Aktivita 4.2. Diskutujte o scénářích s veřejností i zainteresovanými subjekty