Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Plzeň má plán mobility do roku 2025

Plzeň má plán mobility do roku 2025
29. 09. 2023 | Píše se rok 2023 a PLZEŇ MÁ PLÁN MOBILITY DO ROKU 2025. Zlepší plánovaná opatření pohyb městem? Plzeň je přece jen velké město (181 240 obyvatel), držíme plzeňákům i Mott MacDonald palce! Přece jen ušetřit čas a peníze v dopravních zácpách, dýchat více čerstvého vzduchu a být zdravější rozhodně stojízato. Více detailů zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Jak si poradí Vídeň s bývalým železničním nádražím?

Jak si poradí Vídeň s bývalým železničním nádražím?
28. 09. 2023 | Vídeňská radnice a rakouský dopravce ÖBB dokončili plány, jak zrevitalizovat původní železniční nákladové nádraží. Vznikne multifunkční čtvrť krátkých vzdáleností, zelený park a vodní plochy. Krásná nová městská čtvrť s vysokou kvalitou života. Viz další informace. číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Parduplán - Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice

Parduplán - Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice
27. 09. 2023 | Město Pardubice (92 149 obyvatel) si se zpracovatelem firmou UDIMO vyrobilo Parduplán. Co tohle město řeší za dopravní problémy? Jak upřednostňuje aktivní mobilitu a veřejnou hromadnou dopravu? To vše dohledáte zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Nový přístup k mobilitě

Nový přístup k mobilitě
26. 09. 2023 | Chceme Vám představit článek od amsterdamské vědkyně Anny Nikolaevové. Velmi zajímavě hovoří o tom, jak každodenní volba dopravního prostředku zásadně ovlivňuje náš život, naše zdraví, sociální soudržnost, pohodu, životní prostředí. Je potřeba o tom mluvit a řídit mobilitu jinak. Běh na dlouhou trať? Je to o nás všech. Více o zajímavém vědeckém pojednán... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Ženy (Občan, tag39)

Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice

Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice
25. 09. 2023 | I menší města si vypracovávají PUMM. Tohle je případ i Otrokovic (17 634 obyvatel) ze zlínského kraje, který se zpracovatelem UDIMO vytvořili svůj vlastní Plán udržitelné městské mobility. Dokumenty ke stažení zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Sdílená zóna

Sdílená zóna
24. 09. 2023 | Novela Zákona č. 361/2000 Sb., včetně nového dopravního režimu „sdílená zóna“ úspěšně prošla legislativním procesem a je již i zveřejněna ve Sbírce zákonů jako Zákon č. 271/2023 Sb. (https://www.psp.cz/sqw/text/sbirka.sqw?o=9&T=366 nebo https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-271). Od 1.1.2024, tedy od začátku účinnosti této novely, tedy české právní normy budou... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Integrovaný plán mobility Ostrava

Integrovaný plán mobility Ostrava
22. 09. 2023 | Ostrava je třetí největší město České republiky co do počtu obyvatel (283 504), tak i hustoty osídlení. Se zpracovatelem AF CITY PLAN s.r.o. společně vytvořili Integrovaný plán mobility Ostrava. Teď již jen pokračovat v naplňování jednotlivých opatření a indikátorů, které jsou v rámci dokumentace nastaveny.  Více zde číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

The PEP - Národní politika pěší chůze

The PEP - Národní politika pěší chůze
21. 09. 2023 | 12.-13. září 2023 se v Lisabonu pořádalo školení PEP (Celoevropský program pro dopravu, zdraví a  životní prostředí), kterého jsme se za Spolek Partnerství pro městskou mobilitu také zúčastnili. Smyslem bylo, aby účastníci po absolvování programu byli schopni rozvíjet a zlepšovat účinnost národních politik v oblasti pěší dopravy v rámci celého programu v celoevropském... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Evropské fondy a podpora výstavby cyklistické infrastruktury

Evropské fondy a podpora výstavby cyklistické infrastruktury
21. 09. 2023 | ŘO IROP dnes 21. 9. 2023 vydal změny textu 35. / 36. výzvy IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (MRR / PR). Předmětem změn je posun data ukončení příjmu žádostí o podporu - v 35. výzvě pro méně rozvinuté regiony na 26. 1. 2024, v 36. výzvě pro přechodové regiony na 29. 3. 2024. Dále se mění nejzazší datum ukončení realizace projektu na 30. 9. 2027 a... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021

Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021
20. 09. 2023 | Opava (55 512 obyvatel) má takovou poetickou vizi. Opava - láska na celý život. a Opava nabízí svým obyvatelům vše, co je potřeba k prožití spokojeného a naplněného života. Doufejme, že se to vyplní. Nicméně s mobilitou je stále co dělat (mobilita str. 17). Návrhová část zde Zpracovatel plánu: BeePartner a.s. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné městské mobility v Olomouci (PUMMO)

