Kapitola 4 - Vypracujte scénáře a společně proveďte jejich posouzení

Modul: Seznam podstránek

4.1 Vypracujte scénáře pro možný budoucí vývoj

4.2 Diskutujte o scénářích s veřejností a zainteresovanými subjekty

Na základě analýzy problémů a příležitostí byste měli připravit různé scénáře pro budoucnost a prodiskutovat je s veřejností a zainteresovanými subjekty. Díky těmto scénářům by všichni měli lépe pochopit, jak by mohla vypadat budoucnost mobility ve vaší obci. Tímto způsobem mohou sloužit jako zdroj informací a inspirace pro následnou přípravu vaší vize.