Kapitola 11 - Monitorujte, provádějte úpravy a komunikujte

Modul: Seznam podstránek


11.1. Monitorujte pokrok a provádějte úpravy

11.2. Informujte veřejnost a zainteresované subjekty, zapojte je


Nepřetržité monitorování patří mezi základní znaky procesu plánování udržitelné městské mobility. Zvyšuje efektivitu procesu i kvalitu implementace. Úspěšnost implementační fáze zajistíte nastavením základní hodnoty před implementací a včasným zahájením monitoringu. Tak budete schopni adekvátně reagovat na změny. S výsledky monitorování je potřeba v procesu dále pracovat, optimalizovat další implementaci a informovat veřejnost i zainteresované strany. V tomto kroku je širší veřejnost vůbec poprvé přímo ovlivněna implementací činností a můžete tedy zaznamenat zvýšený zájem. Proto místní potřebují pravidelný přísun informací a možnost zapojit se.