Polní cesty a podpora cyklistické dopravy

Polní cesty a podpora cyklistické dopravy
24. 01. 2022 | Státní pozemkový úřad (SPÚ) vynaložil v roce 2021 na pozemkové úpravy finanční prostředky v celkové výši 2,965 miliard Kč, což je historicky nejvyšší částka, s kterou kdy SPÚ operoval. Finanční investice týkající se pozemkových úprav lze rozdělit do čtyř základních skupin, a to ekologická opatření za 69 milionů korun, vodohospodářská opatření za 313 milionů... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Sdílená kola v Písku

Sdílená kola v Písku
23. 01. 2022 | Město Písek je jedno z měst, kde funguje systém sdílení kol. Město Písek nás upozornilo na článek, který vyšel v deníku Zpravodaj města Písku. Zpráva: Na sdílených kolech, která se do ulic Písku vrátila po dvou letech, během roku 2021 jezdilo 1 300 uživatelů. Od května, kdy byla služba spuštěna, do konce listopadu bylo zaznamenáno téměř 23 000 výpůjček a najeto... číst dále
Štítky: Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Balíček Fit for 55 a podpora cyklistické a pěší dopravy

Balíček Fit for 55 a podpora cyklistické a pěší dopravy
16. 01. 2022 | V rámci Zelené dohody pro Evropu si Evropská unie stanovila závazný cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Aby to bylo možné splnit, musí se současná úroveň emisí skleníkových plynů v příštích desetiletích výrazně snížit. Evropská unie zareagovala na tlak environmentálních hnutí a odborníků, kteří požadovali ambicióznější cíle, a zavázala se snížit... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola

Nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola
13. 01. 2022 | Zveřejňujeme překlad článku, který zpracoval Fabian Küster, z Evropské cyklistické federace, a to na téma nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola Článek vyšel dne 22. 12. 2021. Podle návrhu Evropské komise na novou revizi směrnic o energetické náročnosti budov musí být ve všech nových i rekonstruovaných obytných... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Analýza ECF: nový evropský Rámec pro městskou mobilitu je pro cyklistiku velkým vítězstvím

Analýza ECF: nový evropský Rámec pro městskou mobilitu je pro cyklistiku velkým vítězstvím
12. 01. 2022 | Zveřejňujeme překlad článku, který zpracoval Philip Amaral, a to na téma podpory aktivní mobility v rámci nového evropského Rámce pro městskou mobilitu. Článek vyšel dne 22. 12. 2021. Svým obsahem je inspirací pro plánovánou mezinárodní konference o proměnách městské a aktivní mobility, která proběhne ve dnech 17. - 18. 5. 2022 v Jihlavě. Článek Nový Rámec Evropské... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Programove prohlaseni a doprava

Programove prohlaseni a doprava
07. 01. 2022 | " Pohled na dopravu jako celek a na řešení moderních dopravních systémů bude vždy zahrnovat i cyklodopravu a další bezemisní formy dopravy. Investice do nové i rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury budou zohledňovat potřeby chodců i cyklistů. Pozornost a podporu si zaslouží budování evropských a nadregionálních cyklotras." úryvek z Programového prohlášení Vlády... číst dále

Může předsednictví v Radě EU pomoci rozvoji aktivní mobility v evropských zemích?

Může předsednictví v Radě EU pomoci rozvoji aktivní mobility v evropských zemích?
06. 01. 2022 | Jaké bude české předsednictví v Radě EU (červenec - prosinec 2022) z pohledu podpory městské a aktivní mobility? Nevíme. Víme ale, jaká doporučení pro francouzské předsednictví v Radě EU (leden-červen 2022) připravily tři organizace ECF, FUB a V&T. Doporučení jsou následující (originální dokument je ke stažení v příloze). Francii se podařilo v oblasti cyklistiky... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

MHD má naději na silnou podporu, nový ministr dopravy se sešel se zástupci SDP ČR

