ELEKTROMOBILITA

Pod pojmem elektromobilita se rozumí především užívání elektrovozidel pro individuální dopravu. V podmínkách našich měst a obcí však představuje velkou příležitost užívání vozidel pro hromadnou dopravu osob. Kromě klasických vozidel – vlaky, tramvaje, trolejbusy nebo metro se postupně zvyšuje počet elektroautobusů nebo trolejbusů vybavených bateriemi, které umožnují provoz i mimo trasy vybavenými trolejemi. Využití elektrické trakce pro hromadnou dopravu osob představuje většinou vysoké investice jak do vozidel, tak do budování tras pro jejich provoz (zde je nutné i poměrně časově náročné povolovací řízení) a tedy dobré dlouhodobé plánování od územního až po plány mobility.

Individuální elektromobilita je pak záležitostí jak budování robustní sítě nabíjecích stanic, tak preferencí elektrovozidel při provozu (využívání jízdních pruhů) nebo při parkování. Při úvaze o umístění nabíjecích stanic je třeba znát kapacitu rozvodné sítě v dané lokalitě a časové využití daného parkovacího místa (např. při parkování v noci, nebo při parkování na parkovišti pro zaměstnance zde vozidlo bude parkovat poměrně dlouhou dobu) a v budoucnosti i cenu elektrické energie během dne (vlivem rozšíření fotovoltaiky bude patrně cena el. energie nižší v hodinách slunečního svitu).

Indikátor dosažení: Počet nabíjecích stanic elektrovozidel / počet osob přepravených vozidly na elektrický pohon

Inspirace

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Studie pro řešení mikromobility v Plzni

Studie pro řešení mikromobility v Plzni
25. 01. 2023 | Statutární město Plzeň schválilo Studii pro řešení mikromobility v Plzni (zkráceně Studii mikromobility). Schválený dokument analyzuje stávající situaci v Plzni a srovnává ji s jinými městy u nás i v zahraničí a na základě již vyzkoušených postupů navrhuje tzv. měkká i tvrdá opatření, která mají pomoci integrovat prostředky mikromobility do dopravy ve městě. Jde... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Webová aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR

Webová aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR
23. 01. 2023 | Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury by neměl být nahodilý, ale systematický a koncepční. K tomuto rozvoji má ambici přispět webová aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR, která je jedním z výstupů Metodiky rozvoje dobíjecí infrastruktury v ČR. Metodika byla certifikovaná Ministerstvem dopravy a je bezplatně k dispozici na webu Centra transferu technologií.... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Podpora nabíječek pro elektromobily

Podpora nabíječek pro elektromobily
20. 07. 2022 | Polovina nabíječek v Evropské unii se nachází ve dvou státech Německu a Nizozemsku. Česká republika s je v polovině žebříčku na čtrnáctém místu, ale díky podpoře ministerstva dopravy by se mohla přiblížit k evropským leaderům v dobíjení.   Na ministerstvu vzniká koncepce, díky níž by se měla zahušťovat síť nabíjecích stanic. Právě dostupnost nabíječek... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

e-SALON 2021: Čistá mobilita znamená víc než elektromobily

e-SALON 2021: Čistá mobilita znamená víc než elektromobily
11. 11. 2021 | Blok věnovaný městské mobilitě byl součástí prvního dne konference na veletrhu e-SALON, který se koná v termínu 11. – 14. 11. 2021 v Praze, v areálu Výstaviště PVA EXPO PRAHA.     Mimo jiné zde měli šanci tu vidět: Dita EYBLOVÁ, Ministerstvo dopravy ČR: Koncepce městské a aktivní mobility 2021–2030 Jaroslav MARTINEK, jednatel Partnerství pro městskou mobilitu: Iniciativa... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Klimaaktiv mobil: Podpora rozvoje aktivní a klimaticky vstřícné mobility

Klimaaktiv mobil: Podpora rozvoje aktivní a klimaticky vstřícné mobility
17. 10. 2021 | klimaaktiv mobil: Plnou parou vpřed k aktivní a klimaticky vstřícné mobilitě Spolková vláda Rakouska ve svém Vládním programu pro roky 2020 – 2024 stanovila milníky pro ochranu klimatu a rozšíření aktivní a klimaticky šetrné mobility v rakouských zemích. Spolkové ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energii, mobilitu, inovace a technologie (dále jen BMK)... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Dopravní podniky prosadily změnu v zákoně, díky které ušetří stovky milionů korun

Dopravní podniky prosadily změnu v zákoně, díky které ušetří stovky milionů korun
20. 09. 2021 | Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a drážní dopravci společně docílili změny v zákoně o podporovaných zdrojích energie. Novelu tohoto zákona schválili minulý týden poslanci. Provozovatelé vozidel na elektřinu budou konečně osvobozeni od poplatků z obnovitelných zdrojů energie (POZE). Dopravní podniky tak v součtu ušetří zhruba 300 milionů korun. Dosavadní přístup... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Jak na snížení emisí v centrech měst. Netradiční odpověď z Krakowa

Jak na snížení emisí v centrech měst. Netradiční odpověď z Krakowa
23. 07. 2021 | Snížení emisí v evropských městech je prospěšné pro zdravý život. Jedním skvělým příkladem, který je také uznáván jako příkladná AKCEMOBILITY v rámci akce EVROPSKÝTÝDENMOBILITY, je iniciativa Park & Ride pod názvem Q-Park. Tento soukromý belgický poskytovatel parkovacích míst nabízí každý víkend více než 50% slevu při parkování na železniční stanici „Antwerp... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Jaká bude elektromobilita v roce 2035?

