Fáze 2 - Strategická část


Cílem druhé fáze je ve spolupráci s veřejností a zainteresovanými subjekty definovat strategické směrování vašeho plánu udržitelné městské mobility. Zásadní otázky, které si musíte položit:

  • Krok 4. Jaké jsou naše možnosti do budoucích let? Analyzujte pravděpodobné změny v důležitých externích faktorech, které ovlivňují městskou mobilitu (např. demografický vývoj, informační technologie, klima), a vytvořte scénáře, které budou zkoumat alternativní strategická směrování. Scénáře se pokoušejí zachytit rozsah nejistoty, která přichází při pohledu do budoucnosti, a přináší tak lepší faktickou základnu pro strategická rozhodnutí.
  • Krok 5. Jaké město chceme? Spolu s veřejností a zainteresovanými subjekty připravte vize, které pomohou pochopit, jak vypadá žádoucí budoucí vývoj města (takový, jaký vychází z výsledků analýzy stavu mobility a dopadů jednotlivých scénářů). Společná vize a společné cíle, to jsou základní kameny každého PUMM. Ujistěte se o tom, zda vaše cíle řeší důležité problémy v obci a zda se zabývají všemi způsoby dopravy v daném funkčním městském regionu.
  • Krok 6. Jak určit, zda jsme uspěli? Definujte soubor strategických indikátorů a úkolů, které vám umožní sledovat pokrok směrem k realizaci všech cílů, aniž byste museli provádět sběr nových dat. Zvolte ambiciózní, ale proveditelné úkoly, které jsou v souladu s jinými strategickými oblastmi.

V závěru druhé fáze jste se dostali k dalšímu milníku, kdy máte stanovenou vizi, cíle i úkoly, to vše s podporou veřejnosti a zainteresovaných subjektů.


Shrnutí

Byla definována strategická fáze plánu udržitelné městské mobility a nacházíme se v polovině plánovacího cyklu. Byla přijata celá rada důležitých rozhodnutí o budoucí vizi města, o cílech města, strategických rozhodnutích – to vše dohromady tvoří strategické priority SUMP. Tyto výsledky lze shrnout do souhrnného dokumentu, který bude zajištovat stabilní rámec pro fázi plánování opatření.

Předtím, než vstoupíte do další fáze, byste měli promyslet, zda by nebylo vhodné získat ještě jednou zpětnou vazbu k vašim strategickým prioritám od zástupců veřejnosti, kteří již v dřívějších fázích přispěli svým názorem do diskuze o scénářích, vizi a někdy i do procesu definování cílů/objectives. Tento krok ověří a potvrdí vaše strategické priority i podporu veřejnosti. Pokud je to možné, měli byste získat souhlas se strategickými prioritami i ze strany orgánů s rozhodovací pravomocí (např. městské rady a zastupitelstva). To vám pomůže vybudovat ještě pevnější základnu pro fázi plánování opatření.