MHD má naději na silnou podporu, nový ministr dopravy se sešel se zástupci SDP ČR
03. 01. 2022 | Zveřejňujeme tiskovou zprávu Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) z 22. prosince 2021. Nový ministr dopravy Martin Kupka se v úterý 21. prosince sešel se zástupci Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR). Byla to jeho první schůzka s oborovým sdružením ve funkci ministra. Dopravním podnikům tak vyslal signál, který jim dává naději, že městská hromadná doprava... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Bezpečnost silniční dopravy: Evropská komise udělila ceny a zveřejnila údaje o smrtelných dopravních nehodách za rok 2020

Bezpečnost silniční dopravy: Evropská komise udělila ceny a zveřejnila údaje o smrtelných dopravních nehodách za rok 2020
20. 12. 2021 | Evropská komise dnes udělila každoroční výroční ceny Excellence in Road Safety Awards v oblasti bezpečnosti silniční dopravy, a ocenila tak přínos členů komunity Evropské charty pro bezpečnost silniční dopravy pro společný cíl, kterým je vyšší bezpečnost na evropských silnicích. Komise rovněž zveřejnila statistiky o bezpečnosti silniční dopravy v roce 2020. Statistika... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Udržitelná mobilita ve městech vyžaduje kvalitní plánování

Udržitelná mobilita ve městech vyžaduje kvalitní plánování
18. 12. 2021 | Na online konferenci dne 8. 12. 2021, které se zúčastnilo téměř 50 účastníků, zástupců měst a dopravních expertů, byly představeny nové nástroje a dokumenty vhodné pro místní a krajské samosprávy při plánování, monitorování i vyhodnocování dopravních opatření a tvorbě dopravních strategií, především Plánů udržitelné městské mobility (SUMP). Prezentace... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Dopravní služba reagující na poptávku – doplnění stávajícího systému veřejné dopravy

Dopravní služba reagující na poptávku – doplnění stávajícího systému veřejné dopravy
17. 12. 2021 | Současný model veřejné hromadné dopravy nabízí, mimo snižujícího se počtu spojů, i nízkou míru flexibility, a to zejména z hlediska prostorové dopravní obslužnosti (doprava od dveří ke dveřím proti dopravě od zastávky k zastávce) a z časového hlediska (doprava na vyžádání proti dopravě dle pevného jízdního řádu). Dopravní služba reaguje právě na tuto omezenou... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Automatizované systémy dopravních informací s navigací k volným parkovacím plochám

Automatizované systémy dopravních informací s navigací k volným parkovacím plochám
16. 12. 2021 | Lokality s intenzivním turistickým ruchem mohou vykazovat typické problémy, které s ním souvisejí. V exponovaných časech se může jednat zejména o vyčerpání legálních parkovacích kapacit, což následně vede k nelegálnímu parkování, s dopadem na snížení dopravní bezpečnosti – parkování a pohyb turistů na místech, která k tomu nejsou určena, a zvýšení ekologické... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Koncept mobility jako služby

Koncept mobility jako služby
15. 12. 2021 | Realitou venkovských oblastí je málo autobusů, ještě méně vlakových stanic a z toho plynoucí vysoká míra závislosti obyvatel na osobních vozidlech. Tato realita zavazuje obyvatele venkova k vyšším výdajům za cestování a k využívání osobní dopravy na úkor více udržitelných alternativ. Cílem konceptu Mobilita jako služba (Mobility as a service – MaaS) je zlepšení... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32), Kampaně (Občan, tag35)

Poptávková veřejná doprava

Poptávková veřejná doprava
14. 12. 2021 | Cílem opatření je zajištění dopravní obslužnosti v méně frekventovaných lokalitách, zejména mimo dopravní špičku a o víkendech. Může jít také o nahrazení klasického autobusu mikrobusem a díky ušetřeným nákladům pak zvýšení počtu spojů. Poptávková veřejná doprava kombinuje principy veřejné hromadné dopravy a taxislužby. Její podstatou je, že vozidlo jede... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Knihovna s dětskými jízdními koly

