Kapitola 12 - Proveďte kontrolu a poučte se ze zkušeností


12.1 Analyzujte úspěchy a neúspěchy

12.2 Sdílejte výsledky i poznatky

12.3 Uvažujte o nových problémech a řešeních

 


Celý proces plánování udržitelné městské mobility je cyklus, protože představuje nepřetržitý vývoj a konec procesu je současně začátkem. Svět – i vaše město – se trvale mění a vyvíjí. I když je celý cyklus ukončen, je třeba zjistit, co se povedlo a co nepovedlo, je třeba sdílet zkušenosti s obyvateli města, a také přemýšlet o nových problémech a výzvách i možných řešeních. V tomto kroku se můžete poučit z úspěchů i neúspěchů a získané poznatky použít v dalším procesu SUMP.


Milník: Evaluace implementace opatření byla dokončena

Gratulujeme – úspěšně jste došli až k poslednímu milníku celého cyklu. Tento bod označuje dokončení implementace opatření i její evaluace, konec celého cyklu, a současně i začátek nového procesu PUMM. V tomto bodu se také ohlížíte zpět na opatření, která jste naplánovali a realizovali, na znalosti a dovednosti, které jste získali, na problémy, kterým jste museli čelit. A na tomto základě se můžete odvážit pohlédnout vpřed. Co můžete od nového plánování očekávat, jakými nápady se chcete zabývat, co byste chtěli zlepšit? Sdílejte výsledky evaluace a pokud již padlo rozhodnutí, informujte o záměru pokračovat v procesu a připravit další plán udržitelné městské mobility. Můžete to udělat například formou veřejné akce, na kterou pozvete obyvatele města, zainteresované subjekty i (místní) média.

Dokončení plánovacího cyklu a jeho úspěchy, to vše si zaslouží oslavu s místní komunitou. Můžete být kreativní a zkušenosti z procesu představit v interaktivních formátech (např. procházka městem, prezentace stavu před a po, filmový záznam atd.). Ukažte lidem, čeho jste společně dosáhli, na co můžete být hrdí a co může přinést budoucnost, pokud budete v procesech PUMM pokračovat.