2. - 3. 9. 2021
Pracovní porada měst, Javoříčko

Pravidelné setkání měst a příznivců spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. , které se bude konat ve dnech 2. – 3. 9. 2021 v Javoříčku. Témata, která se budou řešit

Téma 1 - Vídeňská deklarace, Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy.

Téma 2 - Audit Koncepce podle evropské metodiky BYPAD.

Téma 3 - Webový portál Akademie městské mobility.

Téma 4 - Světový týden silniční bezpečnosti a další významné dny a týdny

 

> REGISTRACE ZDE <

 

Téma 1 - Vídeňská deklarace, Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy.

Ve Vídni byla dne 18. května 2021 podepsána tzv. Vídeňská deklarace, jejíž součástí byl i Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy. Dokument byl podepsán na 5. schůzce ministrů dopravy, zdravotnictví a životního prostředí členských zemí UNECE, včetně zástupců českého ministerstva dopravy. Dokument, který se stane základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě, vznikl pod hlavičkou Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP). Přihlásí se Česká republika k tomuto dokumentu také konkrétními kroky?

Diskuse by proběhla na workshopu ve dnech 2.- 3.9. 2021 v Javoříčku. Více: https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1371/byl-schvaleny-panevropsky-plan-na-podporu-cyklodopravy

Téma 2 - Audit Koncepce podle evropské metodiky BYPAD

Po půl roce je možné si udělat takový malý audit této Koncepce. Co se povedlo? Co nás čeká, jak zapojit aktivně další ministerstva, co s připomínkami, které nebyly zapracovány apod.? Všechny otázky by mohly být zodpovězeny pomocí auditu dle evropské metodiky BYPAD - https://en.dobramesta.cz/bypad.  Diskuse by proběhla na workshopu ve dnech 2.- 3.9. 2021 v Javoříčku.

Téma 3 - Webový portál Akademie městské mobility

Tento webový portál vznikl jako reakce na novinky v plánování udržitelné městské a aktivní mobility ve spojení s novou vládní Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030 schválenou dne 11. 1. 2021 a dále s novou metodiku SUMP 2.0. (metodikou Plánu udržitelné městské mobility). Webový portál má pomoci vést odbornou diskusi o principech zpracování plánů udržitelné městské mobility. Odborná veřejnost má sice možnost si vyhledávat informace na řadě zahraničních webových portálů, např. na ELTIS (The Urban Mobility Observatory https://www.eltis.org/), ale v českém prostředí jsou informace doposud roztříštěné. Proto nová Koncepce přišla s návrhem, aby takový webový portál existoval i v českém jazyce. Na webovém portálu spolupracuje celá řada organizací: Česká silniční společnost, sekce SAMDI (Silniční a Městské Dopravní Inženýrství), spolek Partnerství pro městskou mobilitu, Česká komora architektů, FD ČVUT v Praze, Univerzita Pardubice, VŠE v Praze a celá řada dalších odborných organizací. Portál bude představen na Silniční konferenci.
Více: https://www.akademiemobility.cz/o-akademii

Téma 4 - Světový týden silniční bezpečnosti

Každý rok mezi 17. a 23. květnem probíhá pravidelně Světový týden bezpečnosti silničního provozu, letos se speciálním podtitulem Ulice pro život #Love30. Součástí tohoto týdne je celosvětová výzva, která je zveřejněna na tomto odkaze: https://www.unroadsafetyweek.org/en/home. Jak ale vnímáme bezpečnost? Pro koho a za jakých podmínek? Jak se na danou problematiku dívá nová metodika SUMP 2.0.).

Více: https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1370/svetovy-tyden-silnicni-bezpecnosti-17.---23.-5.-2021

Modul: Akce