Radní podpořili návrh Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti

Radní podpořili návrh Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti
20. 01. 2021 | Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání projednala návrh na uzavření Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti. Na jeho základě bude mít pražská společnost Operátor ICT, a.s., (OICT), která je provozovatelem Multikanálového odbavovacího systému pro hl. m. Prahu (MOS), možnost navázat spolupráci s dalšími kraji České republiky.   Městská společnost... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Informace o REACT-EU

Informace o REACT-EU
19. 01. 2021 | Informace o dokončení projednávání revize Programového dokumentu IROP 2014-2020 v návaznosti na evropskou iniciativu REACT-EU na úrovni Monitorovacího výboru IROP, včetně osudu původně navržené aktivity pro nový SC 6.1 „Cyklodoprava“. V uplynulých dnech hlasovali členové Monitorovacího výboru IROP o upraveném návrhu REACT -EU ze strany Řídicího orgánu, i na základě... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)

Jak dokázala Lipská Charta změnit Lipsko. Dokáže změnit i naše města?

Jak dokázala Lipská Charta změnit Lipsko. Dokáže změnit i naše města?
18. 01. 2021 | V rámci německého předsednictví EU byla dne 30. listopadu 2020 podepsána „Obnovená Lipská charta: Transformační síla měst pro všeobecné blaho", kterou je možné si stáhnout v přílloze. V této souvislosti bylo dne 18. 12. 2020 vydáno Stanovisko Evropského výboru regionů k této chartě. Doprava se objevuje v bodě 13. : "Evropský výbor je toho názoru, že za účelem dosažení... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Francie - Champs-Elysées se stanou výjimečnou zahradou

Francie - Champs-Elysées se stanou výjimečnou zahradou
17. 01. 2021 | Pařížská starostka Anne Hidalgo představila plán na transformaci této rušné části města, která bude realizována až po olympiádě 2024.Architekt Philippe Chiambaretta popsal dnešní situaci velmi výstižně: ′′Champs-Élysées charakterizuje hlavní závažné problémy významných evropských měst: Znečištění, překypování aut, cestovní ruch a konzumní ruch." Výzkumy... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Humanizací uličního prostoru ke zvýšení kvality života ve městech a obcích

Humanizací uličního prostoru ke zvýšení kvality života ve městech a obcích
16. 01. 2021 | Představujeme stránky projektu MALINKA, který shrnuje poznatky o utváření bezpečného dopravního prostoru v ulicích měst a obcí - https://uliceiprochodce.cdvinfo.cz/ Cílem projektu MALINKA je přispět nejen ke zvýšení dopravní bezpečnosti, ale i ke zmírnění sociopatologických jevů v uličním prostoru a tím ke zvýšení společenské atraktivity a estetické hodnoty místních... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Další čerpací stanice na LNG vyroste podél dálnic

Další čerpací stanice na LNG vyroste podél dálnic
15. 01. 2021 | V Česku vznikne pět nových čerpacích stanic se zkapalněným zemním plynem LNG. To je dnešní téma ekonomického deníku E15. Stanice budou hlavně na dálnicích D1 a D2 a otevřené by měly být nejpozději na konci příštího roku. Národní akční plán čisté mobility počítá s výstavbou 30 stanic do konce roku 2030. číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Brusel: Plošné zavedení rychlosti 30 km/h od začátku roku 2021

Brusel: Plošné zavedení rychlosti 30 km/h od začátku roku 2021
14. 01. 2021 | Po dlouhém plánování se snížení rychlosti na 30 km/hod na prakticky všech silnicích Bruselu stane od 1. ledna 2021 realitou. Ve spojením se zavedením modelu Smart Move od roku 2022 by mělo dojít k radikálnímu snížení  počtu automobilů ve městě ve prospěch ekologičtějších způsobů dopravy.   Brusel je již dlouhou dobu známý svými dopravními zácpami, které (mimo... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Vláda schválila novou Koncepci městské a aktivní mobility České republiky

Vláda schválila novou Koncepci městské a aktivní mobility České republiky
12. 01. 2021 | Dne 11. ledna vláda ČR schválila novou Koncepci městské a aktivní mobility, která je návazným dokumentem na Dopravní politiku České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050. Tato koncepce je zaměřena na přenesení některých zásad Dopravní politiky do úrovně krajské a zejména obecní samosprávy. Součástí materiálu je také část „Podpora aktivní mobility”. Koncepce... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Mobilita a zdraví: kde se setkávají?

Mobilita a zdraví: kde se setkávají?
11. 01. 2021 | V listopadu 2020 vyšel elektronický Newsletter EPOMM, který byl postaven na otázce „Mobilita a zdraví: kde se setkávají?“. Spíš než na konkrétní aktivity, jako jsou chůze či jízda na kole (které byly zahrnuty do předchozí elektronické aktuality EPOMM), se zaměřuje celkově na politické přístupy a strategie, pokyny či doporučení. Autorem je Fred Dotter, Mobiel 21. Vyšly... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Otázka času a interpretace… a ochoty

Otázka času a interpretace… a ochoty
10. 01. 2021 | Jsou to teprve dva roky, kdy se ministři EU pro životní prostředí a pro dopravu sešli v rakouském Grazu, aby podpořili a motivovali Evropskou komisi k přijetí vyváženého strategicko-politického přístupu, včetně vytvoření komplexní strategie, která urychlí posun směrem k ekologické, bezpečné, dostupné a cenově vyvážené mobilitě, a současně posílí rozvoj... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Zkoumání městské mobility a vlivů na lidské zdraví

