Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Ze světa: Vídeň stanovila opatření pro elektrokoloběžky na rok 2020

02. 01. 2020

Vídeň představila devítibodový balíček, který má v nové sezóně vyřešit přetrvávající problémy s elektrokoloběžkami v centru rakouské metropole. Vedení města chápe stížnosti obyvatel, zároveň služby nechce zcela zakázat, neboť sdílené koloběžky jsou využívány mnoha Vídeňany jako doplněk k MHD, kolu nebo autu.

„Podařilo se nám udělat takový krok, abychom zohlednili všechny zainteresované skupiny. Situaci zlepšíme okamžitými opatřeními již v roce 2020“, sdělila náměstkyně vídeňského starosty a radní pro dopravu, Birgit Hebein. Již začátkem podzimu 2019 představila Hebein vyhodnocení uplynulé sezóny sdílených elektrokoloběžek, které ukázalo, že stížnosti na jejich užívání přichází zejména ze strany obyvatel Vídně. „Hledali jsme možnosti, jak problémy vyřešit. Plánovaná opatření musí být v souladu s právem“, uvedla Hebein.

Následující opatření jsou plánována na začátek sezóny, která začne v dubnu 2020. Do té doby opatření vstoupí v platnost:

  1. Parkování pouze na širokých chodnících: Odstavení elektrokoloběžek bude do budoucna možné pouze na chodnících o šířce minimálně čtyři metry; elektrokoloběžky musí být zaparkovány na kraji chodníku.
  2. Vyvážené rozmístění koloběžek po městě: Město bude rozděleno na tři pomyslné zóny (centrum, širší centrum, okraje města) a v každé z nich může jeden provozovatel umístit maximálně 500 koloběžek, tj. třetinu z maximálního počtu.
  3. Zkrácení doby reakce pro provozovatele: Odstranění respektive přeparkování nesprávně zaparkovaných koloběžek bude muset proběhnout do dvou hodin (v pracovních dnech od 6 do 18 hodin) a do šesti hodin mimo stanovenou dobu. Doposud byla doba na vyřízení nastavena na čtyři respektive dvanáct hodin.
  4. Pilotní obvod Neubau s danými místy pro parkování: Parkovací plochy budou vyznačeny a situace průběžně vyhodnocována. Až to bude technicky možné, bude případně zahrnut také tzv. geo-fencing (přes GPS definované parkovací plochy, ve kterých bude možné ukončit pronájem koloběžky).
  5. Pravidla v aplikaci: Provozovatelé budou zavázáni k tomu, aby byly v aplikaci detailněji a jasněji znázorněny pokyny pro chování uživatelů. Mimo jiné vstoupí v platnost zákaz parkovat elektrokoloběžky na chodnících širších méně než čtyři metry, dodržování rychlostních limitů, znamení pomocí ruky a zákaz jízdy na chodnících.
  6. Dodržování nočního klidu: Elektrokoloběžky nesmí být lokalizovány pomocí akustických signálů.
  7. Na zakázaných územích (například trhy, nemocnice), která budou muset být v aplikaci vyznačena, nesmí koloběžky jezdit a být parkovány.
  8. Automatické omezení rychlosti: Elektronicky nastavené rychlostní limity v určitých oblastech jako jsou veřejná prostranství nebo pěší zóny, ve kterých je jízda na elektrokoloběžce povolena.
  9. Na žádost policie jsou umožněna hromadná hlášení krádeží.

Dalším bodem, kterým se chce město Vídeň zabývat v roce 2020, je licencování trhu se sdílenými koloběžkami. V první polovině roku 2020 město vypíše výběrové řízení na provoz sdílených koloběžek. „Je důležité, aby město stanovilo určitá kritéria pro kvalitu, podle kterých se bude rozhodovat transparentně  a férově o tom, kteří provozovatelé mohou být ve Vídni aktivní“, informovala Hebein. Vídeňská radní si zároveň pevně stojí za tímto stanoviskem: „Od sezóny 2021 budeme tak moct garantovat vyváženou alternativu v oblasti mobility, která bude odpovídat požadavkům obyvatel města Vídně.“

Sdílené koloběžky nemají mezi obyvateli Vídně příliš velkou oblibu. To ukázalo i vyhodnocení sezóny sdílených elektrokoloběžek 2019. Také hlavní město Praha se chystá zpřísnit pravidla a nastavit nové podmínky fungování pro poskytovatele sdílených elektrokoběžek.

Foto: APA/Oliver Berg

 

Kontakt

Mgr. Barbora Benešová

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1

benesova@eurocommpr.cz  

+420 776 463 334

www.eurocommpr.cz


Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)