Vodík jako palivo

Jako další alternativní palivo se využívá vodík, který se používá v palivových článcích pro výrobu elektrické energie, a tedy v podstatě pro pohon elektrovozidel. Problémem je zejména nízká efektivita výroby vodíku, problémy při jeho skladování, a čerpání do vozidel. V ČR je patrně jediná stanice k čerpání vodíku, a jeho využívání v dopravě je tak velmi omezené. Pokud se bude používat ve větší míře bude to v místech kde je jeho výroba efektivnější (petrochemické závody) a to zejména pro větší vozidla.

Indikátor dosažení: Počet čerpacích stanic pro vodík / počet osob přepravených vozidly na vodíkový pohon