Kapitola 8 - Rozdělte opatření na činnosti a přidělte odpovědnost

8.1 Popište všechny činnosti

8.2 Identifikujte finanční zdroje a proveďte posouzení finančních kapacit

8.3 Dohodněte se na prioritách, odpovědnostech a časovém harmonogramu

8.4 Zajistěte širokou politickou i veřejnou podporu

Balíčky opatření, které byly vytvořeny v předchozí fázi, musí být v rámci provozního plánování rozděleny do úkonů/činností, které jsou proveditelné pro instituce odpovědné za jejich realizaci. Na základě podrobného popisu činností a odhadovaných nákladů je třeba jasně stanovit povinnosti a odpovědnost, implementační priority a časový harmonogram. V této fázi je také nezbytné informovat o konkrétních činnostech ty subjekty, kterých se nejvíc týkají (velmi často jde o širokou veřejnost), stejně jako osoby s rozhodovací pravomocí. Hlavním cílem tohoto kroku je dohodnout se na souboru jasně definovaných činností, které přispějí k dosažení vize a cílů/objectives SUMP, a zajistit jim širokou podporu.