Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Informovaná komunita je motivovaná komunita. Komunita by měla být centrem sběru dat

Informovaná komunita je motivovaná komunita. Komunita by měla být centrem sběru dat
02. 09. 2021 | Shromážděná data se většinou využívají jako informační zdroj o rozvoji dané lokality (zajištění služeb, infrastruktury atd.) pro politiky a úředníky. Ústřední součástí tohoto procesu by měli být ovšem také místní obyvatelé. Sběr dat by měl probíhat vhodným etickým a odpovědným způsobem a měla by být zcela dostupná pro veřejnost. Přesně o tento rozměr... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Děti (Občan, tag38)

Vliv COVID-19 na dopravu v číslech

Vliv COVID-19 na dopravu v číslech
01. 08. 2021 | V Evropě i na celém světě způsobil COVID-19 významný pokles používání veřejné dopravy. Evropská města jako Lyon nebo Nice zaznamenala na začátku roku 2020 85% až 95% pokles v používání veřejné dopravy. Podobný významný pokles byl pozorován v Nizozemsku. Toto značné snížení počtu cestujících bylo částečně způsobeno nepodloženými obavami lidí, že se ve vlacích... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15)

Ve Vídni připadá jedno auto na tři obyvatele

Ve Vídni připadá jedno auto na tři obyvatele
22. 03. 2021 | Ve dvoumilionové Vídni je registrováno 719 tisíc automobilů, v přepočtu tedy vychází 0,37 auta na osobu. Stupeň motorizace dlouhodobě klesá, počet automobilů totiž roste pomaleji než počet obyvatel. Stejně tomu bylo i v koronavirovém roce 2020. Podle dopravních expertů VCÖ auta ve městech ztrácí na významu. V roce 2020 uskutečnili obyvatelé Vídně 46 procent běžných... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12)

Atlas mobility pro Evropu 2021 byl oficiálně představený v Bruselu

Atlas mobility pro Evropu 2021 byl oficiálně představený v Bruselu
08. 02. 2021 | Bruselská kancelář nadace Heinrich-Böll-Stiftung představila minulý týden zbrusu nový Atlas mobility pro Evropu. Publikace představuje klíčová fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě a přispívá k úsilí o udržitelnou a spravedlivou mobilitu v Evropské unii. Hlavní poznatky z Atlasu jsou shrnuty ve 12 krátkých lekcích. Výhledově by měla vyjít také česká verze, zatím... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Co nás naučil COVID-19 o dopravě a mobilitě?

Co nás naučil COVID-19 o dopravě a mobilitě?
24. 04. 2020 | Posledních šest týdnů přineslo největší změnu v  práce i životního stylu. Nejvíce viditelné bylo, že jsme přestali cestovat. Hlavně jsme ale vyměnili dopravní prostředky. Jak se změnila doprava a co nás naučil COVID-19?     Omezení kontaktů a mobility Snížení objemu dopravy v Česku bylo nejvíce na úkor volnočasových aktivit, tedy rekreace a sdružování se na... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)

Lekce 8., díl 2. Proveďte analýzu problémů a příležitostí (u všech způsobů dopravy)

Lekce 8., díl 2. Proveďte analýzu problémů a příležitostí (u všech způsobů dopravy)
16. 04. 2020 | Čeká republika by mohla učit Evropu, jak zpracovat analýzu v rámci procesu SUMP. V získávání dat a analýzy problémů jsou naše externí firmy skutečně jedničky. Čím delší text analýzy, čím více dat, čím více matematických výpočtů, tím lépe. Ale možná přeci jen něco našim analýzám chybí. Neměla by být analýza taky o něčem jiném? „Neříkejte mi, jaké... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12)

