24.–25.5.2023
Dopravně inženýrské dny, Mikulov

Mezinárodní seminář - XXIII. dopravně - inženýrské dny

„Udržitelná mobilita pro potřeby obyvatel“

Doba pro jednoduchá a logická řešení v dopravní infrastruktuře.

Registrace je možná od 1. 4. 2023 na  http://www.dopravneinzenyrskedny.cz/

Modul: Akce