2.–6. října 2023
XXVII. SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES

XXVII. SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES

XXVII. světový silniční kongres se bude konat v Praze v České republice od 2. do 6. října 2023. V jeho rámci proběhne na padesát seminářů, velká výstava, řada technických exkurzí a další společenské akce. Celý program bude tlumočený do českého jazyka. 

Registrace je možná ZDE, včasné registrace končí dnem 5. dubna 2023.


Více informací naleznete na webových stánkách kongresu na adrese


https://www.wrc2023prague.org/


Oficiálním jazykem kongresu je angličtina, francouzština, španělština a čeština.

Ke stažení:

2ndCircular_CZE.pdf (2.2 MB)
Modul: Akce