Pěší doprava

Proč je chůze důležitá?

  Sociální a zdravotní přínosy chůze

  • Přispívá ke snížení výskytu nepřenosných nemocí
  • Snižuje psychologické, zdravotní, ekonomické a sociální náklady vyplývající z dopravních nehod
  • Vytváří bezpečná a pohodlná místa, která podporují interakci, inkluzi a rozmanitost
  • Přínosy značně převyšují rizika úrazů/pádů a znečištění životního prostředí

  Ekonomické přínosy

  • Chodci jsou lepšími zákazníky pro malé podniky
  • Města s pěší dopravou zvyšují výkonnost pracovních míst a přitahují kvalifikované odborníky
  • Zvyšuje hodnotu pozemků a nemovitostí (pozor na gentrifikaci!).
  • Podporuje příjmy z cestovního ruchu
  • Cenově dostupné a spravedlivé rozšíření možností mobility

  Přínosy pro životní prostředí

   neznečišťuje a má malou spotřebu přírodních zdrojů    Aktuality podle tagu
    V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
    Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

    The PEP - Národní politika pěší chůze

    The PEP - Národní politika pěší chůze
    21. 09. 2023 | 12.-13. září 2023 se v Lisabonu pořádalo školení PEP (Celoevropský program pro dopravu, zdraví a  životní prostředí), kterého jsme se za Spolek Partnerství pro městskou mobilitu také zúčastnili. Smyslem bylo, aby účastníci po absolvování programu byli schopni rozvíjet a zlepšovat účinnost národních politik v oblasti pěší dopravy v rámci celého programu v celoevropském... číst dále
    Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

    Úpravy pro aktivní mobilitu na stezce u kanálu poblíž města Aldermaston jsou v plném proudu

    Úpravy pro aktivní mobilitu na stezce u kanálu poblíž města Aldermaston jsou v plném proudu
    12. 09. 2023 | V České republice na podporu výstavby bezpečné cyklistické infrastuktury je realizován projekt CYKLOVIZE2030. V Evropě to ovšem není nic výjimečného, případně se i inspirovat zahraničními příklady. Proto představujeme modernizaci 2,5km dlouhé vlečné stezky podél kanálu Kennet and Avon v Aldermastonu v hrabství Berkshire v Severním Irsku.. Jedná se o součást programu Stezky... číst dále
    Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Nebylo by úžasné, kdyby se v Anglii podařilo zakázat parkování na chodnících?

    Nebylo by úžasné, kdyby se v Anglii podařilo zakázat parkování na chodnících?
    25. 06. 2023 | Soužití chodců a řidičů bývá někdy složité. Auta stojící na chodnících mohou blokovat cestu, obzvláště pro zdravotně postižené. Společnost Sustrans v Anglii chce zakázat parkování na chodnících. Tento článek pro vás přeložil spolek Partnerství pro městkou mobilitu z.s. Originální znění můžete nalézt ZDE.   Parkování vozidel na chodnících je často bezohledné... číst dále
    Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

    12 000 Čechů vykročilo na cestu ke zdraví ve Výzvě 10 000 kroků

    12 000 Čechů vykročilo na cestu ke zdraví ve Výzvě 10 000 kroků
    13. 05. 2023 | Kilo za rok, takový byl trend přibírání české populace během kovidového období.  Aktuálně se s nadváhou či obezitou potýká 75 % mužů a 60 % žen. Změnit to chce Výzva 10 000 kroků. Jarní kolo zahrnulo 12 834 aktivních účastníků, z nich 51 % tvořily osoby s nadváhou či obezitou.  Vyhlášení proběhlo v Prostějově, který zvítězil v počtu zapojených... číst dále
    Štítky: Koordinátor mobility (Role města, tag5), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Městské čtvrti pro pěší: výstavba ve správných lokalitách snižuje naši závislost na autech

