Připomínky k návrhu metodiky SUMP 2.0.

Dne 14. 12. 2020 je představen návrh metodiky Plánu udržitelné městské mobility, tzv. SUMP 2.0.  Cílem je zanést do metodiky připomínky na základě participace s politiky, úředníky, odborníky a širokou veřejnosti.

V České republice se pro Plán Udržitelné Městské Mobility používá zkratka PUMM. Metodika se ale vrací ke zkratce SUMP, odvozená od prvních písmem anglického názvu Sustainable Urban Mobility Plan. Kvůli překladu z anglického, do českého jazyka se totiž ztratila pointa plánování. Zatímco v českém kontextu je na prvním místě slovo Plán, tak v anglickém je slovo Sustainable - neboli "Udržitelné".  jenže právě toto slovo je v českém poltickém slovníku nepopulární. A přitom by stačilo tak málo. Vidět v SUMP a ve slově Sustainable plánování pro města, ve kterých naše děti i jejich děti budou chtít žít. Zjednodušeně. Metodika je postavena na čtyřech písmenech.

S. (sustainable)


U. (urban)


M. (mobility)


P. (plan)


Návrh české metodiky SUMP 2.0. - verze k 14. 12. 2020
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Evropská metodika SUMP 2.0.
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Princip participace je jednoduchý. Ke každé kapitole evropské metodiky bude vydána lekce,  která následně bude zveřejněna v rámci novinek, bude umístěna do této sekce a dále bude šířena prostřednictvím sociálních sítí. Zpětná vazba bude promítnuta do příslušné české kapitoly. Každý měsíc probíhají k lekcím webináře, dále na začátku září proběhne letní škola a na podzim k metodice SUMP 2.0. proběhne i konference.


Celkem se průběžně zpracovává 20 lekcí v této struktuře:


Jednotlivé lekce současně vychází z principů Místní agendy 21.

Nová metodika SUMP 2.0. má být považována za užitečného průvodce, či facilitátora, než za přesnou šablonu s definovanými výstupy. Má ale jasně definovaný hlavní cíl – má pomoci vytvořit příjemnější prostředí pro život, které budou moci využívat i budoucí generace. Nová metodika SUMP 2.0. by tak měla městům pomáhat, nikoli je svazovat, předepisovat a nařizovat.

Hlavní změny oproti první verzi spočívají v jiných důrazech – přechod k sídelním plánům mobility (tj. problémy s dopravou mohou vznikat i desítky kilometrů za městem, je třeba se tedy dívat na širší vazby) a dále důrazem na určité vybrané části procesu, jako je participace, evaluace, politická podpora, a především implementace.

Rozdíl mezi novou a starou metodikou tak není v principech, ale v postupech. Zatímco první generace SUMP byla především v režii odborných firem, tak druhá generace chce dát kompetence více do rukou samospráv.

Na aktualizaci metodiky SUMP 2.0. se spolupodílí FD ČVUT v Praze, Univerzita Pardubice a VŠE v Praze v rámci projektu MOBILMAN - Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility za finanční podpory TAČR (TL02000400). Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. koordinuje participační proces a spravuje tento webový portál. Počítáme, že v průběhu realizace metodiky SUMP 2.0. se přidají další organizace, které se stanou garanty pro jednotlivé odborné oblasti.

Je jedno, zda jste politik, úředník, projektant, zástupce firmy, nebo občan. Informace může použít kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Nejde ale jen o to získat informace, ale také je jim porozumět a jednat podle nich. Chceme vás motivovat, zaujmout, chceme spolu s vámi hledat souvislosti mezi životem a teorií. Nevíme všechno. Příprava metodiky je tak překvapivě postavena na myšlenkách z videa, které nás také inspirovalo:

aneb byla vlastně nádoba z příběhu plná? Kdy my můžeme řííci o sobě říci, že už vše známe, že jsme "naplněni" informacemi?