Kapitola 10 - Řízení implementace


10.1 Koordinujte implementaci činností

10.2 Zajistěte nutné služby a zboží


Poté, co byl SUMP oficiálně schválen a přijat, je zahájena implementační fáze. Vzhledem k tomu, že Plán udržitelné městské mobility je strategickým dokumentem, poskytuje jasný a spolehlivý rámec pro aktivity, ale neslouží k podrobné specifikaci toho, jak budou implementovány jednotlivé činnosti a co je třeba pro jejich implementaci zajistit (zakoupit). Tyto složité implementační úkoly obvykle neprovádí hlavní tým SUMP, ale odpovědný odbor/oddělení. Proto je důležité předat potřebné informace implementátorům z řad odborníků, a následně dostatečně koordinovat implementaci všech aktivit. Hlavní tým tak zajistí potřebnou konzistentnost procesu. Například zatímco zajištění služeb a zboží je v jakékoliv veřejné správě standardním procesem, zadávání tenderů na inovativní produkty nebo „zelené nákupy“ často vyžadují pozornost hlavního týmu SUMP, který zajistí úspěšné zavedení jak nových produktů, tak nových postupů při pořizování služeb/zboží.