Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

EU může obnovit své hospodářství zahájením největšího ekologického investičního plánu v historii lidstva

15. 06. 2020

Dne 27. května zveřejní Evropská komise v dalším pokusu o uzavření dvouletých jednání balíček obnovy zabývající se hospodářským dopadem koronaviru, jakož i aktualizovaný návrh rozpočtu EU na období 2021–2027, Víceletý finanční rámec (VFR). Nový scénář přitom může být investičním precedens lidstva: 50 % evropského rozpočtu EU do boje za klima, zbývajících 50 % by pak nemělo škodit životnímu prostředí a biologické rozmanitosti.

Komise zopakovala svůj závazek vůči Evropské zelené dohodě a již potvrdila, že oživení se bude zaměřovat na ekologický přechod a digitální transformaci.

Dne 13. května předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen řekla Evropskému parlamentu: „Dříve nebo později naši vědci a výzkumníci vyvinou vakcínu proti koronaviru. Proti změně klimatu však žádná vakcína neexistuje. Proto musí Evropa neprodleně investovat do čisté budoucnosti. Naše investice do přestavby nás něco stojí: rostoucí dluh. Bude-li nutné navýšit náš dluh, který poté zdědí naše děti, musíme přinejmenším tyto peníze použít k investování do jejich budoucnosti tím, že se budeme zabývat změnou klimatu, snižováním dopadů na životní prostředí a nepřispívat ke zhoršování situace.“

Před Evropským parlamentem také odhalila, že plán obnovy EU bude založen na sedmiletém rozpočtu EU a že první a největší část se zaměří na veřejné investice a reformy, druhá pomůže posílit soukromé a strategické investice a třetí bude obsahovat financování oblastí, jako je výzkum a zdravotnictví. Plán „bude zahrnovat granty“ a „možnost předzásobit část investice ještě v tomto roce,“ uvedla von der Leyen.

Týž den Evropský parlament toto poselství znovu zdůraznil a přijal usnesení, v němž naléhavě žádá Komisi, aby připravila svůj nadcházející návrh na hospodářské oživení COVID-19 tak, aby vyhovoval cílům Zelené dohody pro Evropu a Pařížské dohody.

Pandemie COVID-19 již zabila desítky tisíc lidí a vrhá Evropu do hluboké a bezprecedentní krize. Zdravotní krize se transformuje v krizi hospodářskou a může následovat i sociální a environmentální krize. Tato pandemie nemilosrdně odhaluje zranitelnost našeho globalizovaného ekonomického systému vůči hrozbě, kterou nelze omezit na regiony nebo průmyslová odvětví.

Před krizí COVID-19 však Evropa nesoustředila dostatečné investice k realizaci Zelené dohody EU. Evropská komise se tak pustila do přizpůsobení svých finančních nástrojů, aby tuto skutečnost odrážely. Přesto nás změna klimatu staví před srovnatelnou výzvu a reakce na COVID-19 nemůže zpozdit klimatickou akci a musí vést k odbourání fosilních paliv.

Přestože se stále připravují přesné plány, očekává se, že repasovaný VFR se zvýší z 1,2 bilionu eur (32,9 bilionu Kč) v odhadech před COVID-19, které budou sloužit jako hlavní kanál pro realizaci úsilí o navrácení prostředků a fondů společně s nově zavedenými nástroji. Očekává se, že Komise využije dodatečné prostředky k financování těchto zotavovacích opatření zapojením investic do „zelených, digitálních a odolných“ sektorů, jež budou upřednostněny v souladu s rozhodnutími evropských vůdců.

Balíček předložený 27. května Evropskou komisí bude vzhledem k rostoucímu tlaku ze strany členských států skutečnou zatěžkávací zkouškou. Ty chtějí kvůli krizové situaci snížit klimatické ambice.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)