Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Vídeň chce veřejný prostor rozdělit férově

22. 09. 2020

Bezmála tři čtvrtiny všech cest ve Vídni vykonají obyvatelé města pěšky, na kole nebo v MHD. Na auto připadá podle městské agentury pro mobilitu kolem 26 procent cest. Ale při pohledu na prostor věnovaný jednotlivým druhům dopravy je poměr obrácený. Jezdící a parkující automobily ve Vídni zabírají 67 procent pozemních komunikací. Cyklistům je vyčleněno pouze jedno procento zpevněných komunikací, uvádí Mobilitätsagentur Wien.

 Nespravedlivé rozdělení

„Prostor v našem městě je rozdělen nespravedlivě. Ačkoli je automobilem vykonaná jen čtvrtina cest, spotřebují auta více než dvě třetiny místa v našich ulicích. Akce v rámci Evropského týdne mobility to jasně ukazuje a zvýrazňuje, že klimaticky přívětivá mobilita zároveň znamená více místa pro všechny,“ uvedla vídeňská místostarostka pro dopravu Birgit Hebein poté, co městská Mobilitätsagentur porovnala na okružní Ringstraße prostor, který zabere shodný počet automobilů, cyklistů a chodců.

Férové podmínky pro zlepšení života ve městě

V rámci vídeňské rámcové smart city strategie do roku 2050 usiluje rakouská metropole o férové rozdělení a využití dopravních ploch a veřejného prostoru. Uliční prostor, doposud převážně orientovaný na automobily a jejich parkování, musí být podle Vídně uzpůsoben potřebám obyvatel města. Spravedlivé rozdělení městského prostoru totiž podle Vídně přináší lepší životní podmínky i klima. Vídeňské smart city proto nabízí komfortní, bezpečnou, bezbariérovou a dostupnou mobilitu pro všechny, shrnuje Mobilitätsagentur Wien základní principy místní strategie.

Vídeňský modal split 2019 podle statistiky dopravního podniku Wiener Linien

  • MHD 38 %
  • Individuální automobilová doprava 25 %
  • Chodci 30 %
  • Cyklisté 7 %

 Foto: Vídeň chce veřejný prostor rozdělit férově © Mobilitätsagentur Wien 

Zdroj:

Mgr. Martin Landa

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1

landa@eurocommpr.cz

+420 776 373 332

www.eurocommpr.cz

www.facebook.com/eurocommprpraha

www.twitter.com/eurocommpr_prg


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)