    Městské čtvrti pro pěší: výstavba ve správných lokalitách snižuje naši závislost na autech
    20. 01. 2023 | Jednou z aktivit spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. je i realizace výzvy 10000 kroků. Jedním jejím cílem je pomáhat měnit veřejná prostranství, zlepšovat mobilitu ve městech, učit města komunikovat témata spojená s dopravou (zejména plány městské mobility, který musí mít svou komunikační strategii), pomáhat městům tvořit místa pro život v duchu Ghelovských... číst dále
    Štítky: Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Program Bezpečné cesty do škol

    Program Bezpečné cesty do škol
    18. 01. 2023 | Celkem tři pražské školy či školky, které podají přihlášku do 24. února 2023, budou vybrány k účasti v programu Bezpečné cesty do školy. Organizace Pěšky městem jim ve spolupráci s dopravními odborníky pomůže navrhnout a zrealizovat nové dopravní řešení pro jejich školu. Program pomáhá řešit nebezpečnou dopravní situaci v okolí škol. Každý čtvrtý školák... číst dále
    Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Anglie a podpora aktivní mobility

    Anglie a podpora aktivní mobility
    01. 11. 2022 | V Anglii byla nedávno založena nová organizace Active Travel England, která se ujímá vedení realizace vládního programu pro aktivní dopravu a cestování. Organizace vznikla na základě jednoho ze závazků plánu 2020 Gear Change – Odvážná vize pro pěší a cyklistickou dopravu. Došlo také k jmenování Chrise Boardmana národním komisařem pro cyklistickou a pěší dopravu v... číst dále
    Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Zahrada Park Krajina: Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy

    Zahrada Park Krajina: Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy
    26. 06. 2022 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. zveřejňuje se souhlasem článek Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy od Ing. Martiny Havlové, Ph.D., autorizované krajinářské architektky České komory architektů. Článek vyšel v časopise Zahrada Park Krajina, vydávaného SZKT (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu). Více o Ceně Víta Brandy. Cílem bylo ocenit realizace... číst dále
    Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

    CycleRAP: Nový nástroj hodnocení rizik pro cyklisty a uživatele lehké mobility

    CycleRAP: Nový nástroj hodnocení rizik pro cyklisty a uživatele lehké mobility
    18. 06. 2022 | Na konferenci Velo-city ve slovinské Lublani byl 14. května představen nástroj CycleRAP, a to v návaznosti na řadu úspěšných pilotních projektů v Evropě a čtyři roky výzkumu ve spolupráci s odborníky v oblasti cyklistiky a dopravní bezpečnosti. CycleRAP je jednoduchá, cenově dostupná a rychlá metoda pro evaluaci bezpečnosti silniční a cyklistické infrastruktury. Jejím... číst dále
    Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Děti si zaslouží bezpečné cesty do školy

    Děti si zaslouží bezpečné cesty do školy
    04. 02. 2022 | Děti ve školním věku patří k hlavním uživatelům pražských chodníků, polovina jejich cest po městě se uskuteční pěšky. Je proto na místě zjišťovat, jak se děti na svých cestách cítí a zda by nechtěly něco změnit. Program Bezpečné cesty do školy takové otázky každoročně pokládá zhruba tisícovce pražských školáků a několika stovkám rodičů.... číst dále
    Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Chůze a jízda na kole či elektrokole pomáhají zmírnit klimatické změny

    Chůze a jízda na kole či elektrokole pomáhají zmírnit klimatické změny
    03. 11. 2021 | Podle nejnovější studie, vedené vědci z Oxfordské univerzity, může rozvoj cyklistiky (včetně e-cyklistiky) a pěší dopravy pomoci zmírnit klimatickou krizi – a to i v případě, že auto nahradíte aktivní dopravou pouze na jeden den v týdnu. Pozvali jsme jednoho z autorů, doktora Christiana Branda, aby nám k tomuto tématu řekl víc. Je vysoce nepravděpodobné, že by... číst dále
    Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Aktivní dojíždění a jeho zdravotní přínosy

