Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Propagace bezmotorové dopravy začíná bezpečnou infrastrukturou: příklad z Třince

20. 02. 2020

Jak zatraktivnit pěší a cyklistickou dopravu? Dnešní dva příklady z Třince ukazují, jak kampaně mohou být provázané s územním plánováním a sloužit ke stejnému cíli. Město vydalo dvě zprávy. První hovořila o schválení aktualizované podoby strategického dokumentu s názvem Generel cyklistické dopravy v Třinci, druhá o připojení se ke kampani Do práce na kole. 

Město Třinec dlouhodobě zlepšuje cyklistům podmínky, které jim usnadňují jízdu na kole, ať už to jsou vyhrazené cyklopruhy a cyklostezky, servisní stojany, cyklopumpy, bezpečná úschova kol či nabíječky pro elektrokola.  Díky obchvatu je Třinec průjezdnější a také se daří ekonomice a lidé se mají lépe, což s sebou na druhou stranu přináší i trochu větší pohodlnost lidí, kteří do práce častěji jezdí autem. Informovala o tom primátorka města Věra Palkovská, podle které jsou obě akce - generel i kampaň - jednou z cest, jak pomoci životnímu prostředí. „Méně aut v našem městě znamená i čistší ovzduší,“ dodala primátorka.

Generel cyklistické dopravy

Aktualizovanou podobu generelu cyklistické dopravy zastupitelům představil Martin Krejčí ze společnosti HaskoningDHV Czech Republic, která generel pro Třinec zpracovávala. „Město za uplynulých osm let udělalo v oblasti cyklodopravy neskutečný pokrok a je pro cyklisty o mnoho příjemnější. Hlavní tahy jsou vyřešeny cyklistickými pruhy, ale zůstávají tu některé neuralgické body, kterým bude třeba věnovat pozornost. Město udělalo řadu opatření a lidé pochopili, že cyklisté jsou plnohodnotnými účastníky silničního provozu. Na druhou stranu jsme prostřednictvím anket a sčítání zaznamenali, že počet lidí, kteří využívají kolo na dojíždění do práce, se v posledních letech pradoxně snížil. S lepšící se ekonomickou situací lidé zpohodlněli a po otevření obchvatu, kdy ubyly dlouhé kolony a doprava je plynulejší, začalo bohužel hodně lidí do práce dojíždět auty,“ přiblížil současnou situaci v cyklodopravě Martin Krejčí.

Nový generel plynule navazuje na předchozí dokument. Skládá se z části analytické a návrhové, kde návrhovou část tvoří text a čtyři grafické dokumenty (síť tras, typy opatření, další infrastruktura a návrh etapizace). Nabízí řadu návrhů k realizaci od sdílení kol, přes bikeboxy až po návrhy umožnit kapacitnější přepravu kol na některých linkách MHD. Mezi hlavní cíle generelu patří také dobudovat síť cyklistických opatření zajišťujících potřeby denní dojížďky i rekreace občanů města a napojení na okolní obce. Nedílnou součástí generelu jsou i příklady tzv. měkkých opatření, tedy různých edukačních, informačních či osvětových kampaní a podobně.

Do práce na kole

Co takhle nechat auto doma a celý květen použít při cestě do práce kolo, koloběžku nebo vlastní nohy? Třinec se totiž v letošním roce zapojí do celorepublikové květnové kampaně s názvem Do práce na kole, kterou pořádá spolek Auto*Mat.

„Iniciátoři výzvy chtějí hravou formou motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Cílem tradiční jarní akce není „honit“ kilometry, ale zkusit se v květnu co nejčastěji dopravovat do práce na vlastní pohon,“ vysvětluje cyklokoordinátor Třince Leszek Gryga.  „Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví a náladu a navíc přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu,“ dodává.

Jak se do výzvy Do práce na kole zapojit? Stačí vytvořit tým o 2-5 lidech a zaregistrovat se od 1. března do 30. dubna 2020 na stránce www.dopracenakole.cz, kde zájemci najdou veškeré další podrobnosti. Účastníci výzvy si po celý květen zapisují své cesty buď v registračním systému, nebo pomocí aplikace a mohou soutěžit v kategoriích pravidelnost týmů a také výkonnost jednotlivců. Na soutěžící čekají kromě dobrého pocitu i výhry v podobě hodnotných cen.

Text a foto: město Třinec, archiv


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Kampaně (Občan, tag35)

Ke stažení:

GCD Třinec 2019.pdf (3.3 MB)