Strategie bezpečnosti: Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu

Strategie bezpečnosti: Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu
11. 04. 2021 | V lednu 2021 schválila vláda novou Strategii BESIP, která má snížit počet obětí nehod na polovinu. Jedním z  klíčových bodů je také ochrana zranitelných účastníků silničního provozu – tedy pěších a cyklistů. Především cyklisté často sdílejí společný prostor s automobily. Reálně není možné zajistit vždy a všude vedení po zvláštních komunikacích, proto... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Partnerství městská mobilita: Výstupy v kostce

Partnerství městská mobilita: Výstupy v kostce
10. 04. 2021 | Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem projektu Partnerství městská mobilita (PUM). PUM je jedním z 14 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU), která byla definována, konkretizována a formalizována v červnu 2016 na setkání ministrů členských zemí EU.  Mobilita je téma propojující... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Analýza stávajícího stavu tvorby institucionálních plánů mobility v ČR

Analýza stávajícího stavu tvorby institucionálních plánů mobility v ČR
09. 04. 2021 | Nyní se dostáváme k institucionálním plánům mobility, které se zaměřují na organizaci mobility typicky z pohledu pracoviště, anebo v Česku také vzdělávací instituce, typicky základní školy. Dokument s názvem Analýza stávajícího stavu tvorby institucionálních plánů mobility v ČR se ohlíží na zkušenosti s těmito plány v České republice za posledních 20... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Nejlepší evropská nádraží: Lipsko, Vídeň a Londýn

Nejlepší evropská nádraží: Lipsko, Vídeň a Londýn
08. 04. 2021 | Mezi nejlepší vlaková nádraží v Evropě patří podle žebříčku European Railway Station Index 2021 i vídeňské hlavní nádraží, které se umístilo na druhém místě hned po německém Lipsku. Moderní nádraží zaujme nejen architektonicky, ale především kvalitou nabízených služeb  pro cestující. Ve svém žebříčku hodnotila organizace Consumer Choice Center celkem padesát... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

V. ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021

V. ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021
07. 04. 2021 | Letos se již popáté v Česku uskuteční národní soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2021, v níž se opět mohou mezi sebou poměřit zajímavá řešení, ať již v podobě projektů, modelů nebo vizí. Soutěž CHYTRÁ MĚSTA v každém svém ročníku propagovala a podporovala využití inovativních postupů a moderních technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života v regionech,... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 2021 a 2022

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 2021 a 2022
02. 04. 2021 | Vláda dne 11. ledna schválila Akční plán, který obsahuje aktivity podporující regiony, a naplní cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 21+. Stejně jako samotná strategie stojí na principu tzv. územní dimenze, tedy efektivního využití dostupných zdrojů na řešení problémů konkrétního regionu nebo rozvíjení jeho potenciálu. Jedná se tak o řešení šitá přímo na míru. „V... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Příručka řešení odstavování kol v Amsterdamu:

Příručka řešení odstavování kol v Amsterdamu:
28. 03. 2021 | Stáhněte si pro inspiraci novou příručku řešení odstavování kol v Amsterdamu:  https://handshakecycling.eu/resources/best-practices-%E2%80%93-inner-city-bicycle-parking číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Nárůst nových elektromobilů a plynových vozidel

Nárůst nových elektromobilů a plynových vozidel
27. 03. 2021 | V České republice bylo na konci roku 2020 v Centrálním registru vozidel evidováno více než 8 milionů motorových vozidel. Z toho 75 % byla osobní auta (kategorie M1). Stále sice výrazně převažují auta s motory na naftu či benzin, ale díky aktuálnímu trendu i státní podpoře posilují vozidla na elektřinu na bezmála 10 000 (pozn.: MD mezi ně započítává i plug-in hybridy,... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Dopravní inovace na úrovní čtvrtí

Dopravní inovace na úrovní čtvrtí
24. 03. 2021 | Městské čtvrti jsou lokality, kde lidé žijí a kde by v ideálním případě chtěli mít příjemný prostor s kavárnami, obchody, službami, bez kriminality a dalších problémů, s dobrým dopravním spojením a často také s možností snadného parkování. Někde fungují místní iniciativy a skupiny, které se snaží zlepšit určité aspekty v okolí, např. zklidnit ulice, snížit... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Hejtmani i města chtějí v Národním plánu obnovy peníze na cyklostezky

Hejtmani i města chtějí v Národním plánu obnovy peníze na cyklostezky
23. 03. 2021 | Evropské státy včetně České republiky nyní připravují vlastní Národní plány obnovy (NPO). Ty jsou rozcestníkem pro finance z Evropské unie a mají pomoci znovu nastartovat ekonomiku. Mnohé země z nich směřují peníze na efektivní a udržitelnou dopravu, která zažila během pandemie rekordní vzestup – na tu cyklistickou. Hejtmani a města společně požadují vyčlenit na... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Ve Vídni připadá jedno auto na tři obyvatele

Ve Vídni připadá jedno auto na tři obyvatele
22. 03. 2021 | Ve dvoumilionové Vídni je registrováno 719 tisíc automobilů, v přepočtu tedy vychází 0,37 auta na osobu. Stupeň motorizace dlouhodobě klesá, počet automobilů totiž roste pomaleji než počet obyvatel. Stejně tomu bylo i v koronavirovém roce 2020. Podle dopravních expertů VCÖ auta ve městech ztrácí na významu. V roce 2020 uskutečnili obyvatelé Vídně 46 procent běžných... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12)