    Aktivní dojíždění a jeho zdravotní přínosy
    30. 10. 2021 | Kieran Turner je asistentem výzkumu ve Výzkumném středisku fyzické aktivity pro zdraví (PAHRC) při University of Edinburgh. Na následujících řádcích shrnuje, jaké přínosy získáme začleněním fyzické aktivity do každodenního dojíždění do práce či do školy, a vybízí k účasti v iniciativě Scottish Workplace Journey Challenge, která může zábavnou formou motivovat... číst dále
    Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    S aktivní dopravou je stárnutí jednodušší

    S aktivní dopravou je stárnutí jednodušší
    04. 10. 2021 | Andy Cope (Sustrans Head of Impact and Insight) vysvětluje, jak probíhá naše spolupráce s Centrem pro kvalitní stárnutí. Společně chceme zjistit, jak pomoci lidem ve středním věku (od 50 do 70 let) k využití aktivních způsobů dopravy, a jak si tato věková skupina může udržet, nebo dokonce zvýšit podíl aktivní dopravy ve svém životě. Aktivní doprava, především jízda... číst dále
    Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Co odhalil Evropský týden mobility ve Vídni? Skoro polovina tamějších domácností nevlastní auto

    Co odhalil Evropský týden mobility ve Vídni? Skoro polovina tamějších domácností nevlastní auto
    21. 09. 2021 | Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně Eurocomm-PR Praha 1. září 2021 Až do středy 22. září probíhá napříč městy u nás i v zahraničí Evropský týden mobility. Pro Vídeň je přitom ten letošní již dvacátý v řadě. Podle dostupných dat to však vypadá, že Vídeň na udržitelný způsob dopravy sází celoročně a ne jen jeden týden v roce. Skoro... číst dále
    Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Strade Aperte. Skutečné kilometry nebo mentální krůčky směrem ke změně chování?

    Strade Aperte. Skutečné kilometry nebo mentální krůčky směrem ke změně chování?
    02. 08. 2021 | Vzhledem k tomu, že mnoho lidí volí možnosti aktivní mobility, jako je chůze nebo jízda na kole, byla městskými správami zavedena různá opatření pro podporu aktivní mobility a snížení zatížení veřejné dopravy. Mnoho měst rozšířilo svoji přechodnou infrastrukturu alternativní mobility k vytvoření trvalých řešení. Italské město Milán se inspirovalo různými městy... číst dále
    Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Pedestrianizace. Slyšeli jste o ní?

    Pedestrianizace. Slyšeli jste o ní?
    31. 07. 2021 | Pedestrianizace celých ulic může být opatřením blokujícím přístupnost určitých oblastí pro provoz osobních aut. Drobnější opatření v oblasti infrastruktury však také mohou mít významný vliv na bezpečnost chodců. Německá studie poukázala na různá opatření menšího rozsahu a jejich účinky. Jednalo se například o ostrůvky pro pěší, rozšíření obrubníků pro... číst dále
    Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Aktivní mobilita pomáhá transformovat městské části

    Aktivní mobilita pomáhá transformovat městské části
    20. 03. 2021 | Alstadt-Süd je velmi hustě obydlená část německého Kolín, kde bylo relizováno několik opatření na podporu chodců a cyklistů. Jde například o úpravy jízdních pruhů pro auta, z nichž jsou nyní vyhrazené cyklopruhy, dále odstranění překážek pro chodce, zajištění kvalitního parkování pro cyklisty, a také přípravu strategie pro pěší dopravu, a to ve spolupráci... číst dále
    Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Vídeňská mobilita: skoro každá druhá cesta pěšky nebo na kole

    Vídeňská mobilita: skoro každá druhá cesta pěšky nebo na kole
    25. 02. 2021 | Pandemie výrazně ovlivnila chování a cestování obyvatel ve městech. Ve Vídni v loňském roce výrazně stoupla obliba jízdy na kole a hlavně chůze. Dohromady se na modal splitu podílí ze 46 procent. Podíl automobilistů zůstal beze změny, naopak znatelně ubylo cestujících v MHD, ukazují data vídeňského dopravního podniku.   Práce z domova, dálková výuka a lockdown. Mnoho... číst dále
    Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Humanizace uličního prostoru ke zvýšení kvality života ve městech a obcích

