Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

CityChangers na ZŠ Spojenců v Olomouci

18. 10. 2019

Na ZŠ Spojenců v Olomouci proběhl v pátek 18. 10. 20119 seminář CityChangers pro žáky 7. třídy, který iniciovalo město Olomouc, konkrétně pan primátor města Olomouce Miroslav Žbánek. Prostřednictvím lektora Jaroslava Martinka ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu požádal děti o pomoc. Chce z mnohých oblastí udělat obytné čtvrti, v současnosti orientované na automobilovou dopravu, a změnit je na místa vstřícná k dětem, přesně jak se píše v publikací „20 dobrých důvodů, proč proměnit ulice našich měst a obcí“. Jenže taky ví, že mnohým se takový plán nebude líbit. A tak chce požádat děti, aby mu vymyslely dalších „10 důvodů“, proč by se ulice měly změnit, aby mu napsali dopis, aby to začaly řešit se svými rodiči a pak se uvidí.

Seminář měl ale takový ohlas, že nakonec trval 5 hodin, z toho první dvě hodiny byly určené pro žáky 7. A a další tři hodiny pro žáky 7. B. I když prezentace byla jen jedna, tak v každé třídě byl dán důraz na jinou kapitolu, na tu, kterou si žáci sami vybraly.

Shrnutí závěrů z obou tříd:

  • Třída 7. A si zvolila zapisovatelku, která sepsala 12 dobrých důvodů, proč proměnit ulice města Olomouce,. Diskuse se také točila kolem otázky, proč podporovat aktivní pohyb a proč má být uliční prostor před školou věnován jim. Žákům a učitelům bylo navrženo, aby napsali příběh, nebo namalovali obrázek na téma, jak se dopravují do školy a jak by chtěli, aby vypadala ulice Třída Spojenců.
  • Třída 7. B diskutovala především o samotném Plánu udržitelné městské mobility města Olomouce. Nebyla to ale teoretická diskuse. Rovnou se ptali, jakou budou mít záruku, že ten plán bude zrealizován, respektivně konkrétní opatření, která je zajímají. Živá byla diskuse o samotném slovu "Plán", které si přeložili slovem "Uskutečnění". Na druhé straně se slovem "Udržitelnost" si moc nevěděli rady, tak jsme jim museli napovědět. Žákům bylo navrženo,  aby sami navrhll, co by se mělo ve městě, nebo v okolí zrealizovat. A je jedno, zda se to týká chůze, jízdy na kole, veřejné dopravy, něbo jízdu autem. Pak se jejich návrh porovná s plánem města. A vůbec nejvetší diskuse byla o tom, že Ministerstvo zdravotnictví sice doporučuje, aby žáci chodili o přestávkách na hřiště, trochu si zasportovali, aby žáci měli více pohybu i ve svých hodinách, např. formou hry, ale na druhé sttraně je tolik bezpečnostních předpisů, že do toho raději škola nejde. Výsledkem je, že děti jsou často unavané a už nemají energii na soustředění se na učivo.

Program na škole byl tak zajímavý, že se do ní určitě ještě vrátíme.

Akce na škole proběhla v rámci kampaně Spokojená Olomouc, která je podpořena Státním fondem životního prostředí.


Štítky: Kampaně (Občan, tag35), Děti (Občan, tag38)

20 důvodů

20GR_CZ_web.pdf (11.4 MB)