Už jste přemýšleli o tom, že auto nemusíš vlastnit, ale v klidu využívat?
Existuje více způsobů jak na to.
Jak město vychází vstříc těmto iniciativám.
Pokud slíbila voličům více parkujích míst, tak co kdyby začala slibovat, zajistíme více volných parkujících míst. Víte v čem je rozdíl?

Inspirativní čtení

Car Club – Obvykle jde o organizovaný systém, pro jehož členy jsou na kratší časové úseky k dispozici osobní auta.

Ride sharing – Koncept sdílených jízd autem není nový, v různých zemích se však rozvíjel značně odlišně, a to včetně terminologie. Volně lze ride sharing definovat jako jakýkoliv systém, který řidiči usnadňuje možnost svézt někoho dalšího. Jde o poměrně širokou škálu aktivit, počínaje neformálním svezením kamaráda nebo příbuzného až po formálně organizované systémy společných jízd zaměstnanců do práce a z práce. Ride sharing (termín používaný v Evropě) se jinak nazývá lift giving, carpooling (v Severní Americe) a car sharing (v zemích Spojeného království). Car pool je ve Spojeném království termín, který popisuje situaci, kdy organizace/firma vlastní jedno nebo více aut určených pro zaměstnance pro služební účely.

Carpooling – Systém, kdy dvě nebo více osob sdílejí stejnou cestu a jedou autem, které patří jednomu z účastníků jízdy (ve Spojeném království se používá termín Car Sharing).

Car sharing – Jedna ze služeb v oblasti mobility. Lidé platí za hodinu / den používání auta, které vlastní konkrétní společnost, jež systém provozuje pro komerční účely. Auta se obvykle nenacházejí na jednom centrálním parkovišti, ale jsou rozmístěna po celém městě, nebo dokonce v několika městech.

Van pooling – V tomto případě zaměstnanci určité organizace/firmy jezdí společně do práce a z práce minibusem a dělí se o náklady na zakoupení vozidla a jeho provoz. V některých firmách mohou získat i příspěvek zaměstnavatele, nebo celý systém může organizovat třetí strana.

Příklady k inspiraci