Jak na zvyšování bezpečnosti u zranitelných skupin - příklady z Evropy

Jak na zvyšování bezpečnosti u zranitelných skupin - příklady z Evropy
26. 07. 2021 | Pozornost zaměřená na zranitelné skupiny Jako jedna z metropolitních oblastí střední Evropy vypracovala Budapešť plán mobility, který věnuje značnou pozornost chodcům, přičemž různá opatření mají být realizována v období 2014 až 2030. Jedním z nich je každoroční revize dopravních značek v okolí mateřských školek, škol a dalších vzdělávacích institucí. Kromě... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13)

K 38 % všech smrtelných nehod dochází na městských silnicích

K 38 % všech smrtelných nehod dochází na městských silnicích
25. 07. 2021 | Evropské členské státy směřují k cíli nulového počtu smrtelných dopravních nehod - neboli „Vision Zero“ (Vize Nula), jak nastínila Evropská komise. Počet dopravních smrtelných nehod se snížil díky bezpečnostním pásům a další bezpečnostní legislativě EU, technologickému pokroku v automobilovém průmyslu a přísnějším národním pravidlům v oblasti omezení rychlosti.... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13)

Stromy v Paříži nebo Goteborgu ochlazují město a povzbuzují k pohybu

Stromy v Paříži nebo Goteborgu ochlazují město a povzbuzují k pohybu
24. 07. 2021 | K fyzické aktivitě lze povzbuzovat poskytnutím městské veřejné zeleně, která nabízí prostor pro jogging, jógu nebo k tomu, aby si lidé užívali přírody a sluníčka, čímž zároveň že pomůžeme snížit povrchovou teplotu asfaltových silnic a budov, neboť stromy a větší keře poskytují stín. Příklady ze švédského Gothenburgu ukazují, že teplota v městském parku... číst dále
Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Kampaně (Občan, tag35)

Jak na snížení emisí v centrech měst. Netradiční odpověď z Krakowa

Jak na snížení emisí v centrech měst. Netradiční odpověď z Krakowa
23. 07. 2021 | Snížení emisí v evropských městech je prospěšné pro zdravý život. Jedním skvělým příkladem, který je také uznáván jako příkladná AKCEMOBILITY v rámci akce EVROPSKÝTÝDENMOBILITY, je iniciativa Park & Ride pod názvem Q-Park. Tento soukromý belgický poskytovatel parkovacích míst nabízí každý víkend více než 50% slevu při parkování na železniční stanici „Antwerp... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Velká Británie a Belgie povzbuzují k aktivní mobilitě

Velká Británie a Belgie povzbuzují k aktivní mobilitě
22. 07. 2021 | Motivace k aktivní mobilitě může mít výrazný dopad. V mnoha zemích existují motivační programy již dlouho, například se jedná o iniciativu „cycle to work“ (do práce na kole) ve Velké Británii, nabízející osvobození od daně při zapůjčení nebo koupi jízdních kol a patřičného vybavení. Podobné příklady lze nalézt v Belgii, zemi se sklonem k používání osobních... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Kampaně (Občan, tag35)

Strategie snižování hluku z dopravy a znečištění ovzduší

Strategie snižování hluku z dopravy a znečištění ovzduší
21. 07. 2021 | Projekt Phenomena (posouzení potenciálních zdravotních přínosů opatření zaměřených na snižování hluku (Potential Health Benefits of Noise Abatement Measures v EU) financovaný EU pracuje na identifikaci opatření pro snížení zdravotního zatížení hlukem z okolního prostředí. Jeho prvotní zjištění naznačují, že účinky nadměrného hlukového znečištění by měly... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)

15minutové město - Paříž a Vitoria-Gasteiz

15minutové město - Paříž a Vitoria-Gasteiz
19. 07. 2021 | Poskytnutí prostoru V průběhu kampaně EVROPSKÝTÝDENMOBILITY bylo v minulých 20 letech zorganizováno široké spektrum místních aktivit pro podporu chůze a cyklistiky v městských oblastech. Samosprávy organizují Den bez aut uzavřením středu města pro soukromá vozidla a využitím takto uvolněného prostoru k různým akcím na propagaci udržitelné městské mobility. Bulharské... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Pětina Evropské populace je dlouhodobě vystavena škodlivým hladinám hluku

Pětina Evropské populace je dlouhodobě vystavena škodlivým hladinám hluku
18. 07. 2021 | Řešení hlukového znečištění a znečištění ovzduší „Nadměrný hluk závažně poškozuje lidské zdraví a je rušivý pro každodenní činnosti lidí ve škole, v práci, doma a ve volném čase. Může narušovat spánek, mít kardiovaskulární a psychofyziologické účinky, snižovat výkonnost a vyvolávat podrážděnost a změny v sociálním chování,“ uvádí Světová... číst dále
Štítky: Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)

Více zeleně, více spokojenosti, dokazují průzkumy ve Velké Británii

Více zeleně, více spokojenosti, dokazují průzkumy ve Velké Británii
16. 07. 2021 | Výzkum opakovaně potvrzuje spojení mezi veřejnou zelení a dobrým duševním zdravím a pocitem pohody. V průzkumu, kterého se zúčastnilo 10 000 lidí ve Velké Británii bylo zjištěno, že komunity žijící v zelenějších městských oblastech s větší pravděpodobností hlásily nižší míru duševního stresu a vyšší míru pohody po úpravě dle socioekonomických odchylek na... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)