Zkoumání městské mobility a vlivů na lidské zdraví
09. 01. 2021 | Existuje celá řada příkladů úspěšně zvládnutého integrovaného strategického plánování dopravy a mobility, které přispívá k dosažení širších společenských, ekonomických a environmentálních cílů. Podobné projekty by měly sloužit jako důkazní základna pro ekonomická hodnocení, která jdou dál než tradiční metody. Tímto způsobem lze zajistit úspory na nákladech... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)

Doprava může, ale nemusí škodit lidskému zdraví

Doprava může, ale nemusí škodit lidskému zdraví
08. 01. 2021 | Podpora a propagace chůze a jízdy na kole jako součásti každodenních pohybových aktivit nejenže posiluje veřejné zdraví, ale může mít pozitivní dopad i na životní prostředí. Publikace „Nástroj pro ekonomické posouzení zdravotních přínosů pěší a cyklistické dopravy. Metodika a uživatelská příručka o posouzení dopadů pohybové aktivity, znečišťování ovzduší,... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)

Zdraví a politika mobility s nulovými emisemi

Zdraví a politika mobility s nulovými emisemi
07. 01. 2021 | V rámci Dnů pro městskou mobilitu 2020 se konalo tematické setkání „Zdraví a politika nulové mobility“, na kterém se pracovalo s myšlenkou, že aktivní způsoby dopravy jako chůze či jízda na kole mohou působit jako prevence některých úmrtí a přispívat ke snižování emisí. Aby se těmto opatřením dostalo dostatečné podpory, musí být zdravotní témata pevně ukotvena... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Vláda schválila novou strategii BESIP, má snížit počet obětí nehod na polovinu

Vláda schválila novou strategii BESIP, má snížit počet obětí nehod na polovinu
06. 01. 2021 | Vláda schválila novou strategii BESIP, má snížit počet obětí nehod na polovinu. Níže přinášíme oficiální zprávu, která vyšla na stránkách BESIP. Snížit počet obětí a těžkých zranění v důsledku dopravních nehod na polovinu je dlouhodobým cílem Strategie BESIP, kterou dnes schválila vláda. Podobně jako další státy Evropské unie i Organizace spojených národů... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Znečišťování ovzduší je největším environmentálním rizikem pro lidské zdraví

Znečišťování ovzduší je největším environmentálním rizikem pro lidské zdraví
05. 01. 2021 | V posledních padesáti letech po celém světě výrazně vzrostla doprava, především ta automobilová, což lidem přineslo nebývalou míru mobility, nezávislosti, a také příležitostí, které zcela změnily náš dosavadní způsob života. Současně se však objevily nové problémy, zejména zdravotní a sociální. To, jak cestujeme, naše individuální volby, preferovaný způsob... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Propojení dopravy a zdraví v plánování udržitelné městské mobility

Propojení dopravy a zdraví v plánování udržitelné městské mobility
04. 01. 2021 | Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Můžeme říci, že jde o základ života a žití. Plány udržitelné městské mobility mají řadu aspektů, otázka kvality zdraví však nebyla v minulosti něčím, o co by se dopravní projektanti či urbanisté vědomě zajímali. Ve skutečnosti existuje mnoho zdravotních problémů i zdravotních přínosů, které úzce souvisejí s dopravou,... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Pracovní skupina OSN usiluje o ekologičtější, zdravější a udržitelnější mobilitu ve světě po pandemii COVID-19

Pracovní skupina OSN usiluje o ekologičtější, zdravější a udržitelnější mobilitu ve světě po pandemii COVID-19
03. 01. 2021 | Pandemie a následný nouzový stav nastartovaly řadu společenských, ekonomických i kulturních změn, z nichž mnohé mají výrazný dopad na dosavadní vzorce mobility. Zatímco aktivní mobilita, a především cyklistika, zaznamenala intenzivní oživení, využití služeb veřejné dopravy značně pokleslo. Současně však víc lidí intenzivněji používá osobní auta, která jim zajišťují... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Časopis Pilíř - o krajině, městech a domech.

Časopis Pilíř - o krajině, městech a domech.
23. 12. 2020 | Budovat si pozitivní vztah k našemu domovu, a tím myslíme i tomu vně bytů a domů, může člověk už od dětství. K tomu, aby se u toho nejmladší obyvatelky a obyvatelé měst také něco naučili a viděli svět okolo sebe v souvislostech, pomůže Časopis Pilíř - o krajině, městech a domech. Magazín je ke stažení zdarma a ke každému číslu jsou vytvořeny i výukové materiály... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Rozhovor o vizuálním smogu

Rozhovor o vizuálním smogu
22. 12. 2020 | Veřejný prostor je zaplaven vtíravou reklamou, mnohdy i nelegální. Nekonečné množství atakujících podnětů vede k nepozornosti při řízení, rozptylování i znecitlivění vůči kvalitám prostředí, ve kterém žijeme. Začtěte se do rozhovoru o vizuálním smogu s grafickou designérkou Kristínou Šebejovou, která se tématu věnuje dlouhodobě i ve svém projektu Reč mesta. Zdroj:... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Už je tady ten vánoční čas: #treebybike

Už je tady ten vánoční čas: #treebybike
21. 12. 2020 | Kvalita městského prostoru souvisí s dopravou, o tom mluví i nový newsletter spolku Kolem na kole, tentokrát věnovaný aktuálním vánočním tématům.    Ani stereo rok 2020 se svým novým koronavirem nezměnil nic na tradici, která se šíří po celém světě: když pro vánoční stromek, tak na kole. Že to nejde? Zkuste si najít na sociálních médiích hashtag #treebybike... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)
Předchozí stránka / Další stránka (1/61)
Aktuality