CityChangers

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. stojí za iniciativou CityChangers, která si klade za cíl pomoci městům, a to při komunikaci témat v oblasti dopravy a mobility. Iniciativa CityChangers má ambici samosprávy inspirovat prostřednictvím sdílení dobré praxe v oblasti strategické komunikace, edukovat a nabídnout vhodné komunikační nástroje.


Iniciativa CityChangers ukazuje příklady, kdy se podařilo propojit obyvatele s vedením měst, ale také situace, kde se projekty teprve připravují. Projekty zahrnují například školní ulice, rozhovory s velkými zaměstnavateli, dopravní výchovu, nové cyklostezky, spolupráce měst s žákovskými a studentskými parlamenty, carsharing, chytré parkování či šetrnou logistiku ve městech. Za tím účelem byly zřízené https://www.citychangers.eu/

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR vytvořil sadu komunikačních nástrojů, příkladů dobré komunikační praxe komunikačních aktivit, které mají nejvyšší potenciál pro získání podpory veřejnosti ke změně dopravní funkce ve veřejném prostoru k udržitelnějším alternativám. Základní a podronou zprávu si stáhněte zde (informace zveřejněné k 13. 3. 2023),

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.