Životní pohoda je legitimním a nutným politickým cílem

Životní pohoda je legitimním a nutným politickým cílem
21. 03. 2021 | V současnosti se hodně mluví o zdravých, aktivních a přátelských městech, jak je ale vytvořit? Město, kde je řada příjemných míst, kde si děti mohou hrát, město, které funguje jako jedna velká sportovní škola, město, kde můžete bezpečně vyrůstat a pohodlně zestárnout, město, kde je jízda na kole zcela přirozená. Dokument Aktivní město, který vznikl na objednávku... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14)

Aktivní mobilita pomáhá transformovat městské části

Aktivní mobilita pomáhá transformovat městské části
20. 03. 2021 | Alstadt-Süd je velmi hustě obydlená část německého Kolín, kde bylo relizováno několik opatření na podporu chodců a cyklistů. Jde například o úpravy jízdních pruhů pro auta, z nichž jsou nyní vyhrazené cyklopruhy, dále odstranění překážek pro chodce, zajištění kvalitního parkování pro cyklisty, a také přípravu strategie pro pěší dopravu, a to ve spolupráci... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Výzkum mobility v reálném životě v laboratoři aspern.mobil

Výzkum mobility v reálném životě v laboratoři aspern.mobil
19. 03. 2021 | Obyvatelé Vídně jsou hrdí na vysokou kvalitu života ve svém městě. Udržet tuto kvalitu v rychle rostoucím městě vyžaduje především zapojení inovací. Právě tuto cestu zvolila Vídeň v rámci své „Rámcové strategie pro chytré město“. Jedna věc je zřejmá: inovativní řešení nespočívají jen v technologickém pokroku. Město může být tzv. chytré jen tehdy, když... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)

Smlouvy o udržitelných městských částech v Bruselu

Smlouvy o udržitelných městských částech v Bruselu
18. 03. 2021 | V bruselském regionu jsou přesvědčeni, že je důležité jak budování nových městských částí, tak transformace těch starších. V tomto regionu proto zavedli tzv. smlouvy s městskými částmi, což jsou iniciativy omezené v čase a prostoru, realizované v partnerství mezi regionem, obcí a obyvateli městské části města Brusel. Součástí každé smlouvy je program s konkrétním... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Děti jako spolutvůrci udržitelných čtvrtí

Děti jako spolutvůrci udržitelných čtvrtí
17. 03. 2021 | Může být rozvoj měst udržitelný bez dětí? Evropský projekt CIVITAS Metamorphosis vychází z předpokladu, že hlavním ukazatelem toho, zda je městská část správně koncipovaná, udržitelná, a její prostor je zaměřený na člověka, je přítomnost většího počtu dětí ve veřejném prostoru. Klíčovou inovací a zásadním aspektem projektu je aktivní zapojení dětí jako... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Děti (Občan, tag38)

Mobilita jako sportovní hra

Mobilita jako sportovní hra
16. 03. 2021 | Zvyšování kvality městské mobility v celé městské části je poměrně náročný úkol, jak s ohledem na charakteristiku dané oblasti (velikost, lokace, propojení s dalšími částmi města), tak kvůli její dostupnosti (silnice, oblasti s omezením vjezdu motorových vozidel, pěší zóny), nebo stávajícímu dopravnímu systému a infrastruktuře (autobusové linky, parkoviště... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Kampaně (Občan, tag35)

Městská čtvrť je tam, kde probíhá každodenní život

Městská čtvrť je tam, kde probíhá každodenní život
15. 03. 2021 | V rámci projektu CIVITAS SUNRISE spolupracuje na změně dokonce šest městských částí! V řadě evropských měst čím dál častěji vznikají iniciativy, které řídí místní aktivní komunita, protože lidé cítí potřebu formovat své vlastní město, propojovat se v rámci občanské společnosti a vzájemně sdílet ty nejlepší příklady z praxe. To platí pro celou řadu aspektů... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)

Plzeňský standard participace

Plzeňský standard participace
13. 03. 2021 | Vzhledem k faktu, že v průběhu posledních let různé organizace či odbory města Plzně, nebo městské obvody v různých projektech a různým způsobem zapojovali veřejnost do řady veřejných projektů. A zejména vzhledem k tomu, že jedním z hlavních principů úspěšného zapojování veřejnosti, tj. participace je i přehlednost a čitelnost tohoto procesu pro všechny... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Kampaně (Občan, tag35)

Nový magazín Městem na kole

Nový magazín Městem na kole
12. 03. 2021 | Magazín Prahou na kole se po téměř 15 letech vývoje přejmenovává a získává novou, přehlednější a vzdušnější podobu pod názvem Městem na kole. Změna názvu završuje mnohaletou cestu, během níž se z amatérské cyklistické mapy Prahy zrodil online magazín, který postupně začal přerůstat hranice svého města a informovat o dění v oblasti cyklistické dopravy nejen v... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)
Předchozí stránka / Další stránka (1/63)
Aktuality