Inkluzivní doprava přispívá zdraví měst

Inkluzivní doprava přispívá zdraví měst
15. 07. 2021 | Zvyšující se cenová nedostupnost měst vede ke gentrifikaci metropolitních území a jejich okolí. Předměstí, která z hlediska dostupnosti zcela závisí na autech, mohou marginalizovat ty, kteří auto nemají - zejména mladé a starší lidi. Sociální izolace a nedostatek komunitní interakce jsou spojeny s horším zdravotním stavem. Výzkum odhaluje jasné a významné spojení mezi... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)

30 minut chůze nebo jízdy na kole denně znatelně pomáhá, ukáže Evropský týden mobility

30 minut chůze nebo jízdy na kole denně znatelně pomáhá, ukáže Evropský týden mobility
13. 07. 2021 | Duševní zdraví je jedním z klíčových témat letošního ročníku a zdůrazňuje aspekt, který bývá často opomíjen: doprava může významně ovlivnit stav lidského duševního zdraví a pohody. Umožňuje lidem spojit se s ostatními a udržovat s nimi vztahy, získat přístup k profesním a vzdělávacím příležitostem a volnočasovým aktivitám mimo jejich domov a poskytuje jim... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15)

Cestovat zdravě = cestovat udržitelně. Evropský týden mobility přinese nová témata.

Cestovat zdravě = cestovat udržitelně. Evropský týden mobility přinese nová témata.
12. 07. 2021 | Téma akce EVROPSKÝTÝDENMOBILITY pro rok 2021 je „Bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou“. Volba tématu pro tento rok má poukázat na útrapy, jež zasáhly Evropu – a celý svět – pod vlivem pandemie COVID-19. Také se zamýšlí nad příležitostmi ke změně vyplývající z této bezprecedentní zdravotní krize v Evropě. Města a městské správy dokázaly na pandemii reagovat... číst dále
Štítky: Kampaně (Občan, tag35)

Thinking Cities # 16: Narušené město?

Thinking Cities # 16: Narušené město?
10. 07. 2021 | Další číslo časopisu Thinking Cities, které vydává sdružení POLIS, se věnuje tématu víc než aktuálnímu.  „Jsou naše města v ohrožení?“, ptá se aktuální vydání magazínu s podtitulem „The Disrupted City?“ To by mohla být nejčastější otázka, kterou jsme si za uplynulý rok společně položili. Otázka, která zahrnovala naše osobní životy, stejně jako... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Parkovací normy u kořenů problému

Parkovací normy u kořenů problému
08. 07. 2021 | Horké téma parkování je na pořadu dne nejen v souvislosti s parkovacími zónami v Praze. Není divu, u parkování začíná a končí dopravní politika města. Zpoplatnění parkování nebo výstavbu parkovacích domů, to vše může město iniciovat. Nová zástavba je ale stále podřízená možnostem parkování. Proč? Dnes se podíváme, jak české normy stanovují počet parkovacích... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Jaká bude elektromobilita v roce 2035?

Jaká bude elektromobilita v roce 2035?
06. 07. 2021 | Pascal Canfin, předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu, v březnu letošního roku prohlásil, že EU od roku 2035 prakticky zakáže prodej vozidel se spalovacím či dokonce hybridním pohonem. Zajímavou polemiku na dané téma vyšel na serveru www.armadninoviny.cz. O elektromobilitě píšeme z jednoho prostého důvodu –... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Dotační možnosti na cyklistickou infrastrukturu

Dotační možnosti na cyklistickou infrastrukturu
05. 07. 2021 | S ohledem na velký zájem obcí o informace o dotačních možnostech na cyklistickou infrastrukturu zpracoval Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje přehled, který ve formě PowerPointové prezentace naleznete v příloze. Prezentace je rozčleněna do několika částí – krajské dotační programy, dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, evropské... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Zásady urbánní politiky

Zásady urbánní politiky
04. 07. 2021 | Zásady urbánní politiky jsou rámcovým dokumentemurbánní politiky státu, která má průřezový a interdisciplinárnícharakter. Na jejím vytváření a realizaci se společně a koordinovaně podílejí jednotlivé dílčí politiky, přičemž regionální politika a územní plánování představují pro tuto koordinaci věcný a územní rámec. Zásady urbánní politiky je třeba vnímat... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Nová Lipská charta

Nová Lipská charta
03. 07. 2021 | Lipská charta z roku 2007 inspirovala městskou politiku v Evropě i mimo ni. Její hlavní poselství o podpoře integrovaného a udržitelného rozvoje měst je dnes stejně platné jako v roce 2007. Avšak v dnešní době existují naléhavé globální výzvy, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, nedostatek zdrojů, migrační přesuny, demografické změny, pandemie a rychle... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Otevřený dopis Evropské komisi ke kampani za otevřenost technologií.

Otevřený dopis Evropské komisi ke kampani za otevřenost technologií.
18. 06. 2021 | Vědci zabývající se tématem ochrany klimatu v dopravě chtějí zaslat otevřený dopis Evropské komisi ke kampani za otevřenost technologií. Politika EU stále podporuje elektromobilitu příliš jednostranně, a brání tak důležitým investicím v oblasti alternativních paliv, které jsou naléhavě nutné pro rychlé snížení CO2 na celém světě. Díky této jednostrannosti způsobuje... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Atlas klimatické změny

Atlas klimatické změny
31. 05. 2021 | Pro kultivovanou veřejnou debatu o klimatické změně jsou nezbytná dobrá a především srozumitelně vysvětlená data. Proto v tomto atlasu nabízíme snadno pochopitelné grafy a mapy, které jsou navíc vždy doplněny textem, který danou problematiku vysvětluje. Atlas klimatické změny vznikl v létě roku 2020 jako pokus o vytvoření materiálu pro pochopení základních souvislostí... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)
Předchozí stránka / Další stránka (1/65)
Aktuality