4. - 5. 10. 2022
Silniční konference

V Kongresovém centru v Praze se ve dnech  4. - 5. října 2022 uskuteční 29. ročník silniční konference. 

Kompletní program konference je již zveřejněn na tomto odkaze.
Registrovat se muzete na tomto odkaze: https://www.silnicnikonference.eu/on-line-prihlaseni/

Problematika Udržitelné mobility bude prezentována 4. října mezi 15:30 - 18:00 v sekci Udržitelná městská mobilita a její uplatňování v praxi

Garanti sekce: Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., předsedkyně sekce SAMDI, ČVUT v Praze Fakulta dopravní a Ing. Jaroslav Martinek, Partnerství pro městskou mobilitu.

Prezentace

Přednášející

1. Městská a aktivní mobilita na Světovém silničním kongresu PIARC, vazba na činnost sekce SAMDI ČSS z.s.

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., ČSS – SAMDI, ČVUT FD

2. Evropský atlas mobility v českém kontextu

Ing. Žaneta Gregorová, německá nadace Heinrich-Böll-Stiftung

3. Bezpečnost cyklistické dopravy v evropském kontextu a představení CykloVize 2030, výstupy projektu SABRINA

Ing. Jaroslav Martinek, národní cyklokoordinátor

4. Příklady dobré praxe

• Plánování města pomocí webového dopravního modelu

Ing. Daniel Beran, RoadTwin s.r.o. a Ing. Tomáš Řehák, Správa informačních technologií města Plzně

• Město Třinec – Kampaň 180 dní příležitostí

Leszek Gryga, koordinátor městské mobility v Třinci

• Město Říčany – Cyklostezka v urbanizovaném území

David Michalička, starosta města Říčany

• Hlavní Cena Víta Brandy 2022 za dopravní stavbu nebo opatření - revitalizace Moskevské ulice v Praze 10

společnost Jakub Cigler Architekti

5. Diskuse

Modul: Akce