    Humanizace uličního prostoru ke zvýšení kvality života ve městech a obcích
    16. 01. 2021 | Představujeme stránky projektu MALINKA, který shrnuje poznatky o utváření bezpečného dopravního prostoru v ulicích měst a obcí - https://uliceiprochodce.cdvinfo.cz/ Na webových stránkách také najdete: Příručku Bezpečná obec Film Bezpečná obec Cílem projektu MALINKA je přispět nejen ke zvýšení dopravní bezpečnosti, ale i ke zmírnění sociopatologických... číst dále
    Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Evropská rada pro bezpečnost dopravy: Jak na vyšší bezpečnost chodců a cyklistů

    Evropská rada pro bezpečnost dopravy: Jak na vyšší bezpečnost chodců a cyklistů
    25. 10. 2020 | Milán, Amsterdam, Brusel a Paříž. Všechna tato města se během koronavirové krize rozhodla do ulic vylákat víc lidí na kolech. A to pomocí opatření jako vytváření nových cyklopruhů, cyklostezek či aplikování nových strategií bezmotorové dopravy. To všechno přineslo velký nárůst počtu cyklistů, zrychlení i zpříjemnění dopravy. V Česku se zatím vede vášnivá diskuse... číst dále
    Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Chůze v kontextu SUMP

    Chůze v kontextu SUMP
    09. 07. 2020 | Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření pěší dopravy. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „Practitioner Briefing Supporting and Encouraging Walking“, která právě propojuje principy podpory chůze se SUMPem. Inspirativní příklady lze také dohledat na portálu... číst dále
    Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Vídeň: Dočasné cyklopruhy přitáhly o 66 % více uživatel

    Vídeň: Dočasné cyklopruhy přitáhly o 66 % více uživatel
    13. 05. 2020 | O dočasných opatřeních v ulicích měst v době korony jsme psali už několikrát. V současné době se v ulicích objevuje více cyklistů a Vídeň jim proto vyšla vstříc urychleným zřízením nového dočasného jízdního pruhu v ulici Praterstraße, kde narostl počet cyklistů o dvě třetiny. Další pop-up cyklopruh je v plánu. Už v dubnu začala rakouská metropole navíc vyznačovat... číst dále
    Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Vídeň otevírá ulice pro chodce, chrání tím obyvatele před nákazou

    Vídeň otevírá ulice pro chodce, chrání tím obyvatele před nákazou
    15. 04. 2020 | Už dříve jsme zveřejnili několik zpráv o tom, jak světové metropole reagovaly na epidemii COVID-19 opatřeními v dopravě. Vídeň začala s přeměnou tří desítek ulic na pěší zóny. Město tím chce minimalizovat riziko přenosu nákazy a umožnit dodržování bezpečnostních odstupů i v místech s hustou zástavbou.   V rakouské metropoli se od začátku týdne objevuje dvacet... číst dále
    Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Chodíte pěšky, jezdíte na kole? Ve Vídni vás radnice odmění.

    Chodíte pěšky, jezdíte na kole? Ve Vídni vás radnice odmění.
    21. 02. 2020 | Jak jednoduchá může být podpora městské cyklistiky, ukazuje nově Vídeň. Rakouská metropole, dlouhodobě vyhlašovaná za hlavní město s nejvyšší kvalitou života na světě, začíná s pilotním projektem, který obyvatele chodící pěšky a jezdící na kole nebo MHD odmění body Wien Token, které budou moci směnit za vstupy do kulturních institucí nebo na různé akce. Vídeňské... číst dále
    Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Pražské matky rekapitulují

    Pražské matky rekapitulují
    03. 12. 2019 | Pražské matky rekapitulují rok 2019. Představily závěry tří svých projektů: PĚŠKY DO ŠKOLY 2019Výzvu Pěšky do školy přijalo 50 škol z 21 obcí v celé ČR. Celkově se akce zúčastnilo 14 400 dětí ze 760 tříd. Některé školy uspořádaly jeden pěší den, ale zhruba 2/3 zvolily delší časový úsek, tedy alespoň týden, mnohdy i dva. 20 škol se zúčastnilo soutěže... číst dále
    Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

    Skotové více chodí a co Češi?

