Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Aktuální informace o připravovaných železničních stavbách na rameni Pardubice – Hradec Králové

16. 11. 2019

Pardubický kraj čekají v nejbližších letech investice do železniční infrastruktury v řádu desítek miliard korun. Do konce roku 2024 SŽDC v Pardubickém a Královéhradeckém kraji proinvestuje neuvěřitelných 11,93 miliard korun! Cestující se díky těmto investicím mohou těšit na zkrácení jízdních časů, ale i na pohodlnější cestování. Postupně tak dojde k modernizaci železničního uzlu Pardubice, k rekonstrukci nádražní budovy v Pardubicích, ale i k dokončení zdvoukolejnění trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

Už v příštím roce budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci železničního uzlu Pardubice a modernizaci napájecí stanice ve Stéblové. V roce 2021 bude zahájena modernizace úseku Pardubice – Stéblová a o rok později, tedy v roce 2022, se bude zahájeny stavební práce na úseku Opatovice – Hradec Králové. V roce 2022 začne i náročná rekonstrukce pardubického nádraží, které je chráněnou památkou.

Modernizace železničního uzlu Pardubice

Stavební práce začnou v červnu příštího roku a skončit by měly s koncem roku 2023. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. Předpokládané náklady na modernizaci železničního uzlu jsou přibližně čtyři miliardy korun. Modernizace celého železničního uzlu Pardubice pomůže nejenom osobní, ale i nákladní dopravě. Dojde totiž ke zvýšení traťové rychlosti průjezdu na 160 km/h. Navíc počítáme s výstavbou nového ostrovního nástupiště č. 5 a modernizací stávajících nástupišť včetně zajištění nových bezbariérových přístupů.

Součástí projektu je i vybudování nové lávky, díky které už nebudou muset obyvatelé z Dukly již riskovat své životy. Jsem rád, že město Pardubice se bude pouze symbolicky podílet na nákladech na její realizaci. Velké díky za to patří mému kolegovi a primátorovi Pardubic Martinovi Charvátovi. Byl to právě on, kdo společně se mnou byl u klíčových jednáních, ze kterých vzešla unikátní dohoda o financování. Ta jasně říká, že lávku nám zaplatí z 85 % stát. Díky tomu budou náklady pro město pouze v jednotkách milionů, oproti původním předpokladům.

 

Rekonstrukce výpravní budovy v Pardubicích

Pokud cestujete vlakem, víte, že naše nádraží už dávno nesplňuje nejvyšší nároky pro pohodlí cestujících. Mám proto radost, že se naše výpravní budova dočká zasloužilé rekonstrukce. Její součástí je rekonstrukce stavebních konstrukcí, obvodového pláště, střechy a celého interiéru včetně oživení stávajících nevyužitých prostor.

Modernizací za účelem zvýšení komfortu projdou i prostory pro cestující. Rekonstruované části interiéru budou v co největší míře uvedeny do původního historického stavu, ale zároveň budou odpovídat budoucímu využití objektu. Rekonstrukce bude stát 1,73 miliardy korun a začne v únoru 2022. Práce by měly být do konce roku 2024.

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová

Tohle je skvělá zpráva - rekonstrukce stávající a vybudování nové druhé koleje v celém úseku umožní zvýšení rychlosti až na 160 km/h! Samozřejmostí pak je i zvýšení kapacity dráhy. Ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem bude vybudováno jedno vnější a jazykové nástupiště a jedno ostrovní nástupiště přístupné podchodem. Rekonstrukcí projde zastávka Pardubice-Semtín a vybuduje se nová zastávka Stéblová obec, která zkrátí docházkovou vzdálenost na vlak. V rámci stavby bude rekonstruován a zdvoukolejněn most přes Labe.

V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení, ale na zahájení stavby si budeme muset ještě chvíli počkat. Podle harmonogramu by práce měly odstartovat na začátku roku 2021 a trvat by měly dva roky. Celý projekt bude stát 2,18 miliardy korun.

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 2. etapa Opatovice nad Labem - Hradec Králové (mimo)

Stejně jako u předchozího projektu i zde chceme vybudovat nové druhé koleje v celém úseku a umožnit, aby vlaky mohly jezdit až 160 km/h. Kromě zdvoukolejnění je součástí stavby i rekonstrukce stanice Opatovice nad Labem-Pohřebačka, kde budou odstraněna stávající nástupiště. Náhradou za ně dojde k vybudování nové zastávky Březhrad. Počítáme s tím, že výstavba by mohla začít v březnu 2022 a podle harmonogramu by měla skončit v dubnu 2024. Náklady v tomto případě dosahují 1,17 miliardy korun.

Stavba vznikla rozdělením původně připravované celkové modernizace úseku Opatovice nad Labem – Hradec Králové. Její příprava je v současné době zastavena do doby ujasnění koncepce křížení pozemních komunikací (Honkova, Kuklenská, Bezručova) s magistrátem Hradce Králové.

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové

Tento projekt potěší zejména naše hradecké sousedy, kteří se konečně dočkají komplexní rekonstrukce železniční stanice Hradec Králové hl. nádraží. Součástí je i přestavba vybraných kolejových rozvětvení, příprava na zdvoukolejnění některých zaústěných tratí, a rovněž výstavba nového ostrovního nástupiště. Stavební práce by měly začít na začátku roku 2022 a budou trvat do června 2024. Náklady na modernizaci a zdvoukolejnění dosáhnou 2,51 miliardy korun.

Stavba vznikla rozdělením původně připravované celkové modernizace úseku Opatovice nad Labem – Hradec Králové. V současné době probíhá zpracování záměru projektu a dokumentace pro společné povolení (DUSP) pro tuto oddělenou část.

 

Výstavba TNS Stéblová

V tomto případě se jedná o výstavbu nové trakční napájecí stanice, která bude technologicky a stavebně připravená na přechod na střídavou trakci. Je určena pro napájení trakčního vedení na budoucí plně dvoukolejné trati Hradec Králové – Pardubice a k podpoře trakčního napájení železničního uzlu Pardubice.

V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. Práce začnou v dubnu příštího roku a budou trvat do března 2022. Cena za výstavbu nové trakční napájecí stanice je 300 milionů korun.

Zdroj: https://www.martinkolovratnik.cz/blog/aktualni-informace-o-pripravovanych-zeleznicnich-stavbach-na-rameni-pardubice-hradec-kralove

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)