Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Lekce 12 - Role indikátorů v SUMP a světová náboženství

17. 06. 2020

Titulek je úmyslně napsán tak, aby zaujal. Má to ovšem svůj důvod. Každý, kdo něco slyšel o světových náboženstvích, tak tuší, že lze v nich vystopovat dva přístupy k životu. 1) Pomoci měřitelných ukazatelů člověk zjistí, zda je na „správné cestě“…2) Jsou určitě věci mezi nebem a zemí, které se prostě nedají změřit. Nejde ale o to říci, která varianta je lepší, ale jemně naznačit, že cesta ke změna je různá. Někdo potřebuje řád, pokyny, jiný volnost, větší svobodu. Výsledek ale musí být vždy stejný  - změna.

Vtip spočívá v tom, že tento přístup se promítá i do plánování a principů SUMP. 1) Změna se může uskutečnit jen pomocí jasného postupu, který je popsán v evropské metodice SUMP 2.0. Úspěch se dá změřit pomocí vyhodnocení navržených indikátorů (viz. aktivity 6.1. a 6.2.). Z praxe to známe. Mnohá česká města se už dnes hrdě hlásí k tomu, že mají svůj SUMP, že mají svoje indikátory a postupně je vyhodnocují. „Myslíte si, že jim to bude stačit?“ 2) Pak tu máme další města, jako např. Amsterdam, Třinec, Uničov a možná i další, která si ani nechtějí zpracovat svůj SUMP, tudíž nemají indikátory, ale na první pohled je vidět, že města postupují v souladu s principy SUMP. Důsledkem je, že mají zrealizovaná opatření, jen je nemají vyhodnoceny pomocí indikátorů. Ale opět platí. Je jedno, kterou cestu si zvolí město, vždy musí dojít ke změně. Jak je také napsáno v evropské metodice SUMP 2.0.  „Ukažte mi, jaká je u vás dělba přepravní práce – a já poznám, jaké je vaše město“.

Pro města, které půjdou cestou SUMP 2.0., a tudíž si budou volit svoje indikátory, přicházíme s jednou radou. Město by si mělo samo pečlivě zvážit, které chce měřit, a které nikoliv. Dále je potřeba rozlišovat mezi indikátory tzv. obecnými (snížím nehodovost o 35%) a tzv. konkrétními (postavím 15 km nových cyklostezek). Za normálních okolností by se to takto nemuselo rozlišovat, ale vtip je v tom, že zatímco u prvního se město vždy mohlo vymluvit na „někoho“, nebo na „něco“, tak u druhého to nejde. Buď to prostě udělá, nebo ne. Z této filosofie pak je odvozen návrh globálních, strategických a specifických cílů. Každý chce přeci zvýšit bezpečnost, která se dá také spočítat, ale mnohem čitelnější pro kontrolu naplňování opatření je zeptat se, zda se podařilo vybudovat 5 nových přechodů pro chodce. Každopádně oba druhy indikátorů mají své místo v metodice i v konkrétních plánech mobility.

Není to nic nového, stačí si jen dobře číst evropskou metodiku a vidět tam odstavce, či věty, kteří mnozí nechtějí vidět. V evropské metodice SUMP 2.0. je uvedena kouzelná věta: "Nová metodika SUMP 2.0. ale doporučuje pro města „nováčky“, jejichž zdroje, data nebo zkušenosti v oblasti přípravy SUMP jsou omezené, aby se nebála použít jen několika málo indikátorů na strategické úrovni, neboť pro celý proces SUMP se může jednat o efektivnější cestu."

Kdo by se chtěl vzdělávat v dané problematice, tak na tomto odkazu jsou k dispozici překlady z evropské metodiky SUMP 2.0. k indikátorům.


Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)