Knihovna s dětskými jízdními koly
13. 12. 2021 | Služba umožňující zapůjčení a výměnu dětských jízdních kol, díky které mohou rodiče malých dětí získat dětské jízdní kolo za velmi nízkou cenu. Místo realizace: Herselt v belgických Flandrech   V čem tohle řešení spočívá? Řešením je pořízení použitých, ale stále kvalitních dětských kol, která si pak mohou zapůjčit místní rodiny s dětmi mladšími... číst dále
Štítky: Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33), Kampaně (Občan, tag35)

Metodika - Komunikační plán

Metodika - Komunikační plán
12. 12. 2021 | VŠE v Praze, FD ČVUT v Praze, DFJP, Univerzita Pardubice a spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. společně připravily participační metodiku Komunikační plán, která byla zpracována jako příloha metodiky pro přípravu Plánu udržitelné městské mobility 2.0 (Sustainable Urban Mobility Plan 2.0). Metodika vznikla jako výsledek projektu MOBILMAN – Humanitní rozměr plánů... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Kampaně (Občan, tag35)

Rada se dohodla o aktualizovaných pravidlech pro sazby DPH

Rada se dohodla o aktualizovaných pravidlech pro sazby DPH
11. 12. 2021 | Rada dnes dosáhla dohody o návrhu aktualizovaných pravidel EU pro daň z přidané hodnoty (DPH). Nová pravidla reflektují současné potřeby členských států i politické cíle EU, které se od zavedení původních pravidel výrazně změnily. Vedle rovného zacházení zajistí aktualizace všem členským státům i větší flexibilitu při uplatňování snížených a nulových sazeb... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Summit o změně klimatu COP26. Díl 6 - Lidé dělají dopravu: zelená doprava díky komunitám, Glasgow

Summit o změně klimatu COP26. Díl 6 - Lidé dělají dopravu: zelená doprava díky komunitám, Glasgow
10. 12. 2021 | Výtah z jednoho bloku konference COP 26 Glasgow https://www.youtube.com/watch?v=1pP_o5eJbvA Setkání asociací pro udržitelnou dopravu Xavier Brice, výkonný ředitel Sustrans Úvodní slovo Pohyb nás dělá lidmi – naše touha hýbat se a přemisťovat je stará jako lidstvo samo. Avšak způsob, jakým se naše společnost během posledních sto padesáti let rozhodla tuto touhu naplňovat,... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Summit o změně klimatu COP26. Díl 5 - Vyšší počty cyklistů pomohou v boji s klimatickou změnou

Summit o změně klimatu COP26. Díl 5 - Vyšší počty cyklistů pomohou v boji s klimatickou změnou
09. 12. 2021 | Středa 10. listopadu byla na konferenci COP26 v Glasgow zaměřena na Den pro dopravu. V tomto kontextu spolek Partnerství pro městskou mobilitu sleduje aktivity Evropské cyklistické federace, která se již několik týdnů zabývá zvyšováním povědomí o faktu, který v jednáních o klimatu bývá stále opomíjen, a to je význam investic do rozvoje cyklistiky v našem úsilí o naplnění... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Summit o změně klimatu COP26. Díl 4 - Deklarace

Summit o změně klimatu COP26. Díl 4 - Deklarace
08. 12. 2021 | DEKLARACE COP26 O URYCHLENÍ PŘECHODU NA STOPROCENTNĚ BEZEMISNÍ AUTOMOBILOVOU DOPRAVU Poznámka - bez českého podpisu Jako zástupci vlád, firem a dalších organizací, které mají vliv na budoucnost automobilového průmyslu, se zavazujeme, že okamžitě urychlíme přechod k dopravě s nulovými emisemi, s cílem naplnit cíle Pařížské dohody. (Tato deklarace není právně závazná... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)
Předchozí stránka / Další stránka (1/70)
Aktuality