Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Certifikovaná metodika Plánu udržitelné městské mobility SUMP 2.0.

30. 01. 2022

Ministerstvo dopravy certifikovalo novou metodiku Plánu udržitelné městské mobility SUMP 2.0. V čem je stejná a v čem je jiná od první verze?

Nový přístup začíná nepatrnou maličkostí. V České republice se pro Plán Udržitelné Městské Mobility používá zkratka PUMM. Tato metodika se cíleně vrací ke zkratce SUMP odvozené od prvních písmem anglického názvu Sustainable Urban Mobility Plan. Kvůli překladu z anglického do českého jazyka se totiž ztratila pointa celého SUMP – zatímco v českém kontextu je na prvním místě slovo plán, tak v anglickém je slovo sustainable, tedy přídavné jméno udržitelná. To je na prvním místě při jakémkoliv plánování. Proto se nová metodika SUMP 2.0 chce vrátit ke kořenům a zdůrazňovat slovo „Sustainable“. Udržitelnost znamená prosperitu, nezavírá, ale otevírá možnosti a dává prostor pro volbu.

Metodika SUMP 2.0. se dá přirovnat k minci, která popisuje principy plánování udržitelné městské mobility ze dvou stran. Na jedné straně prezentuje „klasický“ cyklus dvanácti po sobě následujících kroků SUMP, kdy jednotlivé kroky mají být prováděny postupně jeden po druhém. Jelikož ale praxe ukazuje, že tento přístup částečně selhává, tak nová metodika SUMP 2.0. mění pořadí a první kapitolou představuje základní principy plánování udržitelné městské mobility.

Od začátku je nutné mít na paměti, že SUMP je třeba vnímat jako strategický, nikoliv jako technický dokument. Klíčovým rozměrem je politická zodpovědnost a odpovědnost výkonných orgánů.

Dále je potřeba věnovat daleko vetší pozornost komunikačnímu rozměru, který není možné jen zredukovat na komunikaci uvnitř týmu, na několik veřejných slyšení, na web, či na pár osvětových akcí, které stejně město už dělá. Komunikace musí být spojená s cílenou politikou města směřující ke snižování počtu aut ve městě. Součástí takové politiky je vytváření ideálních podmínek pro pěší a cyklisty a motivování svých občanů, aby více jezdili na kole nebo chodili pěšky, případně používali MHD.

Rozdíl se dá vyjádřit i následovně. Metodika SUMP 1.0. dává důraz na zpracování samotného dokumentu, metodika SUMP 2.0. na implementační fázi.

Nová certifikovaná metodika MD prezentuje základní výsledek projektu MOBILMAN – Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility (TL02000400), který byl podpořen Technologickou agenturou České republiky. Metodiku zpracovalo konsorcium čtyř partnerů: FD ČVUT v Praze, VŠE v Praze, DFJP, Univerzita Pardubice a spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

Metodiku je možné si stáhnout na na tomto odkaze.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)