1. prosince 2021
Inspirační fórum Svazu měst a obcí ČR

Inspirační fórum Svazu měst a obcí ČR, které se historicky poprvé uskutečnilo ve středu 1. 12. 2021 v pražském kině Přítomnost, hledalo odpovědi na otázky týkající se problematiky veřejného prostoru u nás – ať už v metropoli, ve velkých městech či menších obcích a vesnicích. Cílem projektu bylo vytvoření živé diskusní platformy pro sdílení zkušeností mezi zástupci našich měst a obcí, architekty, sociology a dalšími odborníky, kteří se významně podílí na proměnách veřejných prostranství a udávání trendů v souvisejících oblastech.

Hosté středeční konference diskutovali konkrétně o těchto tématech:

společenský význam a ekonomická udržitelnost veřejných prostranství

vzdělávací a školské budovy

veřejné osvětlení

adaptace veřejných prostranství na změnu klimatu

Konferenci zahájila Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR.

Kompletní záznam z akce můžete vidět zde:  https://www.smocr.cz/cs/inspiracni-forum

Předávání zkušeností a inspirace

Jak tvořit nadčasové projekty pro rozvoj měst a obcí? Jak nastavit komunikaci s veřejností a proč je dobré zapojovat odborníky? Kolik času potřebujeme k opravdu k nadčasovému plánu rozvoje města či obce? Na koho se obrátit a kde hledat finanční zdroje?

Moderátor Ondřej Cihlář (VOSTO5) se v panelových diskuzích s řečníky doptával na jejich zkušenosti a doporučení při řešení konkrétních realizací a příprav projektů, které byly předneseny jako příklady dobré praxe. Potěšila ho například spolupráce měst Bratislavy a Prahy na projektu  “lavička”, kdy Praha věnovala zdarma spřátelené metropoli design městských laviček k užívání.

V rámci projektu Inspiračního fóra vznikly také Karty investičních příležitostí, o kterých na závěr promluvila Mgr. Monika Štěpánová, ředitelka sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMO ČR. Karty mají pomoci zastupitelům a zástupcům samosprávy pomoci s přípravou a realizací projektů v oblastech veřejného osvětlení, vzdělávací infrastruktury v obcích, úpravě veřejných prostranství či proměnách brownfieldů. Karty ke stažení na www.smocr.cz

Můžete se inspirovat příklady dobré praxe:

  • Ostravou a jejich příběhem proměny sídlišť
  • Palkovicemi a jejich dlouhodobou spoluprací s významným architektem Kamilem Mrvou
  • Kunčicemi pod Ondřejníkem a jejich cestou k rozvojovému plánu obce a zapojení odborníků i zvládnutou komunikaci s veřejností
  • Heršpicemi, kde právě otevírají otázku, jak přizvat po odborných diskusích o příštím nasměrování obce veřejnost
  • Buštěhradem, kde se jim podařilo navázat dlouhodobou spolupráci s Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT
  • Březí u Mikulova má za sebou realizaci nového veřejného osvětlení a své zkušenosti předávají dalším mnoha zájemcům nejen z okolí

Na Inspiračním fóru SMOČR na starosty a zastupitele navazovali řečníci z řad odborníků a přinášeli zkušenosti a nové trendy v plánování, revitalizaci a rozvoji veřejných prostranství. Prvním krokem je shoda veřejnosti, zastupitelů i odborníků v otázkách PROĆ, PRO KOHO a CO v zadání projektu.

Těšíme se na příští rok, kdy budeme opět aktivovat tuto platformu a inspirovat a vzdělávat zástupce obcí, měst i laickou veřejnost.

Mezi mnoha zajímavými příspěvky zazněly například:

Veřejná prostranství jako horizontální kvalita města: Doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. promluvila o tom, jakým způsobem kvalita veřejných prostranství ovlivňuje kvalitu života ve městě a zmínila několik příkladů realizací úpravy veřejných prostor, např. revitalizaci Komenského náměstí v Praze, revitalizaci Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze nebo realizaci Památníku Jana Palacha ve Všetatech.

Jak centrum dědiny proměnit v srdce obce: Radim Bača, starosta severomoravské obce Palkovice promluvil o tom, jaký význam má pro 12 km dlouhou dědinu její centrum a jak se centrum obce ve spolupráci s renomovaným architektem vlastně hledali. V následné panelové diskuzi představil také svůj pohled na péči, výsadbu i kácení vzrostlé zeleně.

 

Sídliště, jak dál? Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy, promluvila o aktuální koncepci úprav sídlištní výstavby v Ostravě a o tom, jak začít s proměnou těchto leckdy nevzhledných městských čtvrtí tak, aby splňovaly parametry moderního a udržitelného obytného prostředí.

 

Biodynamické veřejné osvětlení v prostředí malé obce. Starosta Březí u Mikulova, Miroslav Vymyslický, který pracoval více než 20 let jako vedoucí oddělení vyjednávání Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky, pohovořil mimo jiné o tom, jak se mu vyjednávací kompetence a zkušenosti z krizového managementu hodily při přesvědčování občanů Březí o nutnosti zásadní úpravy veřejného osvětlení v obci.

Na konferenci se objevila i inspirace ze zahraničí: Úvodním spíkrem byl zahraniční host Ing. arch. Matúš Vallo, primátor města Bratislavy. Ve svém příspěvku zmínil cenné inspirativní příklady, které Bratislava čerpá z České republiky. Prof. Nigel Dunnett, respektovaný krajinářský architekt z Velké Británie, promluvil o nutnosti a výhodách zasazení zelených ploch do městského prostředí.

Akce se uskutečnila za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a Britského velvyslanectví v Praze. Programovým partnerem je Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Mediálním partnerem akce byl Deník.

 

Záznam z akce je možno najít zde: https://www.smocr.cz/cs/inspiracni-forum

Modul: Akce