitost, jak vydělat peníze na cestovním ruchu a dopravě. Potřebujete k tomu dobře vyvinutý, přizpůsobený a inovativní obchodní model.

Být inovativní neznamená stále znovu vynalézat kolo s každým projektem a každou výzvou. Stačí se inspirovat existujícími řešeními a rekombinovat prvky úspěšných osvědčených postupů nebo jiných obchodních modelů.

Zkuste se podívat na jiné segmenty/trhy a přenést nápady do odvětví mobility a cestovního ruchu. Učte se od ostatních a tím znovuobjevte nebo překombinujte svůj vlastní obchodní model.

Navigátor obchodního modelu

Základní složky, které jsou nezbytné k tomu, abyste udělali velký krok směrem k novým inovativním obchodním modelům, jsou následující:

 • odkazovat na specifické výzvy regionu,
 • přesvědčit obce/politiky, aby proces moderovali,
 • najít lidi, kterým se váš nápad líbí, a motivovat je a
 • jít dobrým příkladem: Choďte pěšky, jezděte na kole, sdílejte jízdy a používejte alternativní způsoby dopravy – co nejčastěji!

Hodně štěstí!