Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Finance v kontextu SUMP

11. 07. 2020

Plán udržitelné městské mobility reprezentuje určité postoje, východiska, která lze považovat za status quo. Ta by se měla projevit při návrhu opatření. Dnes se zaměřujeme na propojení principů finnacování se SUMPem. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „TOPIC GUIDE FUNDING AND FINANCING OF SUSTAINABLE URBAN MOBILITY MEASURES.

Inspirativní příklady lze také dohledat na portálu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/finance


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)