Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Třinec - příběh proměny jedné ulice

10. 05. 2020

Již před časem vyšla zpráva, že v Třinci, na ulici Dukelská, byl zřízen ochranný pruh pro cyklisty a ulice byla zjednosměrněná, a to vše pro větší bezpečí pro cyklisty a pěší. Na téma bezpečnosti jsme včera zveřejnili příběh norského Osla, ale je dobré ukazovat a připomínat i ty české, dnes tedy z Třince. My vidíme jen opatření, ale kdo ví, co vše pro změnu muselo udělat město? Zveřejňujeme příběh Třince, aby se stal inspirací i pro ostatní města, aneb co všechno může stát za změnou jedné ulice.

Ale pojďme k věci...

Co uděláte, když máte ve městě jednu z nejdůležitějších místních komunikací (ul. Dukelská), která má šířku 7 m? Jezdí se tam v obou směrech celkem významně. Navíc se tam i podélně parkuje. Je tam hned několik křižovatek s přípojnými (málo významnými) místními komunikacemi a jednu křižovatku s významnou sběrnou místní komunikací. Chodci mají po obou stranách svoje chodníky. Jsou zde tři přechody pro chodce, několik míst pro nádoby na tříděný odpad. Je zde občanská vybavenost (připojené garážoviště, drobné obchůdky, obchodní dům Prior, restaurace se zahrádkami, supermarket,... Na jedné straně začíná kruhovým objezdem v křižovatce s ul. Lidickou (nejvýznamnější místní komunikace s vyhrazenými jízdními pruhy pro cyklisty už od začátku devadesátých let) na druhé straně se silnící II. třídy (před obchvatem silnice I. třídy).

Problémem (definovaným určitou skupinou veřejnosti) je samozřejmě „nedostatek parkovacích míst", absence prostoru pro cyklisty, nebezpečné místo pro chodce hlavně při přecházení, atd.

Co uděláš?

Spojíš se s uvědomělými a schopnými kolegy, vezmeš si vestu, metr, nové TP, zkušenosti, místní znalosti, dopravního odborníka a jdeš do ulic. Měříš, mlátíš „tépéčkama" o hlavu, hledáš pochopení a oporu, diskutuješ, kreslíš, přesvědčuješ, projednáváš, necháváš schvalovat, hledáš finance, hledáš pochopení a podporu, píšeš články, maluješ, měníš značky, stavíš zábrany, vysvětluješ, hledáš pochopení a podporu, píšeš články, točíš reportáže, ...čekáš co se bude dít dál... J

Výsledkem je:

Dynamická motorová doprava má pouze jeden pruh v jednom směru jízdy (jednosměrka)

Statická motorová doprava má svůj parkovací pruh většinou v místech, kde dříve stávala vozidla v rozporu s platnou legislativou. Byly eliminovaná místa, kde parkování bylo nejen v rozporu, ale i velmi nebezpečné (u přechodů, v křižovatkách, apod.)

Chodci přišli o část jednoho z chodníků, ale průchodnost nebyla nijak omezená. Zvýšila se bezpečnost přechodů pro chodce.

Cyklisté dostali úplně nová opatření. Ve směru jednosměrky (ven z města) dostali souvislý ochranný pruh pro cyklisty. Ano. Všude už dneska potkáte pruh pro cyklisty v protisměru jednosměrky...ale u nás je ochranný pruh ve směru. Chrání cyklistu nejen od dynamické dopravy, ale i od statické. Parkující vozidla a ochranný pruh pro cyklisty jsou od sebe odsazeny o bezpečnostní prostor, pro vyjíždění vozidel z parkovacích míst nebo například o prostor pro otevírání dveří parkujících vozidel, apod. V opačném směru nezbývalo než cyklisty vymístit z komunikace a najít jim prostor na přilehlém chodníku, ze kterého vznikla stezka pro chodce a cyklisty s děleným provozem s tím, že cyklista má do svého prostoru povolen vjezd pouze v jednom směru (do města). Nevýhodou je bohužel les značek podél chodníku (stezky).

Životní prostředí už dříve realizovalo rekonstrukci stromové aleje.

Bude to chvíli trvat než si lidé zvyknou, přestanou jezdit do protisměru, přestanou chodci chodit po cyklistické straně stezky, pochopí, že dopravní stíny (V13a šikmé rovnoběžné čáry) mají svoje opodstatnění a nejenom že zabírají místo pro parkování a hlavně přestanou „hejtřit" na FB (najdou si jiné téma).

Snad pochopí, že se jedná o způsob, jak se vypořádat s nedostatečným uličním prostorem, s potřebou statické i dynamické dopravy, s návrhy cyklogenerelu i koncepce parkování, s požadavky dopravního inspektorátu a silničního správního úřadu a přitom změnit design ulice k lepšímu a výrazně zvýšit bezpečnost veřejného prostoru.

Na tuto akci by následně v dalších letech měly navazovat další opatření vyplývající hlavně z koncepce parkování. Budou se mít o co opřít.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)