Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Rakouská zpráva o klimatu ukazuje varovná čísla

04. 11. 2019

Podle zprávy o vývoji klimatu se tendence v dopravě za poslední tři roky zcela míjí se stanovenými klimatickými cíli. Rakouský dopravní klub (VCÖ) požaduje sociálně ekologickou daňovou reformu, rozšíření železniční sítě a vybudování cyklistické infrastruktury. Kromě škodlivých emisí vzniká v dopravě zhruba polovina skleníkových plynů.

Jak konstatuje VCÖ, v oblasti ochrany klimatu nedošlo k pokroku, ale naopak ke zhoršení stavu. „Provoz automobilů a kamionů nadále rostl, skutečná spotřeba pohonných hmot zůstává na příliš vysoké úrovni a politika v oblasti infrastruktury je v rozporu s cíli ochrany klimatu, “uvedla expertka VCÖ Ulla Rasmussen v reakci na zprávu o vývoji stavu klimatu, kterou vydalo rakouské ministerstvo udržitelnosti. Podle ní již doprava způsobuje téměř polovinu emisí. A to nezahrnuje emise způsobené leteckým provozem.

Rostoucí trend je ještě výraznější, když jej srovnáme se stavebnictvím. Zatímco roce 1990 bylo množství CO2 v obou odvětvích srovnatelné, dnes jsou emise z dopravy trojnásobné v porovnání s emisemi z budov. Ty kvůli přísnějším limitům, rekonstrukcím vytápění a dalším vlivům za posledních 30 let klesly o více než třetinu. Oproti tomu emise CO2 z dopravy vzrostly za stejné období o více než 70 procent.

VCÖ požaduje nejen budování nové infrastruktury , ale úpravy daňového systému u paliv, nebo postavení služebních automobilů na stejnou úroveň jako má veřejná nebo cyklistická doprava.

Vše by mělo začít větší ochranou městských a obecních center. VCÖ argumentuje tím, že šest z deseti jízd autem v Rakousku je kratších než deset kilometrů. To je mimochodem vzdálenost, kterou lze snadno zvládnout, zejména u stále oblíbenějších elektrických kol. Lidé je však budou používat jen v případě, že cesta bude bezpečná pro cyklisty.

Zdroj: https://www.vcoe.at

  

Užitečné informace:

Národní zpráva o vývoji klimatu v Rakousku za rok 2019: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00340/index.shtml

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)