Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Partnerství pro městskou mobilitu má před sebou nové úkoly

29. 01. 2021

Čtyřletý evropský projekt Partnerství pro městskou mobilitu, který vznikl v roce 2017 pod hlavičkou Městské agendy pro EU (Urban Agenda for EU), uzavřel svoji činnost odevzdáním hlavních výstupů. Jeho úkoly ale zdaleka nekončí, právě naopak. Na působení evropského partnerství v ČR navazuje sdružení měst, které přijalo spolu s misí i stejný název, tedy Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Evropský projekt měl za hlavní cíl vytváření dlouhodobých partnerství a kontaktů, prošlapávání nových cest a formování inovativních přístupů k městským tématům (klíčové termíny jako „rolling agenda“, „new approach“, „experimental and innovative governance“, „equal footing“ etc.), které skončením dalšího z celkových 14 tematických partnerství nezanikají. Některá partnerství, respektive konkrétní garanti opatření (z celkových přibližně 150 actions) vytvoří několik tematických klastrů, na kterých budou dále spolupracovat. Příkladem budiž „Digitisation cluster“, „Green cluster“ nebo klaster „Better regulation“. Na národní úrovni v České republice potom pomyslnou štafetu přebral už zmíněný stejnojmenný spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Evropská komise spolu s členskými státy, evropskými městy a zainteresovanými stranami bude nadále s Městskou agendou pro EU pracovat jako s experimentálním procesem, potažmo mechanismem či  implementačním nástrojem. Ten bude využíván již v blízké budoucnosti mj. při

  • Implementaci Obnovené lipské charty, schválené 30. 11. 2020 ministry členských států EU;
  • Implementaci Evropské urbánní iniciativy (EUI), kterou spustí Evropská komise.

Strategické přístupy k městským záležitostem představované body 1 a 2 budou tedy v nejbližších letech dále rozvíjeny. To je i do budoucna příležitost se vzájemně inspirovat v prostředí EU a nabyté zkušenosti přenášet do prostředí českého.

 

Závěrečné výstupy z evropského projektu PUM

  • Článek v časopisu Urbanismus a územní rozvoj z léta 2020: http://www.uur.cz/default.asp?ID=5107
  • Souhrn původních výstupů PUM z listopadu 2020 („PUM Outcomes“) – ke stažení zde (v angličtině)
  • Akademie městské mobility: Informace v češtině: https://www.akademiemobility.cz/partnerstvi-pro-mestskou-mobilitu
  • Futurium: výstupy v angličtině: www.ec.europa.eu/futurium/en/urban-mobility/library

 


Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Ke stažení

PUM_Outcomes.pdf (2.5 MB)