KONFERENCE KE KONCEPCI MĚSTSKÉ A AKTIVNÍ MOBILITY
14. 12. 2020, ON-LINE

 


Záznam z pracovní porady k meziresortnímu připomínkovému řízení

TERMÍN: 14. prosince 2020,
09:00 – 16:00

Pořadatelé:
 

(pro zvětšení obrazovky klikněte na logo YouTube v pravém dolním rohu obrazovky)

Část 1

Část 2

Část 3

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

 

PROGRAM:

 

MLUVČÍ:

 1. Michal Ulrich (Ministerstvo dopravy ČR)
 2. Peter Klučka (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

 

Co víme o koncepcích městské a aktivní mobility? Jak jim můžeme pomoci?

MLUVČÍ:

 1. Jaroslav Vymazal (poslanec Parlamentu ČR): Mezinárodní výzva k akci: Call to Action
 2. Vít Sedmidubský (Ministerstvo dopravy ČR): Dopravní politika ČR 2021 – 2027 a Koncepce městské a aktivní mobility v ČR
 3. Erika Horanská (riaditeľka Odboru mestského rozvoja, Ministerstvo dopravy a výstavby SR): Dobré město, městský rozvoj, odbor mobility

 

Naučili jsme se skutečně „číst“ širší kontext?

MLUVČÍ

 1. Vladan Hodek (axioHM s.r.o.): Město krátkých vzdáleností - město pro život
 2. Michal Ulrich (Ministerstvo dopravy ČR): Význam SUMP v kontextu fondů EU s důrazem na OPD (aktuality k financování)
 3. Jiří Vlček (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR): Výstupy z evropského projektu Partnerství pro městskou mobilitu 
 4. Dagmar Kočárková (Česká silniční společnost): Aktuální trendy v oblasti městské mobility 


 

11:30-12:30   Oběd, ale také prostor pro otázky

 

Najdeš10 rozdílů mezi metodikou SUMP 1.0. a SUMP 2.0?

MLUVČÍ

 1. Jaroslav Martinek, Květoslav Syrový (Fakulta dopravní ČVUT, spolek Partnerství pro městskou mobilitu): Metodika SUMP 2.0


 

Strategický plán jako textový, nebo živý dokument?

MLUVČÍ

 1. Tatiana Kratochvílová (náměstkyně primátora Bratislavy): Jak se daří naplňovat vedení Bratislavy jejich vlastní plán - PLÁN BRATISLAVA?
 2. Peter Rozsár (spolek Cyklokoalícia): Ako odbrzdiť cyklostratégiu, koncepci městské a aktivní mobility, tentoraz už naozaj?
 3. Vít Král (Živé Milevsko Smart Region): Proč „BE SMART“? SUMP Živé MiIevsko - SUMP 2.0. Ocenění v soutěži Chytrá města 2020.
 4. Roman Meliška (Urban Laab): Jak nám utíká svět?

 

Umíme komunikovat téma doprava? Znáte slovník zakázaných slov?

MLUVČÍ

 1. Petr Král (VŠE Praha): Marketingová komunikace
 2. Jitka Vrtalová (Partneství pro městskou mobilitu, z.s.): CityChangers. Proč koncepce potřebuje svoje mluvčí?
 3. Daniel Brýdl (starosta Litomyšle): Litomyšl je městem krátkých vzdáleností
 4. Martin Buršík (místostarosta Příbrami):Parkování je jen špička ledovce


 

Kdy přestane být parkování středem pozornosti občanů a politiků?

MLUVČÍ

 1. Pavel Drdla (DF Jana Pernera Univerzita Pardubice): Veřejná doprava a  příklad dobré praxe: změny v MHD Žďár nad Sázavou
 2. Petr Smítal (cyklokoordinátor Olomouckého kraje):Koordinace aktivní mobility v Olomouckém kraji
 3. Tomáš Horník (DF Jana Pernera Univerzita Pardubice): Strategie BESIP a aktivní mobilita
 4. Aleš Bakoš (ředitel mmcité): Doprava a veřejný prostor