Jaká bude elektromobilita v roce 2035?
06. 07. 2021 | Pascal Canfin, předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu, v březnu letošního roku prohlásil, že EU od roku 2035 prakticky zakáže prodej vozidel se spalovacím či dokonce hybridním pohonem. Zajímavou polemiku na dané téma vyšel na serveru www.armadninoviny.cz. O elektromobilitě píšeme z jednoho prostého důvodu –... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Otevřený dopis Evropské komisi ke kampani za otevřenost technologií.

Otevřený dopis Evropské komisi ke kampani za otevřenost technologií.
18. 06. 2021 | Vědci zabývající se tématem ochrany klimatu v dopravě chtějí zaslat otevřený dopis Evropské komisi ke kampani za otevřenost technologií. Politika EU stále podporuje elektromobilitu příliš jednostranně, a brání tak důležitým investicím v oblasti alternativních paliv, které jsou naléhavě nutné pro rychlé snížení CO2 na celém světě. Díky této jednostrannosti způsobuje... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Nárůst nových elektromobilů a plynových vozidel

Nárůst nových elektromobilů a plynových vozidel
27. 03. 2021 | V České republice bylo na konci roku 2020 v Centrálním registru vozidel evidováno více než 8 milionů motorových vozidel. Z toho 75 % byla osobní auta (kategorie M1). Stále sice výrazně převažují auta s motory na naftu či benzin, ale díky aktuálnímu trendu i státní podpoře posilují vozidla na elektřinu na bezmála 10 000 (pozn.: MD mezi ně započítává i plug-in hybridy,... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Další čerpací stanice na LNG vyroste podél dálnic

Další čerpací stanice na LNG vyroste podél dálnic
15. 01. 2021 | V Česku vznikne pět nových čerpacích stanic se zkapalněným zemním plynem LNG. To je dnešní téma ekonomického deníku E15. Stanice budou hlavně na dálnicích D1 a D2 a otevřené by měly být nejpozději na konci příštího roku. Národní akční plán čisté mobility počítá s výstavbou 30 stanic do konce roku 2030. číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Čistá mobilita v kontextu SUMP

Čistá mobilita v kontextu SUMP
01. 07. 2020 | Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření čisté mobility. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „Electrification in sustainable urban mobility planning“, která právě propojuje principy čisté mobility se SUMPem. Inspirativní příklady lze také dohledat na portálu... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Regulace motorových vozidel v kontextu SUMP

Regulace motorových vozidel v kontextu SUMP
30. 06. 2020 | Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření regulace motorových vozidel ve městech. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „UVAR and SUMPs Regulating vehicle access to cities as part of integrated mobility policies“, která právě propojuje principy regulace motorových vozidel... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

European Green Deal Call: Připravte si projekty!

European Green Deal Call: Připravte si projekty!
25. 06. 2020 | I když pohled do obecních rozpočtů je pro mnohé neveselý, do konce roku se může situace radikálně změnit. Mnoho starostů a primátorů se ptá, kde sehnat peníze na novou cyklostezku, zprovoznění linky školního autobusu po skončení prázdnin nebo nutné investice do veřejné dopravy, rekonstrukci náměstí nebo opravy chodníků.   Součástí plánu "Zelená dohoda pro Evropu"... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

E.ON zavádí partnerské dobíječky elektromobilů

E.ON zavádí partnerské dobíječky elektromobilů
25. 04. 2020 | E.ON jako první z největších poskytovatelů energií zavádí takzvané „partnerské dobíječky“. O co jde? S domluvenými partnery zpřístupní firma privátní dobíječky elektromobilů všem zájemcům a ze soukromé dobíjecí stanice udělá jejímu vlastníkovi veřejnou. Zájem o projekt mají hotely i autoservisy. E.ON chce díky této novince rozšiřovat síť dobíjecích stanic... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

V Říčanech dostanou zaměstnanci města příspěvek na elektrokola

V Říčanech dostanou zaměstnanci města příspěvek na elektrokola
16. 02. 2020 | Elektrokola jako služební vozidla. Říčany jsou dalším městem, které chce jít příkladem. Zastupitelstvo města schválilo, že zaměstnanci města mohou dostat až 75 % příspěvek na nákup elektrokola nebo koloběžky s elektropohonem. Pořízení takového dopravního prostředku se ale řídí jasnými pravidly. Zaměstnanci na těchto kolech musí dojíždět do práce a nad rámec... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Ze světa: Vídeň stanovila opatření pro elektrokoloběžky na rok 2020

Ze světa: Vídeň stanovila opatření pro elektrokoloběžky na rok 2020
02. 01. 2020 | Vídeň představila devítibodový balíček, který má v nové sezóně vyřešit přetrvávající problémy s elektrokoloběžkami v centru rakouské metropole. Vedení města chápe stížnosti obyvatel, zároveň služby nechce zcela zakázat, neboť sdílené koloběžky jsou využívány mnoha Vídeňany jako doplněk k MHD, kolu nebo autu. „Podařilo se nám udělat takový krok,... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Francie má nový zákon pro čistou mobilitu.

