Kapitola 9 - Příprava na schválení a financování

Modul: Seznam podstránek


9.1 Vypracujte finanční plány a dohodněte se na sdílení nákladů

9.2 Dokončete přípravu dokumentu „Plán udržitelné městské mobility“ s důrazem na zajištění kvalityPo prvních odhadech nákladů, které jste provedli dříve, nyní nastal čas vypracovat definitivní a konkrétní finanční plány pro všechny činnosti. Podle zvyklostí, které panují ve vaší organizaci, je možné podrobný program financování začlenit přímo do PUMM, nebo ho ponechat jako samostatný proces. Plán udržitelné městské mobility shrnuje výsledky veškerých předchozích aktivit města. Poté, co na základě zpětné vazby ze strany veřejnosti a zainteresovaných stran v dokumentu provedete nutné úpravy, a po závěrečné kontrole kvality, je třeba přistoupit k formálnímu schválení a přijetí politickými představiteli města.