Zveřejněny výsledky prvního celostátního průzkumu dopravního chování u nás

Zveřejněny výsledky prvního celostátního průzkumu dopravního chování u nás
08. 04. 2020 | Od podzimu 2017 do jara 2019 v České republice probíhal historicky první celostátní průzkum, který si kladl za cíl zmapovat odkud, kam, jakými dopravními prostředky a za jakými účely obyvatelé Česka cestují. Data z průzkumu, která byla právě zveřejněna, mají přispět k efektivnějšímu a smysluplnějšímu plánování dopravy zohledňujícímu současné i budoucí potřeby... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12)

PUMM Olomouc - průzkum určení monitorovacích indikátorů

PUMM Olomouc - průzkum určení monitorovacích indikátorů
21. 12. 2019 | V roce 2018 schválilo Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání strategický dokument Plán udržitelné městské mobility Olomouc (dále jen „PUMMO“) podle maximalistického scénáře. Dokument byl poté předložen Komisi pro posuzování dokumentu městské mobility (Ministerstvo dopravy), která ho také přijala. Tento dokument je rozdělen na dvě části: Analytickou a Návrhovou,... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12)

Příklady z praxe - průzkum mezi studenty a učiteli

Příklady z praxe - průzkum mezi studenty a učiteli
26. 11. 2019 | Uvádíme nejlepší říklady z praxe, které by vám mohly pomoci nadefinovat průzkum mezi studenty a učiteli.  Obecně platí, čím přesnější a detailnější údaje jsou potreba, tím nákladnější a delší průzkum musí být.Konkrétní metodika musí být tedy postavena v rámci finančních mozností, časového omezení (mj. aktivní doprava kolísá výrazně v letním a zimním... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Kampaně (Občan, tag35)

Průzkum k tématu dopravy a volného času dětí v Mladé Boleslavi z roku 2012

Průzkum k tématu dopravy a volného času dětí v Mladé Boleslavi z roku 2012
22. 11. 2019 | V roce 2012 proběhl v Mladé Boleslavi průzkum k tématu dopravy a volného času dětí. Proč? Dnešní děti mají mnohem méně příležitostí k samostatnému pohybu venku, než mívala generace jejich rodičů. Bezpečný prostor pro spontánní hry s kamarády nebo třeba pro ježdění na kole je pro většinu z nich nedostatkovým zbožím. Jejich potřeby pro zdravý vývoj se ale nezměnily:... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Děti (Občan, tag38)

Český výzkum by se měl učit od toho norského.

Český výzkum by se měl učit od toho norského.
25. 09. 2019 | Položme si řečnickou otázku. Kdy naposledy česká výzkumná instituce, či nějaká vysoká škola zveřejnila zprávu tohoto typu: "Infrastrukturní opatření zvýšila využití cyklistiky v norských městech o 31 %". Je nepsaným tajemstvím, že výzkumné organizace a university se musí honit především za odbornými články, za které dostávají RIV body, aneb body, za které dostávají... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12)

Dopravní chování začíná v naší hlavě

Dopravní chování začíná v naší hlavě
16. 09. 2019 | Lidé se často domnívají, že dělají taková rozhodnutí, která jsou pro ně co nejlepší a nejracionálnější, a to i pokud jde o volbu dopravy. Při hledání vyhovujícího řešení pro jakoukoliv záležitost související s dopravou se však náš rozum nevyhnutelně potkává s našimi zvyky a postoji. A o tom by měl být Evropský týden mobility, který právě začíná. Bourat... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)

Motorizace v Německu je mezigenerační otázkou

Motorizace v Německu je mezigenerační otázkou
24. 06. 2019 | V souvislosti s dlouhodobými strategiemi se někdy objevuje úvaha, že jejich plné důsledky pocítí mladá generace. Je tedy přirozené sledovat, jaké jsou možnosti a potřeby mladých lidí. Například v sousedním Německu se dopravní chování mladých v poslední době mění: hlavním trendem je automobily používat, nikoli vlastnit. "Starší lidé se v dlouhodobém horizontu... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Senioři (Občan, tag40)