Francie má nový zákon pro čistou mobilitu.
25. 11. 2019 | Před časem byl ve Francii přijat návrh zákona, který znamená zásadní změny v dopravní politice Francie. Ve  známost vešel pod označením Loi Mobilités. Dne 19. listopadu schválil francouzský parlament Projet de Loi d’orientation des mobilités (LOM) neboli návrh zákona o směřování mobility, zkráceně Loi Mobilités. Tento zákon představuje transformaci národní dopravní... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Elektrokola dopravním prostředkem úředníků

Elektrokola dopravním prostředkem úředníků
14. 10. 2019 | Už i česká televize si všimla, že místo služebních aut začínají úředníci používat elektrokola. Novinku testují radnice na severu Čech – třeba v Děčíně. Tady už po pár týdnech vědí, že pro velký zájem budou nakupovat další, a nejen pro úředníky. Reportáž ze sobotních Událostí si můžete prohlédnout zde: Elektrokola dopravním prostředkem úředníků Otázkou... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Kampaně (Občan, tag35), Děti (Občan, tag38)

Šlapací vozítka Cubicycle nasazuje DHL v několika městech

Šlapací vozítka Cubicycle nasazuje DHL v několika městech
22. 07. 2019 | Společnost DHL přichází s novinkou v doručování zásilek. Od května 2019 v lokalitě Praha - Chodov nasazuje společnost takzvané Cubicycles, šlapací čtyřkolky pro rozvoz zásilek. Tato vozítka se začnou objevovat v řádu týdnu v Ostravě nebo v Olomouci. V Praze na Chodově se Cubicycle pohybuje hlavně v oblasti kancelářského parku, kde je obtížné pohybovat se se standardním... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Automobilky investují do čisté mobility

Automobilky investují do čisté mobility
18. 07. 2019 | Názory na elektromobilitu mohou být různé, jedno je ale jisté - elektromobilů v osobní přepravě bude přibývat, nabídka automobilek se každým rokem rozšiřuje.  Důvodem je především tlak na snižování emisí CO2. Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 443/2009 vyžaduje, aby nové osobní automobily od roku 2020 plnily limit uhlíkové stopy 95 g CO2/km (odpovídá spotřebě... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Co brzdí trh s elektromobily?

Co brzdí trh s elektromobily?
27. 05. 2019 | Před časem jsme zveřejnili článek o ročních statistikách prodejů aut s alternativními pohony, jako jsou CNG, LPG nebo elektromobily. Jejich podíl na trhu sice roste, zatím ale stěží dosahuje jednotky procent. Co brzdí rozvoj segmentu? Vycházíme z prezentací, které zazněly na semináři o čisté mobilitě, kterou pořádalo sdružení Regio 2020 dne 14. 9. 2017 v Jihlavě.  Pro... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Prodeje elektromobilů a hybridů rostou, zájem roste také o elektrokola

Prodeje elektromobilů a hybridů rostou, zájem roste také o elektrokola
23. 05. 2019 | Podle Centrálního registru vozidel bylo v roce 2017 u nás registrováno 1525 elektromobilů. Vzhledem k celkovému počtu automobilů jsou to sice zlomky procent, jejich počet však každým rokem roste. Ještě výrazněji to je vidět při pohledu na meziroční srovnání prodejů nových osobních vozů.  V loňském roce 2018 se v České republice prodalo 261 437 nových osobních vozů.... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Krakov bojuje proti smogu

Krakov bojuje proti smogu
10. 04. 2019 | V posledních letech zavedl Krakov přísná opatření, která mají pomoci vypořádat se s "neviditelným zabijákem", jak se někdy smogu přezdívá. Malopolská metropole se podle žebříčku Světové zdravotnické asociace (WHO) dostala na přední místo žebříčku měst s nejvyšším znečištěním ovzduší v Evropě. Může za to především poloha města v údolí řeky Visly, což... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Zelenější Trondheim, elektrokola a magazín Electric Bike Action

Zelenější Trondheim, elektrokola a magazín Electric Bike Action
01. 03. 2019 | Včera byla zveřejněna novinka o zelenějším Trondheimu. Dnes se zaměříme ne jeden jeho rozměr. Trondheim je totiž kopcovitý a navíc tam ještě fouká silný vítr a často prší. Tak proč se v Trondheimu tak často jezdí na kole. Je to jednoduché. Norové jsou chytří a používají elektrokola. Je s podivem, že s tímto fenoménem se u nás tak málo pracuje v rámci tzv. plánů... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)