Bioplyn, jiná bio a syntetická paliva

Bioplyn je stejně jako zemní plyn tvořen metanem, a je z hlediska možnosti užití široce využitelným palivem. Vzniká při biologických procesech např. v čistírnách odpadních vod, na skládkách odpadu nebo v bioplynových stanicích a jeho využití bude zřejmě vázáno na provoz vozidel, která taková zařízení obsluhují – vozidla zajišťující odvoz odpadních vod, svoz odpadu nebo vozidel pro hromadnou přepravu osob.

Jako pohonnou hmotu lze využívat i odpadní jedlé tuky a oleje, biopaliva vyšší generace – tedy vznikající ze surovin nevyužitelných pro výrobu krmiv nebo potravin, ale u všech těchto paliv je velkou nevýhodou jejich nedostatečná kapacita výroby. Přesto mohou mít lokálně velký význam.

Indikátor dosažení: Počet vozidel používajících jako palivo bioplyn nebo jiná bio a syntetická paliva.