Plán udržitelné městské mobility v Olomouci (PUMMO)
19. 09. 2023 | Město Olomouc (101 825 obyvatel) si za pomoci CDV vypracovalo Plán udržitelné městské mobility.  Cíle a vize dokumentu by měli být vidět již do sedmi let! Přečtěte si zde. Na základě pozvání Magistrátu města Most diskutoval dnes 19. 9. 2023 jednatel spolku Jarda Martinek s žáky II. stupně na téma Plán udržitelné městské mobility v souvislosti s probíhajícím ETM. Celý... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Londýn v číslech

Londýn v číslech
18. 09. 2023 | Chcete si udělat představu, jak to vypadalo s dopravou v Londýně před Covidem a po Covidu? Ale pozor, přece jen je to velké město na naše měřítka. Má přes 9 miliónů a dvojnásobnou hustotu obyvatel než Praha. Pomohla pandemie ke vzrůstu aktivní mobility? Transport for London 2023 číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Ostatní (Fakta a čísla, tag16)

Londýnský akční plán pro cyklistiku

Londýnský akční plán pro cyklistiku
15. 09. 2023 | Nejen Česká republika a její Cyklovize2023, ale i další státy Evropy a světa si uvědomují důležitost investic do cyklistické dopravy. A jak se na to dívá hlavní město Anglie?  Akční plán pro cyklistiku - aneb Londýn navazuje na úspěchy. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Most a Litvínov - PUMM

Most a Litvínov - PUMM
14. 09. 2023 | Dvě města - Most (63 856) a Litvínov (22 695 obyvatel) si firmami ACCENDO a UDIMO nechala zpracovat Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova. Nezáviděníhodná situace, kdy individální automobilová doprava dosahuje téměř 50%. Jak si s tím poradit? Více info zde. Na základě pozvání z Magistrátu města MOST diskutoval v úterý 19. 9. 2023 jednatel spolku PMM... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné mobility města Karviné

Plán udržitelné mobility města Karviné
13. 09. 2023 | Město Karviná (50 172 obyvatel) ve spolupráci s CDV vytvořílo Plán udržitelné mobility Města Karviné. Cílem je zvýšení bezpečnosti v dopravě, větší atraktivitu veřejného prostoru, zvýšení kvality života obyvatel, pozitivní dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel města. Více podrobností zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Úpravy pro aktivní mobilitu na stezce u kanálu poblíž města Aldermaston jsou v plném proudu

Úpravy pro aktivní mobilitu na stezce u kanálu poblíž města Aldermaston jsou v plném proudu
12. 09. 2023 | V České republice na podporu výstavby bezpečné cyklistické infrastuktury je realizován projekt CYKLOVIZE2030. V Evropě to ovšem není nic výjimečného, případně se i inspirovat zahraničními příklady. Proto představujeme modernizaci 2,5km dlouhé vlečné stezky podél kanálu Kennet and Avon v Aldermastonu v hrabství Berkshire v Severním Irsku.. Jedná se o součást programu Stezky... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Liberec a Jablonec - Chytře na cestu

Liberec a Jablonec - Chytře na cestu
11. 09. 2023 | Města - Liberec (107 389) a Jablonec nad Nisou (45 830 obyvatel) - se zpracovateli NDCON a SPF Group společnými silami dokončili Plán udržitelné městské mobility. Jak si s ním poradili, se můžete podívat na těchto stránkách. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné městské mobility města Milevska

Plán udržitelné městské mobility města Milevska
08. 09. 2023 | Je krásné, že I takhle "malé" město, jako je Milevsko (8 089 obyvatel) myslí na své občany a svojí budocnost. Součástí projektu Živé Milevsko je  SMART REGION, který znamená zapojení města a jeho okolí do programu SMART CITY všude tam, kde to dává smysl. A smysl to dává mimo jiné právě v dopravě. Zpracovatel: Smartplan. Více info zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Máme klíč k mysli teenagerů: Propojení biologie a behaviorálních změn v cyklistických programech

Máme klíč k mysli teenagerů: Propojení biologie a behaviorálních změn v cyklistických programech
07. 09. 2023 | V tomto článku můžete objevit fascinující interakci mezi biologií a změnami chování u dospívajících, kterou lze využít v cyklistických programech. Sylvia Gauthereau je referentkou pro behaviorální změny a zabývá se složitým fungováním mozku dospívajících a vlivem puberty; ve svém blogu osvětluje, proč dospívající vykazují určité chování a jak je můžeme účinně... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Děti (Občan, tag38)

Plán udržitelné mobility města Krnov

Plán udržitelné mobility města Krnov
06. 09. 2023 | Město Krnov (22 146 obyvatel) ve spolupráci s FD ČVUT od září 2022 mají zpracován Plán udržitelné mobility města. Jeho plnění se má projevit na zlepšení kvality veřejného prostoru, zlepšení kvality života a zdraví, změně životního stylu a dopravního chování a v neposlední řadě na zvýšení bezpečnosti. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)
Předchozí stránka / Další stránka (1/79)