Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Druhý svátek vánoční - Reforma plánování městských čtvrtí

26. 12. 2019

Za věřící se označuje čtvrtina dospělé populace České republiky (25 %). Třetina občanů (35 %) uvádí, že není nábožensky založena a téměř třetina (31 %) se považuje přímo za ateisty. Desetina (9 %) se vyhýbá jasnému vyjádření výběrem varianty „nejsem rozhodnut(a)“. Info z 18. 12. 2018, ale plus minus čísla budou sedět i na dnešní dobu.

Takže tato novinka je věnována všem 75% občanům, kteří se neoznačují za věřící. Ale ruku na srdce: "co znamená věřící?"

Dovolíme si citovat klasika - apoštola Pavla z Bible, z listu Římanům, kapitoly 2:

  • 14Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají.
  • 15Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí.

A tak my nevěřící chceme řící svoje myšlenky, které máme na srdci: Reformu plánování městských čtvrtí

Jsou vánoční svátky. Mohli jsme slyšet projev pana prezidenta, z něhož je patrné, že na klimatické změny se dívá jinýma očima, než britská organanizace SUSTRANS. Ta tvrdí, že klimatické změny patří mezi největší environmentální a zdravotní rizika 21. století a ve Spojeném království je doprava zodpovědná za 26 % emisí skleníkových plynů. Česka se tedy asi problém netýká. Je tedy otázkou, nakolik se můžeme inspirovat iniciativou SUSTRANS. Když si ale odmyslíme ty klimatické změny, tak body manifestu můžeme do posledního bodu převzít.

Dne 5. 11. 2019 zveřejnili tuto novinku: Sustrans ve svém předvolebním manifestu požaduje reformu plánování městských čtvrtí kvůli snižování emisí uhlíku.

Dnes jsme zveřejnili náš manifest k všeobecným volbám 2019. Manifestem vyzýváme všechny politické strany, aby jako součást boje s klimatickou krizí podnikly rázné kroky proti emisím ze silniční dopravy a začaly podporovat pěší a cyklistickou dopravu jako prioritní způsoby dopravy.

V tzv. dvacetiminutové čtvrti jsou všechny služby zajištěny tak, aby lidem stačilo dvacet minut chůze. Manifest vyzývá kandidáty, aby se zavázali k takovému plánování, které zachovává principy dvacetiminutové čtvrti. Cílem je, aby obyvatelé všech měst a obcí mohli obstarat svou každodenní rutinu na kole nebo pěšky.

Manifest Sustrans vyzývá příští vládu Spojeného království, aby se zabývala těmito pěti požadavky:

  1. Zajištění dlouhodobého investování do rozvoje pěší a cyklistické dopravy, jehož součástí je alespoň 5 % z rozpočtu na dopravu v letech 2020/21 a nejméně 10 % do roku 2024/25.
  2. Závazek dodržení principů dvacetiminutové čtvrti v plánování rozvoje všech měst a obcí.
  3. Transformace cest, které vedou ke školským zařízením, aby děti mohly do školy bezpečně chodit pěšky nebo jezdit na kole či koloběžce.
  4. Zavedení zón s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h ve všech zastavěných oblastech a zákaz parkování na chodnících. Toto opatření pomůže všem chodcům, cyklistům i osobám na vozíčku.
  5. Zavedení celostátního programu Greenways, který pomůže zajistit dostupnost přírodního prostředí pro všechny obyvatele.

 „Čelíme vážné klimatické krizi, jejíž jednou z hlavních příčin jsou emise z dopravy, které ohrožují zdraví všech, včetně nenarozených dětí. A přitom dál a dál stavíme domy na místech, která postrádají jakékoliv služby a kde jsou lidé závislí na autech. Naše problémy tím jen zhoršujeme, především v deprivovaných komunitách.“ Xavier Brice, generální ředitel Sustrans

„Tento manifest klade na příští vládu jasné požadavky, aby ukázala směr v oblasti snižování emisí z dopravy a umožnila rozvoj pěší a cyklistické dopravy tak, aby se pro kohokoliv, bez ohledu na věk, pohlaví a schopnosti, staly tím nejsnáze využitelným a nejpohodlnějším způsobem dopravy. Vybudovat takové čtvrti, ve kterých se lidé během dvaceti minut chůze dostanou na všechna pro každodenní život důležitá místa, bude klíčové pro zdravou budoucnost nás všech.“

Sustrans dlouhodobě upozorňuje na to, že by vláda Spojeného království měla pomoci lidem snižovat jejich závislost na osobní automobilové dopravě a posilovat prioritu investování do rozvoje dopravy cyklistické a pěší. Ačkoliv Strategie investování do pěší a cyklistické dopravy funguje již od roku 2017, výše investic není taková, aby bylo možné splnit cíl zdvojnásobení podílu cyklistické dopravy na přepravě, a kromě toho potřebujeme i navýšit podíl dopravy pěší.

Manifest zde k přečtení

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/news/2019/november/sustrans-election-manifesto-calls-for-20-minute-neighbourhood-planning-reform-to-cut-carbon-emissions/


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Děti (Občan, tag38)