    Skotové více chodí a co Češi?
    24. 10. 2019 | Zase se jednou potvrdilo, že v Česku nemáme k dispozici dostatek kvalitních dat v časové ose. Kdyby byla, pak by se mohla srovnávat stejněm, jako například ve Skotsku. U nás nejsou, takže jen můžeme odhadovat, že podobné trendy jako ve Skotsku jsou i v Česku, nebo ne? A v níže uvedené zprávě nás zaujala ještě jedna informace. Skotská veřejnost byla vyzvána, aby se vyjádřila... číst dále
    Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Chodíte s námi?...Pěšky do školy

    Chodíte s námi?...Pěšky do školy
    20. 09. 2019 | Druhý ročník akce Pěšky do školy se nám slibně rozběhl. Zapojilo se 56 škol! Vydáváme se za hranice hlavního města a spolupracujeme se školami z Ostravy, Brna, Plzně, Hradce Králové, Písku a spousty dalších měst a menších obcí. Podívejte se na mapu, kde všude se chodí v září do školy pěšky. Každý den se k výzvě přidávají i rodiče, momentálně jich je zaregistrováno... číst dále
    Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Děti (Občan, tag38)

    Krok za krokem: jak se dostat na letiště udržitelným způsobem

    Krok za krokem: jak se dostat na letiště udržitelným způsobem
    14. 08. 2019 | Pěší a cyklistická doprava mohou znamenat další krok směrem k budoucnosti udržitelné dopravy na letištích a v jejich okolí. Marius Nicolescu sleduje, jak jeden evropský projekt posouvá měkkou mobilitu kupředu. Regiony, ve kterých se nacházejí letiště, hledají způsob, jak zlepšit jejich dostupnost prostřednictvím aktivní mobility. Samozřejmě táhnout se s kufrem na letiště... číst dále
    Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Chůze a jízda na kole jsou klíčem k rozvoji fyzické aktivity

    Chůze a jízda na kole jsou klíčem k rozvoji fyzické aktivity
    28. 07. 2019 | Chůze a jízda na kole, pokud slouží jako doprava pro každý den, mohou významně ovlivnit míru aktivity jedince i celé populace. Ať už jdeme pěšky do školy nebo jedeme na kole do práce, aktivní doprava nabízí pohodlný, dostupný a cenově nenáročný způsob, jak se víc hýbat. Pro každého, kdo dnes jako většina žije hekticky a neví, kam dřív, je to jedna z mála příležitostí... číst dále
    Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Pomožte nám zlepšit podmínky pro chůzi.

    Pomožte nám zlepšit podmínky pro chůzi.
    06. 06. 2019 | Využijme toho, že právě nyní občané 30 zemí celého světa vyplňují ten stejný dotazník. Budeme rádi, když se zapojí i lidé z České republiky? Výsledky uplatníme v nové vládní koncepci městské a aktivní mobilty. Dotazník se týká postojů občanů jednotlivých zemí k pěší dopravě. Jinak řečeno, jak se občanům chodí. Co jsou bariéry pro bezpečnou a pohodlnou... číst dále
    Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

    Aktivní mobilita ve městech. Počítají s její podporou evropské a národní fondy?

    Aktivní mobilita ve městech. Počítají s její podporou evropské a národní fondy?
    20. 05. 2019 | Dnes je velmi populární hovořit o podpoře aktivní mobility, o ochraně klimatu, o podpoře řešení městské mobility. Už méně populární ale je dokázat podporu konkrétními a razantními kroky. Hlavním nástrojem, jak mohou města zvyšovat podíl aktivní dopravy, je stavba bezpečné infrastruktury. Podle opakovaných průzkumů jsou hlavní bariéry pro větší využití jízdního... číst dále
    Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)